På eget ansvar

Laddare som bränt huset. Läppar som på grund av fyllningsämne svällt och blivit formlösa. Bantningsmedel som innehållit designerdrog. Barnkläder med strypningssnören. Mycket starkt laserljus som är farligt för ögonen. Alla dessa är riktiga exempel på farliga produkter som har kommit till myndigheternas kännedom, när konsumenterna själva har köpta varorna direkt från utlandet.

Kom ihåg: När du beställer från länder utanför EU, är ansvaret ditt. I Europa finns då ingen ansvarig part, till vilken den farliga produkten skulle kunna returneras och från vilken du skulle kunna kräva ersättningar.

För många produktgrupper berättar priset även något om produktens kvalitet; du får knappast en duglig produkt för endast priset på leveranskostnaderna.

 

Laddare https://youtu.be/8p_bosQ6WvQ

Kosttillskott https://youtu.be/vV5k3T5uU1o

Syftet med denna webbsida är att ge nätshoppare verktyg för att välja de säkraste produkterna på nätet. Nedan hittar du produktgruppspecifika tips på vad det lönar sig att ta i beaktande i köpsituationen.

När du säljer vidare

När du köper varor från länder utanför EU i syfte att sälja dem vidare, ökar ditt ansvar ytterligare. Du kan anses vara produktens importör. Detta innebär att du är ansvarig för säkerheten för den produkt som du säljer.

Information om importörens roll.

Piratkopierade produkter och produktförfalskningar

Tullens övervakning av posttrafiken är dagligen i kontakt med olagliga varor: vapen-, drog- och dopingfynd är vardag såväl som produktförfalskningar. Nätförsäljningens tillväxt syns i Tullens stoppande av produktförfalskningar.

Av produktförfalskningarna kommer över 80 procent från Kina eller Hongkong. Förfalskningen identifieras inte nödvändigtvis utifrån sitt låga pris eftersom de även säljs till mindre rabatter så att köparen föreställer sig ha gjort ett fynd.

Listan över förfalskade produkter är oändlig. En förfalskad väska eller klädesplagg kan orsaka allvarliga hälsoproblem på samma sätt som bluffsmink, och en bristfälligt skyddad elektrisk anordning kan till och med leda till döden. Det finns inte tillförlitlig, undersökt information om de förfalskade produkterna.

Runtom i världen är det organiserad brottslighet som ligger bakom produktförfalskningsaffärerna, eftersom vinstmarginalen är stor och straffen små. För att maximera sina inkomster använder förfalskarna de billigaste materialen, varmed produkterna kan innehålla t.ex. farliga eller skadliga kemikalier. Genom att köpa förfalskade produkter finansierad du samtidigt människo- och droghandel samt terrordåd.

Mer information om produktförfalskningar finns på Tullens nätsidor.

Hurudan är en säker nätbutik?

Alla nätbutiker och e-handelsplattformar är inte tillförlitliga. Håll dig kritisk till nätbutiken om

 • försäljarens kontaktuppgifter inte finns eller om de är bristfälliga.
 • det inte har uppgivits tillräcklig information om produktens egenskaper, av vilka det går att bedöma till exempel produktens säkerhet.
 • du inte hittar omfattande och klar information om prisen, leveranstid, eventuell garanti och ångerrätt.
 • vid beställning överförs nätsidan till en annan adress
 • erbjudandet är för bra för att vara sant.
 • nätsidans www-adress är något helt annat än vad man skulle kunna förvänta sig att nätbutiken skulle ha.
 • om du ens lite tvivlar på sidans tillförlitlighet så lönar det sig inte att godkänna någon installation av webbläsarplugg eller fontfil som erbjuds av nätbutiken. En nätbutik som är dåligt skyddad eller upprätthålls av en fientlig part kan nämligen smyga in skadlig programvara på besökarens dator eller vilseleda besökaren att installera skadlig programvara.
 • nätbutikens dataskydd har tagits hand om på ett vårdslöst sätt. Då är de personuppgifter som besökaren anger i fara att läcka till utomstående. Brottslingar är speciellt intresserade av betalkortens nummer och kontrollnumret. Det är en bra idé att välja nätbutiker som indikerar att nätbutiken följer säkerhetsreglerna hos ditt kreditkortsutgivande organ (t.ex. Verified by Visa-märkning).
 • Om du betalar med banköverföring från din nätbank eller med ett kreditkort som din bank beviljat, se särskilt till att sidan dit nätbutiken överför dig till att bekräfta betalningen verkligen är din banks sida, och inte en kopia av den. Kontrollera att domännamnet som visas på webbläsarens adressfält hör till din bank och att dataöverföringen är krypterad.

