Släckningsfiltar

I lagstiftningen finns inga ingående föreskrifter om släckningsfiltar, men de uppfyller i allmänhet kraven i standarden SFS-EN 1869.

Släckningsfiltar är avsedda för första släckningsinsats.

Enligt standarden SFS-EN 1869 ska släckningsfiltens förpackning vara röd på båda sidorna och märkningarna på förpackningen ska vara vita.

Eftersom lagstiftningen inte ålägger skyldighet att iaktta standarden får det också finnas släckningsfiltar med förpackningar i andra färger på marknaden. Då ska släckningsfilten medföljas av tillräckliga bruksanvisningar och övriga uppgifter och ha tillräckliga släckningsegenskaper.

Om förpackningen har någon annan färg än röd, får det inte finnas en hänvisning till standarden i dess märkningar.

Legislatur

FI SV

Lagen om anordningar inom räddningsväsendet 10/2007