Användning av fyrverkeripjäser

Anordnare av professionella fyrverkeriföreställningar behöver alltid ett beslut från Tukes som berättigar till fyrverkeriföreställningar. I sådant bruk är produkterna ofta annorlunda än de som är avsedda för konsumenter. Ett beviljat beslut berättigar till genomförande av fyrverkeriföreställningar enligt villkoren. Beslutet är företagsspeficikt.

Tillverkaren eller importören av fyrverkeripjäser ska ge instruktioner för hur produkterna ska förstöras. I vissa fall fungerar en fyrverkeripjäs inte alltid på önskat sätt. Den kan ha blivit föråldrad eller på något annat sätt inkurant eller det blir av någon annan orsak nödvändigt att förstöra produkten på ett annat sätt än genom avfyrning eller sprängning. Fyrverkerier kan förstöras av en person som innehar ett kompetensbrev för laddare och tillverkaren.

Tukes kan låta ett testningsorgan testa fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska artiklar för att försäkra sig om att de produkter som släppts ut på marknaden överensstämmer med kraven. Tukes handhar inte övervakning av användningen av fyrverkerier. Vid olyckor kan Tukes emellertid delta i olycksundersökningen.