Möblers säkerhet

När det gäller möbler är de säkerhetskritiska punkterna relaterade till strukturens hållbarhet, korrekt dimensionering, balans, materialens brandsäkerhet samt material och tillsatsämnen som använts vid tillverkningen. Även monterings- och bruksanvisningarnas tydlighet är en viktig del av möblernas säkerhet.

Ansvaret för möblers säkerhet ligger på tillverkaren, kontraktstagaren, importören, distributören och försäljaren.

Möbler är vanligtvis konsumtionsvaror, därför CE-märks de inte och för försäljning av dem behövs inte tillstånd från myndigheten.

Säkerhetskrav för möbler

Möblerna ska uppfylla kraven i konsumentsäkerhetslagen: de får inte orsaka fara för konsumentens hälsa eller egendom. Lagstiftningen ställer särskilda krav på brandsäkerheten hos stoppade sittmöbler och madrasser. De får inte antändas av en glödande cigarett.

För vissa möbler, såsom barnsängar, våningssängar, skötbord, lekhagar, bord, stolar, förvaringsmöbler, utomhusmöbler har europeiska standarder godkänts.

Märkningar och bruksanvisningar

Möbeln ska bifogas med nödvändig information på finska och svenska för säker användning.

Monterings- och bruksanvisningarna ska vara tydliga och lättbegripliga. Till exempel ska monteringsanvisningarna för en bokhylla inkludera följande:

  • förteckning över delar
  • förteckning över små tillbehör som skruvar och bultar
  • information om de verktyg som behövs
  • eventuella anvisningar för att fästa hyllan på väggen.

Varudeklaration, med information om möblernas material, beläggningar, ytbehandlingar och korrekt skötsel, är frivillig. Konsumenter uppskattar ändå varudeklarationer, eftersom de underlättar kvalitetsbedömning och hjälper att förlänga möbelns livslängd.

Mer detaljerad information om möblers märkningar och bruksanvisningar finns i de standarder som gäller för dem.