Pengarna tillbaka?

Du beställer märkesprodukter från en utländsk nätbutik till ett supererbjudande eller annars till ett förmånligt pris. När paketet anländer visar det sig att det i lådan finns förfalskade produkter i stället för märkesprodukterna.

Det kan vara svårt att få pengarna till baka från en nätbutik utanför EU, om du inte har betalat med kreditkort. Kosumentverket kan inte heller hjälpa på samma sätt som om du hade gjort affärer med en nätbutik i EU.

Konkurrens- och konsumentverket

Konsumenteuropa i Finland

Beställningsfällor

Bantningskapslar, tandblekningsprodukter, produkter för ögonfransförlängning, produkter som underlättar sömnen eller en euros märkesprodukter är exempel på produkter som är relaterade till beställningsfällor. Vanligt är att man först blir erbjuden ett gratis eller väldigt billigt provparti, som så småningom utvecklar sig till en längre och dyrare beställning.

Man lägger ofta märke till fällan när man får räkningen för den produkt man beställt. Räkningen är alltid något helt annat än det billiga provpartiet eller de få euron, till vilka man trodde att man förbundit sig. Läs beställningsbekräftelsen och avtalsvillkoren omsorgsfullt. Beställningsbekräftelsen ska motsvara din uppfattning om vad du har beställt. Om detta inte är fallet, reklamera omedelbart till företaget och meddela att räkningen saknar grund, och att du inte har gjort beställningen.

Konsumentverkets möjligheter att hjälpa dig, om ärendena inte går som förväntat, beror ofta på var företagets hemort är. Det kan vara svårt att få pengarna till baka från en nätbutik utanför EU, om du inte har betalat med kreditkort. Kosumentverket kan inte heller hjälpa på samma sätt som med en nätbutik i EU.

Kom ihåg

 • Om erbjudandet låter för bra för att vara sant är det sällan sant!
 • Kontrollera vem du har att göra med genom att bedöma tillförlitligheten av nätbutikens uppgifter och de uppgifter som försäljaren uppgett om sig själv.
 • Beställ aldrig produkter på nätet utan att bekanta dig med avtalsvillkoren.
 • Om du betalar med kreditkort kan du återkräva betalningar som gjorts utan ditt medgivande från ditt kreditkortsföretag.

Länklista:

Konsumenttips: Lär dig att identifiera bedrägeri och beställningsfälla

Minneslista för nät-köpande: Innan du beställer på nätet

Minneslista: Om du har hamnat i en beställningsfälla

Beställningsfällor och bedrägeri

Akta dig för bedragare på nätet!

Miljöpåverkan

Utsläppen från tillverkning av produkter och sändning av paket belastar klimatet. Utsläppen från transport av eventuell returnering eller utbyte av produkt i fel storlek ökar produktens miljö- och klimatpåverkan ytterligare.

I EU finns det en lagstiftning som möjliggör säker användning av kemikalier. Motsvarande lagstiftning finns inte i alla andra länder. Nätköpen kan innehålla ämnen som kan vara skadliga för hälsa och miljö.

Produkter som beställs till Finland, och deras förpackningsmaterial, blir kvar i vårt materialkretslopp eller i avfallshanteringen. Om det inte finns någon riktig information om produkternas och materialens sammansättning finns det en risk för att exempelvis cancerfarliga ämnen eller ämnen som påverkar reproduktionen hamnar i nya produkter som en följd av återvinning. 

Avfall som innehåller farliga ämnen ska hanteras separat från annat avfall, så att de farliga ämnena kan göras ofarliga och inte skadar miljön eller hälsan hos avfallshanteraren. Endast du känner till ursprunget för produkten som du har köpt - inte avfallshanteringens anställda. För de produkter som du beställer från länder utanför EU måste du själv bedöma riskerna av eventuella ämnen som kan vara skadliga för dig själv, dina närstående och miljön.

