Var finns information om kemikalier?

Redan från början tar vi itu med myter om märkningar på förpackningar! Vi gör klart hur det ligger till med dessa myter:

 • Naturprodukter kan inte vara farliga.
 • Naturprodukter behöver inga varningssymboler.
 • Myndigheterna godkänner alla märkningar av kemikalier.
 • Anvisningarna för kemikalier är munklatin och inget man behöver bry sig om.

Leena fick röda och kliande utslag på händerna. Leena misstänkte att symtomen berodde på den nya handtvålen. Hon hade hört att konserveringsmedlet methylisothiazolinone som nämns på handtvålens förpackning kan orsaka allergiska hudreaktioner. Leena bytte handtvålen till en annan produkt som inte innehöll detta konserveringsmedel och symtomen försvann. Symtomen kom oväntat tillbaka ännu kraftigare efter att hon använt handdiskmedel. Leena tänkte inte på att kontrollera märkningen på handdiskmedlet som innehöll samma konserveringsmedel som hon hade blivit överkänslig för tidigare.

För den som blivit överkänslig kan även mycket små halter orsaka symtom. Med hjälp av märkningarna på kosmetikprodukter och tvätt- och rengöringsmedel kan du undvika att köpa sådana produkter som innehåller ämnen som inte är lämpliga för dig.

Experten ger tips

Läs etiketten och följ anvisningarna. Lär dig och observera varningssymbolerna. Kom i håg att alla kemikalier inte är farliga, men å andra sidan kan även naturprodukter vara farliga.

Information om sensibiliserande ämnen vid hudkontakt eller inandning finns på varningsetiketterna med ämnets namn. Om du hittar namnet på ett visst sensibiliserande ämne på etiketten, kan du undvika att använda det och att exponeras för det. Etiketten har då någon av följande meningar:

Kan orsaka allergisk reaktion
Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning

Blogg: Sju frågor om märkning och kemikalieförpackningar

Varningssymbolerna har en funktion – alla kemikalier är inte farliga 

De farliga kemikalierna känner du igen från varningssymbolerna. Varningssymbolerna för kemikalierna står för hälso-, miljö- och fysikalisk fara. Samma symbol kan varna för flera faror. Utropstecknet varnar för exempelvis kemikalie som är giftig eller som irriterar huden, ögonen eller andningsvägarna. Mer information hittar du på förpackningen.

Tecknad om varningssignaler

Bild: Mikko Saarainen

Vad betyder varningssymbolerna? Du kan testa din kunskapsnivå i en quiz i Hannas hus (sidan stängd tills vidare).

Etiketten vägleder och förpliktar

Förpackning med farlig kemikalie har en varningsetikett med vanligen en eller flera varningssymboler. På varningsetiketten står det:

 • vilka faror kemikalien kan orsaka
 • hur man undviker eller minskar besvär på grund av kemikalier
 • hur man ska göra i händelse av olycka

Varningsmärkningarna för kemikalier grundas på kriterier som bestämts i EU. Producenten och leverantören av produkten ansvarar för att märkningarna är korrekta. Tukes övervakar märkningarna genom stickprov.

Godkännande från myndighet krävs endast för några produktgrupper. Märkningarna ska vara på finska och svenska.

Varningssignaler

Vissa produktgrupper har särskilda krav om märkning

Rengörings- och tvättmedel för hemmet

På förpackningar för rengörings- och tvättmedel för hemmet, såsom tvättmedel, diskmedel och golvrengöring finns märkningar om doftämnen som oftast orsakar kontaktallergi.

På förpackningen nämns även bl.a. konserveringsmedel som kan vara sensibiliserande. En mer omfattande ämnesförteckning än den som finns på förpackningen hittar du på webbplatsen som uppges på tvättmedelsförpackningen. Med hjälp av den kan du undvika att köpa produkter som inte är lämpliga för dig.

Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel som är avsedda för konsumenter klassificeras vanligen inte som farliga och därför finns det inga egentliga varningssymboler på förpackningarna.  På förpackningarna finns ändå bruksanvisningar och begränsningar av användning, vilka grundas på riskbedömningar av myndigheterna och som förutsätts för beviljat tillstånd och som ger vägledning i säker användning av produkterna ur hälso- och miljöaspekt. Läs noga bruksanvisningarna för växtskyddsmedel och, ännu viktigare, anvisningarna måste absolut följas.

Biocider

Träskyddsmedel, rodenticider och insektsmedel samt båtbottenfärger med bekämpningsmedel måste godkännas av Tukes innan de får släppas ut på marknaden. Dessa förpackningar har märkningar som granskats och godkänts av Tukes. På etiketten finns även Tukes tillståndsnummer.

Kosmetik

Kosmetikprodukter har sina egna märkningar. Du bör bekanta dig även med dem och följa bruksanvisningarna. Märkningarna på kosmetikprodukter ska innehålla bl.a. produktens:

 • användningsändamål
 • hållbarhetstid
 • vilka ämnen produkten innehåller
 • varningar för användningen

Hållbarhetstiden på förpackningen anger tiden då produkten är säker att använda exempelvis angående den mikrobiologiska kvaliteten om man använder produkten enligt bruksanvisningarna.

Ämnena märks på förpackningarna med deras INCI-namn. När ämnesförteckningen finns i produktmärkningarna kan du undvika att skaffa sådana produkter som innehåller ämnen som inte är lämpliga för dig.

Hårfärger är exempel på kosmetikprodukter vars användning kräver varningar. Vissa hårfärger innehåller ämnen med beståndsdelar som orsakar sensibiliserande eller allergiska reaktioner. Använd i sådana fall skyddshandskar.

Hur gick det med myterna?

Naturprodukter kan inte vara farliga.
Naturprodukter kan vara lika farliga som industriella produkter. De farliga kemikalierna känner du igen från varningssymbolerna.

Naturprodukter behöver inga varningssymboler.
Lagstiftningen gör inga undantag på märkningskrav för naturprodukter, vid behov märks de också med varningssymboler. Exempelvis eteriska oljor kan innehålla sensibiliserande ämnen.

Myndigheterna godkänner alla märkningar av kemikalier.
Företagen ansvarar för att märkningarna är korrekta, endast vissa få kräver godkännande av myndighet. Tukes övervakar märkningarna genom stickprov.

Anvisningarna för kemikalier är munklatin och inget man behöver bry sig om.
Genom att följa anvisningarna kan man undvika onödiga olyckor och besvär.

Funderar du på något mer?

Vilka frågor kring kemikaliesäkerhet funderar du på och hur har du försökt påverka dem i din vardag? Delta i diskussionen och dela med dig av dina tankar:

#slåhålpåmyternakringkemikalier
#luulotpoiskemikaaleista

Ytterligare information

Märkningar på kemikalier

Märkningar på tvättmedel 

Märkning av kosmetiska produkter

Så här läser du varningsetiketterna

Hannas hus och dolda faror (undervisningsmaterial för klass 2–6) webbplatsen stängd tills vidare

Om produkten medför fara

Insektsmedel