Återvinning och reparation

När du säljer smycken som tillverkas av återvinningsprodukter är det din uppgift att säkerställa att produkterna är trygga för konsumenterna och att de inte innehåller till exempel begränsade ämnen.

Om du tillverkar produkter av ädelmetaller, kom ihåg att också reparerade och ändrade produkter ska uppfylla kraven i bestämmelserna om ädelmetaller. Du hittar kraven i guiden Ädelmetallprodukter, tillverkning, import och försäljning.

Reparerade och ändrade ädelmetallprodukter ska ha de obligatoriska stämplarna och finhaltstämpeln ska motsvara produktens sammansättning.

Du kan använda den ursprungliga ädelmetallproduktens stämplar om

  • förändringarna är små, till exempel om du gör en ring mindre
  • du ändrar ädelmetallproduktens ändamål utan att du gör stora ändringar i produkten, t.ex. om du böjer en gammal silversked till ett armband

Kom ihåg att när du gör ändringar är det du som är ansvarig för ändringarna, inte namnstämpelns innehavare som ursprungligen stämplade produkten.

Överväg omsorgsfullt användningen av de gamla stämplarna om

  • du tar bitar från en gammal ädelmetallprodukt för att använda dem som råvara till en ny produkt utan att du smälter ned den gamla produkten och legerar råvaran på nytt
  • använder gamla ädelmetallprodukter som råvara till nya produkter.

I de här fallen är det du som har ansvaret för att produkterna överensstämmer med kraven, inte den gamla namnstämpelns innehavare. Du får aldrig använda gamla stämplar på så sätt att man kan tro att stämplarna också gäller produktens nya delar. Det är förbjudet att flytta endast stämplarna från en ädelmetallprodukt till en annan ädelmetallprodukt eller till någon annan produkt.

Ta bort de gamla stämplarna om

  • du använder delar av en gammal produkt för att tillverka en ny produkt. Alternativt kan du lämpa stämplarna kvar och säkerställa att det framgår klart av den nya produkten vilka delar av produkten de gamla stämplarna gäller.

Stämpla på nytt

  • de nya delarna i reparerade eller ändrade produkter med påkallade stämplar
  • andra metaller som tillagts till en gammal ädelmetallprodukt till exempel med märkningarna METAL eller Cu
  • ostämplade delar av en gammal produkt om du använder dem som material i en ny ädelmetallprodukt
  • reparerade eller ändrade lätta ädelmetallprodukter med din namnstämpel så att det inte är oklart vilken instans som ansvarar för kravöverensstämmelsen.