Små delar i leksaker och andra produkter för barn

Leksaker och andra produkter som är avsedda för barn under 3 år och delar som eventuellt kommer loss från dem ska ha sådana mått att barnet inte kan svälja dem eller utsättas för kvävningsfara.

Varför begränsas användningen av små delar?

Syftet med begränsningen av små delar är att förhindra att barn under 3 år utsätts för livsfara eller skador till följd av deras naturliga behov att undersöka sin omgivning genom att stoppa leksaker och andra föremål i munnen.

Vilka produkter gäller begränsningarna?

Produkter som är avsedda för barn under 3 år, till exempel:

 • leksaker, t.ex. dockor, pussel, skallror
 • barnavårdsartiklar, t.ex. napphållare, barnvagnar, barnstolar, matstolar
 • möbler för små barn.

Vad är en liten del?

En liten del är alla föremål som får helt plats i provcylindern för små delar. Cylinderns längd är 57,1 mm och diameter 31,7 mm och den motsvarar storleken på strupen hos ett treårigt barn.

Bild på cylindern:

På bilden en provcylinder för kontroll av små delar. Se förklaringen ovan.

Små delar kan vara:

 • en leksak eller annan produkt i sin helhet
 • en separat del av en leksak eller annan produkt
 • en del av en leksak eller produkt som kommer loss under testning som simulerar barnets beteende.

Om en del får plats i cylindern i sin helhet och kommer från en leksak eller produkt som är avsedd för barn under 3 år, står leksaken eller produkten i strid med kraven och får inte göras tillgänglig för konsumenterna på grund av kvävningsrisk.

Hur kan tillverkarna kontrollera om leksaker och andra produkter är lämpliga för barn under 3 år?

Som hjälp vid kontrollen kan de använda till exempel följande handböcker och dokument från Finlands standardiseringsförbund SFS rf:

 • CR 14379 Classification of toys. Guidelines, endast på engelska
  • Det här dokumentet är avsett att användas tillsammans med standarderna om leksakers säkerhet. Den ger anvisningar när det gäller att kontrollera vilka leksaker som är lämpliga för barn under 3 år och vilka som inte är det.
 • CEN ISO/TR 8124-8:en Safety of toys. Part 8: Age determination guidelines (ISO/TR 8124-8:2016) (endast på engelska)
  • Ger anvisningar för fastställandet av den lägsta åldern i vilken barn börjar leka med leksaker av bestämda typer.
 • Guide av Europeiska kommissionen: Guidance document No. 11 on the application of the directive on the safety of toys (88/378/EEC): Toys intended for children above and under 36 months. Finns att få på tyska, franska och engelska.

Hur utförs testerna för att se om små delar kommer loss från leksaker eller andra produkter som är avsedda för barn under 3 år?

När en leksak eller produkt testas i enlighet med de testmetoder som beskrivs i standarden EN 71-1 (vrid-, drag-, fall- och stöttest) får det inte komma loss delar från produkten som får plats i sin helhet i cylindern för små delar. Testerna simulerar de krafter för vilka leksaker och andra produkter exponeras vid normal användning och vid sådant missbruk som barn under tre år hittar på.

De detaljerade kraven på leksaker (och andra produkter) som är avsedda för barn under 3 år presenteras i standard EN 71-1.

Märkning av leksaker för barn under 3 år

Leksaker som inte lämpar sig för barn under 3 år ska förses med en varningstext, som anger den fara som leksaken medför, till exempel: ”Varning. Lämpar sig inte för barn under 3 år. Små delar. Kvävningsfara.”

Så här märker du leksaker som inte lämpar sig för barn under 3 år:

 • Märkningen ska göras på finska och svenska.
 • Åldersvarningen kan göras antingen med text eller med en särskild symbol (EN 71-1, punkt 7.2).
 • Åldersvarningen ska vara synlig vid köpögonblicket på leksaken, försäljningsförpackningen eller på en etikett som fästs vid leksaken.

En leksak får inte märkas på ett missvisande sätt att det är avsett för barn över 3 år om den på grund av dess art också lämpar sig för barn under 3 år. Varningar på leksaker får inte vara missvisande eller felaktiga.