Tips och råd

Defibrillatorer

Defibrillatorer har blivit vanligare bland annat i köpcentrum och på arbetsplatser. En anordning med dålig kvalitet fungerar inte nödvändigtvis som den borde, och kan orsaka fara för användaren samt för den som behöver vård.

Minneslista för nätköparen:

 • Kontrollera att produkten är CE-märkt.
 • Kontrollera tillverkarens namn och kontaktuppgifter (auktoriserad EU-representant för tillverkare utanför EU).
 • Ta reda på hurudan garanti anordningen har och hur den kan underhållas.
 • Kom ihåg att anordningen fungerar korrekt endast när den används och underhålls i enlighet med bruksanvisningen.
 • Elektriska anordningar som inte uppfyller kraven kan orsaka brand vid felsituationer.

Det finns tillförlitliga inhemska nätbutiker för produkter inom hälsovården. Av dessa erbjuder även många elektronisk- eller telefonrådgivning gällande val och användning av produkten. På samma sätt lyckas returnering av en defekt eller icke-fungerande produkt vanligtvis smidigt till en aktör som är inhemsk eller placerad i EU. När du beställer från länder utanför EU är ansvaret ditt.

Preventivmedel

Kondom som inte uppfyller sin uppgift i att förebygga graviditet eller skydda mot sjukdom? Som bonus ännu en allergisk reaktion och utslag! Produkter som inte överensstämmer med kraven kan även lätt gå sönder samt innehålla giftiga material och kemikalier. Vid beställning av preventivmedel lönar det sig att överväga noggrant.

Minneslista

 • Kontrollera att produkten är CE-märkt och att förpackningen är hel.
 • Kontrollera utgångsdatumet.
 • Kontrollera tillverkarens namn och kontaktuppgifter (auktoriserad EU-representant för tillverkare utanför EU).
 • Använd inte produkten om du tvivlar på dess tillförlitlighet.

Det finns tillförlitliga inhemska nätbutiker för produkter inom hälsovården. Av dessa erbjuder även många elektronisk- eller telefonrådgivning gällande val och användning av produkten. På samma sätt lyckas returnering av en defekt eller icke-fungerande produkt vanligtvis smidigt till en aktör som är inhemsk eller placerad i EU. När du beställer från länder utanför EU är ansvaret ditt.

Mer information på Fimeas sidor.

Livsmedel

Om livsmedlets utlovade effekt låter för bra för att vara sann, eller om produkten marknadsförs med lovprisande superlativ är marknadsföringen oftast humbug. Mirakelprodukter finns inte. Du kan kontrollera godkända hälsopåståenden för livsmedel på listan över godkända hälsopåståenden som upprätthålls av Europakommissionen.

Speciellt kritisk ska man vara om livsmedlet marknadsförs som vård av sjukdomar eller för helande. Marknadsföring av livsmedel med medicinska påståenden är bedrägeri av konsumenten.

Om den nätbutik som säljer livsmedlet riktar sin marknadsföring till Finland, ska de livsmedel som erbjuds uppfylla kraven i Finlands livsmedelslagstiftning. I marknadsföringen får endast godkända påståenden användas.

Kontrollera speciellt ingrediensförteckningen, vid behov ämnen som orsakar allergi och intolerans samt eventuella varningsmärkningar och bruksanvisningar.

Kom ihåg:

 • Ju mer det lovas om produkten desto mer misstänksam lönar det sig att vara!
 • Det lönar sig att köpa livsmedlen från en tillförlitlig försäljare. Det kan innebära en risk att köpa från en okänd part!
 • Köp inte produkten om det inte framgår vad produkten innehåller eller vem som säljer produkten!

Länklista:

Marknadsföring av livsmedel på Livsmedelsverkets sidor

Tro inte på humbug

Smycken

På stället för örhänget finns en svullen och varig öronsnibb. Istället för av ett halsband pryds nyckelbenen av röd hud och allergisk reaktion. Liknande symptom kan erhållas från halsband som avger nickel. Smycken som säljs på EU-området får inte avge nickel mer än det tillåtna gränsvärdet.

Nickel, kadmium och bly är förbjudna i smycken även på grund av att de kan orsaka cancer, skada arvsmassan och/eller vara reproduktionstoxiska.

Om du köper från utlandet:

 • Ta reda på från försäljaren att smycket eller smyckets delar inte innehåller kadmium eller bly.
 • Ta reda på att smycket inte avger nickel.

