Så här överför du en namnstämpel från ett företag till ett annat

Du kan överföra ditt företags namnstämpel till ett annat företag i Tukes e-tjänst. Då upphör registreringen av namnstämpeln på ditt företag och Tukes skickar ett beslut om detta till ditt företag i e-tjänsten.

Gör så här: 

1. Gå till e-tjänsten, välj Tukes-tjänster på listan och sedan Namnstämpelärenden. Logga in i e-tjänsten med bankkoder eller ett mobilcertifikat och välj Överföring av namnstämpel från ett företag till ett annat.

2. Fyll i uppgifterna som begärs noggrant på e-blanketten, även uppgifterna om det företag till vilket du överför namnstämpeln och klicka på Skicka.

3. Det nya företaget får informationen per e-post och gör en ansökan om användning av namnstämpeln i e-tjänsten, se Instruktioner för ansökan om en namnstämpel.

När Tukes har handlagt ärendet får ditt företag, dvs. det företag som överför namnstämpeln till ett annat företag, ett beslut om avslutande av registrering av namnstämpel i e-tjänsten.

Avgifter

Överföring av namnstämpel från ett företag till ett annat är avgiftsfri, liksom avslutning av en registrering av namnstämpel. Det nya företaget ska ändå ansöka om användning av stämpeln i e-tjänsten. För det företag som ansöker om användning av en namnstämpel är ansökan och registreringen avgiftsbelagda tjänster.

Se priserna i Tukes prislista.

 

Mer information 

e-post: [email protected]