Hisspassageraren

När du använder en hiss, är det genom din egen aktivitet som du mest kan påverka säkerheten för din hissfärd.

Hissdörrarna

När du stiger in i en hiss, ställ dig i den bakre delen, på avstånd från dörrarna.

Om du har små barn med dig, se till att barnen inte för in händerna mellan hissens automatiska skjutdörrar. Om barnet trycker sin hand mot dörren och dörren börjar öppnas, följer handen med dörren och fingrarna kan komma i kläm mellan dörrbladet och karmen. Förutom inne i hisskorgen föreligger denna fara också när det gäller dörrar på våningsplanen.

Om du har ett sällskapsdjur med dig, se till att kopplet inte kläms fast av dörren och att djuret och den som håller i kopplet inte hamnar på var sin sida av dörren. Följderna kan bli ödesdigra när hissen startar. Kopplet bör hållas så kort som möjligt under hissfärden.

Hissdörrar är inblandade i många olyckor. En farlig situation uppstår om en rockskört eller remmarna på en ryggsäck har hamnat mellan dörrarna när de stängs och hissen börjar röra sig. Man kan bli omkullknuffad av dörrarna eller klämma någon kroppsdel. Tunga metalldörrar på en varuhiss kan skada fastklämda fingrar allvarligt.

Hisskorg utan dörrar

När du färdas med ett stort föremål, är den säkraste platsen vid en sidovägg.

De allvarligaste olyckorna i hissar är fastkilning. Om hisskorgen har en öppen frontvägg, vilket är typiskt för hissar från 70- och 80-talet, kan ett stort föremål som transporteras i hissen ställa sig på tvären om föremålet fastnar i väggen som passerar förbi med hög hastighet. Då kan passageraren klämmas fast mellan föremålet och hissens bakre vägg.

En annan fara som en hiss med öppen frontvägg orsakar är att klädesplagg kan fastna i frontväggens ojämnheter.

Tröskeln

När du stiger in i och ut ur en hiss, tänk på att en tröskel kan uppstå mellan hissen och våningsplanet. Särskilt gamla hissar kan stanna så att en tröskel uppstår. Man kan snubbla på tröskeln, och den försvårar också in- och utpassage med rullstol och barnvagn.

Om hissen fastnar

Om hissen fastnar, vänta lugnt tills du blir utsläppt. Försök aldrig öppna hissdörrarna med tvång.

Även en välfungerande hiss kan någon gång stanna mellan två våningar. Personer som fastnar i en hiss är inte i omedelbar fara, om ingen har skadat sig. Det finns dock skäl att snabbt undsätta dem som har fastnat i hissen. I hissar i gamla bostadshus aktiverar hissens larmknapp enbart en larmklocka i trappuppgången. I nyare hissar öppnar larmknappen en röstförbindelse till larmjouren. Då kan larmjouren ge hisspassagerarna råd och tala om hur länge hjälpen kan dröja.

Så här kan du själv påverka säkerheten för din hissfärd

Välj en säker plats
Ställ dig i hissens bakre del, det är normalt den säkraste platsen. Om du färdas i hissen tillsammans med ett stort föremål, ställ dig vid en sidovägg.

Tröskeln
Se upp för tröskeln när du kliver in i och ut ur hissen.

Uppmärksamhet med hissdörrarna
Se upp så att t.ex. kläder eller djurkoppel inte hamnar mellan dörrarna.

Träng dig inte in i hissen

Håll dig stilla
Hissens känsliga säkerhetsteknik kan till exempel stoppa hissen mellan två våningar om man hoppar i hissen.

Instruera barn hur de ska använda hissen
Övervaka de allra minsta: deras fingrar är snabba och ryms mellan skjutdörrar och tröskelspringor.