Vad är biocider?

Biocider är kemiska ämnen, produkter eller mikroorganismer vars uppgift är att

  • förinta, bekämpa eller oskadliggöra skadliga organismer
  • förhindra inverkan från skadliga organismer eller
  • begränsa förekomsten av skadliga organismer.

Biocider är bland annat

  • hud- och ytdesinfektionsmedel
  • konserveringsmedel
  • rodenticider
  • insektsgift och insektrepellerande medel
  • träskyddsmedel och
  • antifoulingpreparat, alltså båtbottenfärger.

Växtskyddsmedel, medicinpreparat, kosmetika och livsmedel eller deras tillsatsämnen är inte biocidpreparat.

I Finland är det endast tillåtet att använda biocidpreparat som är godkända i Finland. De får inte importeras från utlandet för eget bruk.

Läs alltid anvisningen för preparatet noga och följ den!