Var speciellt noggrann när du

 • köper smycken för piercing: deras material är inte endast i kontakt med hudens yta, utan även under huden.
 • när du köper guld, silver eller andra ädelmetaller. Smyckena kan ha färgen av en ädelmetall, men inte nödvändigtvis innehålla ädelmetall alls.

Länklista:

Information om kemikalier i smycken på Tukes sidor.

Kosmetiska produkter

EU förbjuder eller begränsar användningen av ingredienser som är skadliga för hälsan i kosmetiska produkter. När man beställer kosmetiska produkter från utlandet uppfylls EU:s eller ursprungslandets krav nödvändigtvis inte. Produkten kan till exempel innehålla ämnen som är förbjudna hos oss eller något ämne som överskriver en säker koncentration. I värsta fall kan kosmetiska produkter som köps från länder utanför EU vara hopblandningar av avfall och skräp och äventyra med användarens hälsa. Det finns även bra kosmetiska produkter från länder utanför EU, när man vet vad man håller på att köpa.

Hur vet jag om de kosmetiska produkter jag köpt orsakar en icke-önskad reaktion eller om det är förfalskningar? Granska dessa varningssignaler:

 • förpackningens dåliga kvalitet, till exempel skrivfel
 • dåligt förpackningsmaterial
 • ovanlig doft eller konsistens.

Har den produkt som du beställt en ingrediensförteckning? I Europeiska unionens CosIng-databas kan du med kemikaliens INCI-namn kontrollera om användningen av ämnet är begränsat eller helt förbjudet i kosmetiska produkter som säljs inom EU-området.

EU har förbjudit användningen av många ingredienser i kosmetiska produkter för att skydda vår hälsa. Det finns en bra orsak till att vissa produkter avsedda för tand- eller hudblekning eller för hårplattning inte säljs här.

Var speciellt försiktig när du beställer dessa produkter:

 • Tandblekningsmedel. Tandblekningsmedel kan innehålla väteperoxid som överskrider en säker koncentration. För stor mängd väteperoxid skadar tänderna och slemhinnorna i munnen.
 • Hudblekningsmedel. Myndigheterna har återkallat från EU-marknaderna bland annat produkter avsedda för hudblekning som har innehållit hydrokinon eller kvicksilver som är skadligt för hälsan och förbjudet här.
 • Medel för hårplattning I produkter för hårplattning har det hittats för mycket formaldehyd, vars användning är begränsat i EU.
 • Kroppsskrubbsprodukter. På marknaderna har det hittats preparat som har innehållit för mycket syra och därför orsakat användarna hudskador.

Länklista:

Om att köpa på nätet, på Tukes sidor

Information om krav på kosmetiska produkter i EU

Undvik kosmetiska produktförfalskningar (på finska) 

Europeiska kommissionens sidor om kosmetiska produkter.

Kosmetiska fyllmedel (Dermal fillers)

Många kosmetiska fyllmedel som injekteras (bl.a. hyaluronsyra) är hälsovårdsartiklar och inte kosmetiska produkter. 

Minneslista

 • När du själv beställer från nätet, kontrollera att fyllmedlen är CE-märkta som medicinsk utrustning (eng. medical device).
 • När du använder kosmetiska vårdtjänster, kontrollera med parten som utför behandlingarna varifrån de produkter som används i behandlingarna kommer. På så sätt kan du för din egen del säkerställa behandlingens tillförlighet och säkerhet.

Hemtest

Hemtest (t.ex. graviditetstest, snabbtest för könssjukdomar, kolesteroltest) är avsedda för självtestning och deras användning och instruktioner är planerade speciellt för konsumenter. I test som säljs i Finland ska det finnas bruksanvisningar som är riktade till konsumenterna både på finska och svenska. I produkter som beställs från utlandet kan det finns bristfälliga instruktioner. Ett test som utförs baserat på missförstådda instruktioner ger inte ett tillförlitligt resultat. Kontrollera alltid att hemtestet är CE-märkt.

Var i kontakt med sjukvårdspersonal om testresultatet är oroväckande, eller om du tvivlar på dess tillförlitlighet. Fatta inte egna vård- eller medicineringsbeslut utan att diskutera med sjukvårdspersonal.

