Behörighetskrav för ansvarig person för godkänd rörelse

Klass A

Avläggande av kompetensprov som anordnas av Lämmitysenergia Yhdistys ry och något av alternativen nedan:

 • Vid teknisk läroanstalt eller yrkeshögskola avlagd lämplig examen och minst två års arbetserfarenhet inom gassektorn eller oljeeldningssektorn.
 • Lämplig specialyrkesexamen eller yrkesexamen och minst två års arbetserfarenhet av gasinstallationer eller installationer av oljeeldningsaggregat.
 • Lämplig yrkesinriktad grundexamen och minst fem års arbetserfarenhet av gasinstallationer eller installationer av oljeeldningsaggregat.

Klass C

Avläggande av kompetensprov som anordnas av Lämmitysenergia Yhdistys ry och något av alternativen nedan:

 • Vid teknisk läroanstalt eller yrkeshögskola avlagd lämplig examen och minst ett års arbetserfarenhet inom gassektorn eller oljeeldningssektorn.
 • Lämplig specialyrkesexamen eller yrkesexamen och minst ett års arbetserfarenhet av gasinstallationer eller installationer av oljeeldningsaggregat.
 • Lämplig yrkesinriktad grundexamen och minst två års arbetserfarenhet av gasinstallationer eller installationer av oljeeldningsaggregat.
 • Minst fem års arbetserfarenhet av gasinstallationer eller installationer av oljeeldningsaggregat.

Klass P

Avläggande av kompetensprov som anordnas av Lämmitysenergia Yhdistys ry samt arbetserfarenhet:

 • Ett års arbetserfarenhet av gasinstallationer eller installationer av oljeeldningsaggregat eller motsvarande installationer.

 

Klass T

Avläggande av kompetensprov som anordnas av Lämmitysenergia Yhdistys ry och det ena av alternativen nedan:

 • Lämplig yrkesinriktad grundexamen och ett års arbetserfarenhet av oljeeldningsaggregat eller kemikaliecisterner.
 • Två års arbetserfarenhet av oljeeldningsaggregat eller kemikaliecisterner.

Lagstiftning: SrF 558/2012

 

Behörighetskrav för ansvarig person i installationsrörelse för gasrör av plast (PE-rör)

 • Lämplig teknisk utbildning och minst 1 års arbetserfarenhet från naturgasbranschen eller
 • behörighetsutbildning för svetsare av naturgasrör av plast, som ska innehålla ett yrkesprov som godkänts av ett besiktningsorgan. Utbildningen anordnas av Hyria.

Om det har gått mer än fem år från utbildningen, krävs arbetserfarenhet av uppgifter inom naturgassektorn eller svetsning av andra motsvarande plaströr under de senaste två åren.

Lagstiftning: SrF 551/2009