Ute med barnen

Baby i barnvagn

Läs bruksanvisningen noga innan du börjar använda barnvagnen.

Barnvagnen är en trygg plats för bebisen, om

 • du inte lämnar bebisen i barnvagnen utan uppsikt. En baby som sover dagssömn i barnvagnen ska vara inom hör- och synhåll. Babylarm är ett bra hjälpmedel, men räcker inte till att övervaka babyn.
 • du alltid låser barnvagnens bromsar, även om det bara är för en kort stund.
 • det inte finns tjocka täcken och kuddar i vagnen. De kan öka kvävningsrisken om de täcker babyns ansikte.
 • du säkerställer att babyn inte åker för långt ner i vagnen, under säkerhetsbågen eller inuti sovsäcken.
 • tar hänsyn till väderleksförhållandena. Särskilt när vädret blir varmare ska föräldrarna se till att babyn inte får för varmt i vagnen. Temperaturen stiger snabbt i vagnen på en solig plats. Täcken, sovsäckar och andra värmande föremål gör att vagnen lätt blir för varm. Ta även hänsyn till snö som kan falla från taket och andra motsvarande risker.
 • du inte lämnar vagnen på ett ställe där den kan röra på sig eller falla på grund av till exempel hård vind, ojämnt underlag eller om bromsarna sviker.
 • du slutar använda barnvagnens liggvagnsdel utan sele när babyn börjar röra sig, till exempel svänga sig eller stiga upp på knä. När barnvagnens vagndel eller vagnen används utan liggvagnsdel, ska du placera babyn i vagnens sele. I vissa vagnar kan selen träs genom hålen i bottnen på liggvagnsdelen, och då kan selen även användas tillsammans med liggvagnsdelen.

Bärsjal och bärsele

Så här håller du babyn säker i en bärsjal

 • Försäkra dig om att babyn är i rätt ställning.
 • Ställ babyn på bröstet och se till att babyn inte glider mot armhålan.  Så försäkrar du dig om att babyn får tillräckligt med luft.

Så här väljer du en säker bärsele och använder den på rätt sätt:

 • När du köper bärsele ska du se till att hålen som är avsedda för benen inte är för stora så att babyn inte kan falla från bärselen.
 • Innan du börjar använda bärselen kontrollera att babyns höften har öppnats ordentligt. En liten baby behöver även ett ordentligt stöd för nacken. När man bär på babyn ska man beakta ergonomin både för babyn och den som bär på babyn.
 • Om du använder en vanlig bärsele och inte en ergonomisk, ska du hålla barnet i selen under högst 15–20 minuter åt gången. En alltför lång tid i en vanlig bärsele kan äventyra blodtillförseln till benen. I en vanlig bärsele hänger babyns ben rakt nedåt och inte i grodställning som i en ergonomisk bärsele..
 • När det är soligt ska du komma ihåg att skydda barnet helt mot solen. Under vintern är det lika viktigt att se till att klä på babyn tillräckligt varmt.

Ytterligare information finns på Bärsjalföreningens webbplats (på finska).

Lekutrustning och altan hemma

En hemsnickrad sandlåda

 • Använd obehandlat virke om du bygger en sandlåda själv. Impregneringsmedel ökar barnens exponering för skadliga kemikalier.
 • Vid behov kan du skydda virket med till exempel träolja.
 • Barn ska inte ges impregnerade trästycken att leka med.

Terrasser är ofta behandlade med impregneringsmedel. Låt inte bebisar och småbarn krypa obehindrat på en våt terrass av impregnerat trä. Även om krypandet inte medför en omedelbar fara för barnet, är det klokt att försöka undvika att barn utsätts för impregneringskemikalier alltid när det är möjligt.

Skadliga impregneringsmedel har använts t.ex. i gamla elstolpar. Därför är deras användning för byggande i hemmamiljö förbjudet.

Allmänna lekplatser

Barn kan leka säkert på allmänna lekplatser, när

 • man har tänkt på deras klädsel: de använder ingen hjälm och det finns inga hängande band eller snören på kläderna. Dessa medför strypningsrisk om barnet fastnar i lekställningen.
 • föräldern inte lyfter upp barnet till en lekställning dit barnet inte ännu kommer upp självt.
 • den vuxna tar vid behov upp glasskärvor, stora stenbumlingar och övriga farliga saker från lekplatsen när hen upptäcker dem. (länk till video)
 • den vuxna anmäler trasig utrustning och övriga potentiella faror till den som underhåller lekplatsen.

Mygg- och fästingmedel

Använd mygg- och fästingmedel på barn så lite som möjligt:

 • Se till att barnets kläder täcker kroppen och applicera medlet endast på ställen som inte kan täckas med kläder.
 • Undvik att applicera medlet runt ögonen och munnen samt på händerna.
 • Undvik att använda medlen på små barn.
 • Använd medlen alltid enligt bruksanvisningen för att användningen ska vara säker.

Kemikalier i trädgården

Var särskilt försiktig med användningen av medel för ogräs- och insektsbekämpning på trädgården där barn leker. Växtskyddsmedel för bekämpning av ogräs och insekter kan vara skadliga för hälsan och miljön.

När du använder växtskyddsmedel, försäkra sig om att

 • du har läst bruksanvisningen och observerar karenstiderna
 • medlen förvaras på ett säkert ställe oåtkomliga för barn
 • att du har anlagt växtskyddsexamen om du använder medel för yrkesmässigt bruk.

Att skydda barn mot solen

Skydda barnets hud mot solens UV-strålning. Långvarig exponering för solljusets ultraviolettstrålning bränner huden och ökar hudcancerrisken.

Barn kan vistas säkert i solen, när

 • de har långärmade kläder som inte släpper igenom UV-strålar
 • de har en hatt och solglasögon på sig
 • de leker främst i skuggan
 • de hudområden som utsätts för solljus skyddas med solkrämer avsedda för barn.

Anvisningar för att välja rätt solkräm och att använda den på rätt sätt:

 • Välj en solkräm med hög skyddsfaktor.
 • Hos små barn ska man använda i första hand en solkräm som ger ett fysikaliskt skydd genom att reflektera solens strålar bort från huden.
 • Läs bruksanvisningen och kom ihåg att en solkräm aldrig kan ge ett totalt skydd mot solen. Kläder ger det bästa skyddet.
 • Applicera tillräckligt mycket solkräm tillräckligt ofta samt efter bad och handdukstorkning.
 • Förvara produkten enligt bruksanvisningen: effekten av solskyddsmedel kan försämras om de förvaras i direkt solljus.
 • Var uppmärksam på hur länge solkrämen är användbar efter öppnandet. Produkten har en symbol för hållbarheten eller texten Bäst före utgången av.
 • Om solkräm som köpts under förra sommaren har förvarats länge i varma förhållanden, kan dess effekt ha försvagats.