Julstädning och kemikalier

Myt 1: Man bör inte använda desinficerande tvättmedel regelbundet i en familj med små barn.

Myt 2: Ättiksprit och vatten – ett tryggt alternativ för julstädning och klädtvätt. 

Vi städar till jul. Många har sitt eget sätt att städa som är det enda rätta sättet. Rengöringsmedlen och -sätten behöver ändå inte vara sådana som orsakar mer skada än nytta. Det är bra att ta sig lite tid att granska produkterna i det egna skåpet och läsa varningsetiketterna på dem. Om varningsetiketten på produkten uppmanar att använda skyddshandskar, ta på dem innan du blöter händerna i tvättvattnet. Det är också viktigt att förvara alla rengöringsmedel utom räckhåll för barn och att lära dem att agera på ett säkert sätt med kemikalier.

Behöver man använda desinfektionsmedel?

Mikrober är nödvändiga för välbefinnandet och är en del av den dagliga livsmiljön. Onödig användning av desinfektionsmedel inverkar negativt på den normala och nyttiga bakteriefloran. Desinfektion av ytor i hemmet eller av tvätt rekommenderas inte ens i barnfamiljens vardag. Vatten och passande allrengöringsmedel vid behov räcker även för julstädningen.

  • Desinficerande rengöringsmedel kan innehålla ämnen som irriterar huden och framkallar allergi.
  • Desinficerande rengöringsmedel kan ha en skadlig inverkan på funktionen i fastighetens avloppsvattensystem.
  • Desinficerande rengöringsmedel behövs bara då det finns en speciell risk för uppkomst av skadliga bakterier eller virus.

Ättiksprit och matsoda som tvättmedel?

Ättiksprit och matsoda är populärt nu i städning och klädtvätt hemma. Ättiksprit är i princip en blandning av ättiksyra och vatten och matsoda är natriumbikarbonat. Ättiksyra ger kraftig hudirritation och skadar ögonen: Vattenlösning som innehåller 10–25 % ättiksyra irriterar huden och ögonen kraftigt.

  • Ättikspriten som säljs i mataffärer kan innehålla 10 % ättiksyra. Om du använder ättiksprit i städningen, späd ut den med vatten.
  • Natriumbikarbonat, vilket matsoda alltså är, är inte en farlig kemikalie.
  • Om du tillverkar produkter till salu, kontrollera dina skyldigheter.

Övervakningsresultat för tvättmedel

Tukes övervakar att tvättmedel märkts med faropiktogram för kemikalier samt uppfyller andra lagstadgade krav. Kemikalieövervakningen på Tukes hanterar årligen ca 100–150 fall med tvättmedel.

Enligt övervakningens iakttagelser är de vanligaste problemen med tvättmedel:

  • Märkningarna på tvättmedel är felaktiga. Därmed får konsumenten inte korrekt information om exempelvis produktens hälso- eller miljörisker.
  • Ibland saknas säkerhetskapsyl på tvättmedel som klassificeras som frätande; kapsylen hindrar till exempel ett barn från att själv öppna förpackningen. Tukes har även fått en anmälan om att ett barn redan i affären har lyckats spreja frätande tvättmedel på huden när förpackningen inte har haft en säkerhetskapsyl.
  • Dofter som har använts i tvättmedlet nämns inte på vederbörligt sätt på förpackningen.

Hur gick det med myterna?

Myt 1: Man bör inte använda desinficerande tvättmedel regelbundet i en familj med små barn.

Rätt. Onödig användning av desinfektionsmedel inverkar negativt på den normala och nyttiga bakteriefloran. Desinfektion av ytor i hemmet eller av tvätt rekommenderas inte ens i barnfamiljens vardag.

Desinficerande rengöringsmedel behövs bara då det finns en speciell risk för uppkomst av skadliga bakterier eller virus.

Myt 2: Ättiksprit och vatten – ett tryggt alternativ för julstädning och klädtvätt. 

Rätt. En vattenlösning av ättiksyra som framställts av mataffärens ättiksprit är inte en farlig kemikalie.

Ättika för klädtvätt där halten ättiksyra i vattenlösningen är under 10 % är inte en farlig kemikalie. MEN eteriska oljor som tillsätts för att ge doft åt ättikan kan innehålla allergiframkallande ämnen och orsaka en allergisk reaktion. Information om riskerna med eteriska oljor hittar du på förpackningen.

Om du avser att sälja exempelvis egentillverkad tvättättika på julmarknaden, läs först frågan som ofta ställs om detta.

Mer information:

Information om tvättmedel för konsumenter på Tukes webbplats

Information om tvättmedel för företag på Tukes webbplats

Allergi-, Hud- och Astmaförbundet rf:s webbplats