Elbilsbatterier och laddning av elbilar

Elbilsbatterier och väderförhållanden

Ska elbilsbatterierna förvaras i ett uppvärmt rum? Inte nödvändigtvis. Elbilarna är utrustade med automatik som värmer och kyler batterierna, dvs. bilarna ser själva till att batterierna hålls i lämplig driftstemperatur. I kallt väder går en del av laddningsströmmen till att värma batteriet. Visserligen laddas batteriet snabbare om det under vinterförhållanden förvaras i ett uppvärmt rum. 

Laddning av elbilen hemma

Laddningspunkt 

En laddningspunkt för elbilar är det mest rekommenderade sättet att ladda en elbil. Till- och frånkopplingen av laddningspunkten är konstruerad så att den tål laddningsströmmen och är försedd med jordfelsbrytare. En laddningspunkt är också betydligt snabbare och säkrare än ett vanligt eluttag som inte är avsett för långvarig laddning. Laddningspunkten gör det möjligt att använda lastbalanseringen, timern och bilbatteriet som reservström. 

Laddning via vanliga eluttag

Vanliga jordade eluttag med Schuko-uttag (16 A) är inte avsedda för konstant eller upprepad hög belastning, såsom för laddning av elbilen över natten. Eluttag som är i dåligt skick kan överhettas i sådant bruk, vilket är farligt. Med tiden kan det överhettade eluttaget svartna och kopplingarna kan bli slitna. I värsta fall kan uttaget fatta eld. Den tunga laddaren som hänger fritt i sladden kan också göra att uttaget vrids, vilket sliter på kopplingen.

Med elbilen får du också en reseladdkabel som gör det möjligt att ladda bilen från ett vanligt Schuko-uttag. När du använder en sådan sladd ska du se till att uttaget är i tillräckligt gott skick.
När du laddar bilen via Schuko-uttag rekommenderas att du använder 8 A-elektricitet, vilket är standardvärdet för de flesta reseladdare. I en del laddare kan användaren också reglera anslutningen. Det lönar sig att ha tillräckligt stöd för laddardelen så att uttaget inte vrids. Kopplingsur som kopplas till skarvsladdar eller uttag rekommenderas inte heller vid laddning av elbil, eftersom det ökar antalet kopplingar som kan överhettas. I sina instruktionsmanualer förbjuder de flesta tillverkare av elbilar bruk av olika adaptrar med reseladdare.

Förstärkt eluttag, dvs. Super Schuko

Om det inte är möjligt att installera en laddningspunkt, kan du använda ett förstärkt eluttag, det vill säga Super Schuko. Super Schuko har ingen egen produktstandard, utan det är förenligt med ett vanligt Schuko-uttag vad gäller måtten. Tillverkarna har dock utlovat att det ska tåla en konstant ström av 16 A utan att det överhettas. 

Om du använder Super Schuko för att ladda en elbil, bör du se till att kabeln är i gott skick. Kontinuerliga kopplingar gör att kontakten med tiden blir glapp. Det är bra att notera att ett eluttag för kontinuerlig laddning av 16 A bör utgöra det enda eluttaget i gruppen. Med andra ord ska det inte vara sammanlänkat så att det även finns vanliga eluttag i gruppen.

Frågor om installation av laddningspunkter

Om du vill veta huruvida installationen av din laddningspunkt eller ditt bostadsbolags laddningspunkt har gjorts på rätt sätt eller hur det bör göras, så har vi på Tukes tyvärr inget svar på den frågan. Tukes tar inte ställning till enskilda planer eller enskilda installationers överensstämmelse med kraven. Tolkningar av standarden görs av besiktningsmän och besiktningsorgan som auktoriserats av Tukes. Kontaktuppgifter för besiktningsorganen finns under följande länk på vår webbplats: https://tukes.fi/web/tukes/asiointi/rekisterit-ja-patevyydet/sahko-ja-hissit, och vidare de som utför besiktningar av elanläggningar.

Hantering av laddkabeln

En elbils laddpistol ger ingen elektrisk ström förrän den är kopplad till det fordon som ska laddas. Kabeln och laddpistolen ska dock vara oskadade. Mellan laddningarna kan laddkabeln lämnas på plats i ett låst rum som barn inte har tillträde till utan uppsikt. Det säkraste sättet är dock att lossa laddkabeln, eftersom en hängande kabel är utsatt för belastning.

Instruktionerna för de flesta laddkablar innehåller en anvisning om att ”den hängande enheten” till laddningsanordningen ska förses med stöd så att den inte enbart hänger i kabeln. Den hängande enheten väger så mycket att den orsakar vridpåkänning på eluttaget. Med tiden kan vridpåkänningen minska kontakten, och även kopplingen mellan elkabeln och laddkontrollenhetens hölje utsätts för extra belastning. En laddkabel är också relativt dyr, varför den inte bör vara tillgänglig för vandaler eller tjuvar.