Kom ihåg att utöver hemtest kan till exempel HIV-test göras via offentlig sjukvård samt via flera organisationer utan att man måste avslöja sin identitet. För könssjukdomar är det även möjligt att beställa ett hemtestpaket från hälsocentralen eller studenthälsovården.

Mer information på Fimeas sidor.

Febertermometrar och blodtrycksmätare

Skulle du köpa en blodsockermätare till en diabetiker, om mätaren inte uppgav sockervärdena korrekt? Delar som lätt lossnar från mätinstrumenten och giftiga ämnen som har använts i tillverkningen av produkterna kan även orsaka hälsofara. Till exempel kan en baby storkna av en del som lossnar från en febertermometer i nappform. 

Minneslista

 • Innan produkten används, kontrollera att den är CE-märkt som medicinsk utrustning och att den har lämpliga bruksanvisningar.
 • Använd inte produkten om du tvivlar på dess funktionalitet.
 • Diskutera alltid med sjukvårdspersonal innan vård- eller medicineringsbeslut.
 • Om du tvivlar på mätresultatet, kontrollera mätresultatet med en annan anordning.
 • Elektriska anordningar som inte överensstämmer med kraven kan orsaka brand vid felsituationer.

Det finns tillförlitliga inhemska nätbutiker för produkter inom hälsovården. Många av dessa erbjuder även rådgivning om val och användning av produkten. På samma sätt lyckas returnering av en defekt eller icke-fungerande produkt vanligtvis smidigt till en aktör som är inhemsk eller placerad i EU. När du beställer från länder utanför EU är ansvaret ditt.

Mer information på Fimeas sidor.

Trådlösa apparater

En trådlös apparat som beställts från en nätbutik utanför EU fungerar inte nödvändigtvis som du vill. Apparaten fungerar kanske inte korrekt eller den kan störa andra apparater till exempel med för hög sändningseffekt eller med fel frekvens. Det är väldigt tråkigt om köpet visar sig vara värdelöst.

Transport- och kommunikationsverket Traficom övervakar trådlösa radiofrekvensapparater, dvs. radioutrustning, som säljs i Finland. Försäljare, importörer och tillverkare inom EU-området ska se till att apparaterna uppfyller kraven. När du köper direkt från en nätbutik utanför EU ansvarar du själv för apparaten och de störningar som den kan orsaka.

Kom ihåg:

 • Se Traficoms tips för köp av trådlösa apparater (se länkar).
 • Kontroller några grundläggande saker innan köpet, till exempel på en hurudan nätsida nätbutiken finns.
 • Om något väcker betänkligheter vid köpet, be försäljaren om mer information. Om information inte finns tillgänglig, köp inte produkten.

Video - tänk på detta när du skaffar trådlösa apparater

Köp och användning av trådlösa apparater

Bantningsmedel

I bantningsmedel som har beställts via nätet har det hittats t.o.m. designerdroger. Produkter som marknadsförs som supereffektiva kan även innehålla (läke)medel som inte har nämnts på försäljarens nätsida eller i medlets uppgifter.

Det finns även skäl att hålla sig kritisk när den effekt som utlovas av produkten låter för bra för att vara sann. Ofta ges dylika löften i marknadsföringen av bantningsmedlen, där snabba resultat i viktminskningens takt eller mängd utlovas, utan att det krävs förändring i levnadssätten. Till exempel: ”din vikt minskar med minst 3 kilo under de första 72 timmarna ” eller ”din vikt minskar fastän du äter och rör på dig som tidigare”.

Viktförändringar påverkas mest av levnadsätt, som mat- och motionsvanor. Av denna anledning kan inte endast en produkt påverka viktminskningens snabbhet eller mängd. Sådana påståenden är humbug och förbjudna i lagstiftningen.

Kom ihåg:

 • Ta reda på produktens sammansättning innan beställningen. Om du inte får information om produktens sammansättning, köp inte!
 • Det lönar sig att köpa livsmedlen från en tillförlitlig försäljare. Det kan innebära en risk att köpa från en okänd part!

Länklista:

Tro inte på humbug

Funkar mirakelkurer? Lär dig läsä påståendena

Laserutrustning

Farlig laserutrustning används av finländare. Strålsäkerhetscentralen (STUK) har uppmätt utrustning som har köpts i nätbutiker, vars effekt har överskridit gränserna hundratals gånger. Ljuset av en effektiv effektlaser eller laserpekare kan, om det träffar ögat, orsaka permanent skada på ögat.

