Förflyttning av mätinstrumentet till en annan placeringsort

Mätinstrumentet kan förflyttas till en annan ort. Vid förflyttning av vågar, speciellt precisionsvågar, ska det kontrolleras om vågens mätresultat påverkas av placeringsortens g-värde till den grad att vågens inställningar måste ändras.  Beroende på vågens inställningar kan ändring av g-värdet söndra vågens försegling.