Av laserutrustningen görs även piratkopior. Dessa maskeras skickligt så att de påminner om den äkta utrustningen, och de är svåra att särskilja från den ursprungliga utrustningen som säljs i finska butiker.

I Finland och på andra håll i EU är försäljaren ansvarig för säkerheten för den laserutrustning som han eller hon säljer, men vid köp från utlandet ansvarar köparen själv för de skador som orsakas av den utrustning som han eller hon köpt.

Kom ihåg:

 • Laser är inte en leksak
 • Köp inte laserpekare till barn
 • En stark laserstråle som träffar ögat kan orsaka permanent skada omedelbart.
 • I leksaker får det endast finnas laser i klass 1.

Länklista

Laserapparaternas säkerhetsklasser

Laserpekare

Barnavårdsartiklar

Med barnvårsartiklar avses produkter vars syfte är att underlätta t.ex. barns sovande, bärande, transport, matande eller hygien hemma. Barnavårdsartiklarna ska uppfylla kraven i konsumentsäkerhetslagen: de får inte orsaka fara för konsumenternas hälsa eller egendom. De får inte till exempel lossa små delar från dem, som kan orsaka kvävningsrisk.

Kom ihåg:

 • Överväg på allvar om till exempel en napp är ett köp som det lönar sig att köpa från utlandet för några euro billigare. Babyn kan exempelvis kvävas av en napp som går sönder för lätt.
 • En nappkedja som är för lång är en hängningssnara för en baby.

Om barnavårdsartiklar på Tukes sidor

Leksaker

Leksaker är varor eller material som är planerade för under 14-åriga barns lekar. Leksakerna får inte orsaka fara för den ålders barn för vilka de är avsedda, och de ska vara trygga under hela deras användningstid.

För leksaker finns det många detaljerade säkerhetskrav. Det får till exempel inte lossna små delar från dem för lätt, av vilka ett litet barn skulle kunna storkna, och de får inte orsaka så högt ljud att barnets hörsel skulle kunna ta skada. EU har även begränsat användningen de mest skadliga kemikalierna i leksaker.

Överväg i köpsituationen och kontrollera innan du ger leksaken till ett barn:

 • Har leksaker som är avsedda för under treåriga barn små delar som kan lossna, av vilka barnet skulle kunna storkna.
 • Fungerar leksaken med batterier? Batterifacket får inte vara enkelt att öppna. Batterierna kan orsaka kvävningsrisk eller om de sväljs kan de orsaka skador på inre organ.
 • Inte har väl maskeradkläderna långa dragband vid huvudområdet som barnet skulle kunna strypas av?
 • Starkt parfymerade leksaker kan orsaka överkänslighet eller allergi hos barnet.
 • Höga ljud som kommer från leksaken kan skada barnets hörsel, testa leksakens ljud innan du ger den till barnet.
 • Paket för att göra eget slime kan innehålla borax. Kemikalien är klassad som reproduktionstoxisk och försäljning av den för konsumentbruk är förbjudet inom EU.

Länklista:

Om krav på leksaker i EU, på Tukes sidor

Om att köpa på nätet, på Tukes sidor

Tukes nyhetsbrev om borax

Tukes nyhetsbrev om squishy

Läkemedel

I Finland kan läkemedel även köpas via apotekens nättjänster. I nättjänsterna kan man köpa både självvårds- och receptbelagda läkemedel. Receptbelagda läkemedel kan köpas i nättjänsten endast med elektroniska recept. Apotekens nättjänster säljer inte receptbelagda läkemedel utan recept.

Inom Europeiska unionen finns lagliga nättjänster, såsom nätapotek som identifieras utifrån deras gemensamma identifikation. När man beställer från utländska nätapotek ska begränsningar för import av läkemedel beaktas. Mellan olika länder finns det skillnader i preparatens klassificering som läkemedel.

Att införskaffa och ta emot läkemedel per post från länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är förbjudet. Inga veterinärmedicinska läkemedel får beställas från utlandet alls.

Kom ihåg:

 • Kontrollera med det lagliga nätapotek du gör affärer med
 • Klassificeringen av läkemedel varierar mellan länder.
 • Diagnostisera och medicinera inte dig själv, be om råd av läkare och farmaceuter

Internethandel med läkemedel på Fimeas sidor

Om läkemedel på Tulls sidor

Förfalskade läkemedel

Fastän det finns lagliga nätapotek i Europeiska unionen är en stor del av de försäljningsställen som säljer läkemedel på internet olagliga. När man beställer läkemedel via internet finns det en stor risk att man får ett förfalskat läkemedel istället för det högkvalitativa läkemedlet. Importören eller beställaren ansvara för risken med den olagliga läkemedelshandeln.

Det är så gott som omöjligt att identifiera ett förfalskat läkemedel. Även experter behöver ofta laboratorieundersökningar för att identifiera ett förfalskat läkemedel.

Det bästa sättet för att undvika förfalskade läkemedel är att skaffa läkemedlen från ett lagligt apotek. Då är deras säkerhet, effekt och kvalitet säkerställt med övervakning. De olagliga nätapoteken är inte intresserade av dina recept eller din säkerhet, endast av ditt kreditkort.

Ett förfalskat läkemedel utgör alltid en hälsorisk. I förfalskade preparat kan de aktiva ämnena eller andra ingredienser vara felaktiga, ineffektiva eller t.o.m. farliga. I värsta fall kan ett förfalskat läkemedel döda användaren. Även i vissa näringstillskott som har sålts t.ex. som “naturligt ursprung” har det hittats läkemedel.

Kom ihåg:

 • Ett förfalskat läkemedel kan döda, och det kan inte visuellt särskiljas från ett äkta.
 • Läkemedel som är köpta från andra ställen än lagliga apotek är oftast förfalskade.
 • Även en produkt som marknadsförs som naturprodukt kan vara ett förfalskat läkemedel.

Internethandel på läkemedel på Fimeas sidor

Förfalskade läkemedel

Tillförlitlig läkemedelsinformation

Mobilapplikationer för att följa med hälsotillstånd och förebygga graviditet

Det finns många hälsorelaterade mobilapplikationer tillgängligt. Med hjälp av dem kan man följa med både hälsotillstånd och sjukdomars symptom. Till exempel som hjälp för att följa med diabetikers blodsocker finns det tiotals, om inte hundratals olika applikationer. Även som stöd för preventivmedel, för identifiering av s.k. säkra dagar finns det applikationer tillgängligt.

Minneslista

 • Om applikationen ger instruktioner för vård av sjukdom, lindring av symptom, preventivmetod eller till exempel på något sätt analyserar mätresultat, ska den vara CE-märkt.
 • Att följa inkorrekta vårdinstruktioner kan vara farligt. Fatta inte egna vård- eller medicineringsbeslut utan att diskutera med sjukvårdspersonal.
 • En preventiv-applikation är inte ett preventivmedel. Trots användningen av applikationen är det möjligt att bli gravid.
 • Även tillförlitliga applikationer finns tillgängligt. Av dessa erbjuder även många elektronisk- eller telefonrådgivning gällande val och användning av produkten.

Näringstillskott

På nätet är det omöjligt att särskilja de olagliga näringstillskotten från de lagliga. Direkt bedräglig verksamhet har noterats i produkter avsedda för viktminskning, förbättring av sexuell förmåga och speciellt i kroppsbyggande produkter. I dessa produkter orsakas den verkliga effekten ofta av ett läkemedel, eller t.o.m. av en designerdrog, som naturligtvis inte nämns i den “väldigt naturliga och trygga” produktens ingrediensförteckning.

Speciellt kritisk ska man vara om näringstillskottet marknadsförs som vård av sjukdomar eller för helande. Marknadsföring av näringstillskott med medicinska påståenden är bedrägeri av konsumenten.

Preparat som säljs som näringstillskott kan enligt Finlands lagstiftning vara läkemedel. Att skaffa och ta emot läkemedel från länder utanför EES är förbjudet. Importören eller beställaren ansvarar uteslutande för risken med den olagliga läkemedelshandeln. Konsumenten verkar alltså på eget ansvar.

Kom ihåg:

 • Kontrollera alltid när du köper näringstillskott från en nätbutik att butikens kontaktuppgifter är tillgängliga och att det finns klara instruktioner för hur man ska handla i klagomåls- eller returneringssituationer. Ta ändå i beaktande att de angivna kontaktuppgifterna inte nödvändigtvis alltid är korrekta.
 • Kontrollera alltid att du i nätbutiken får noggranna uppgifter om sammansättningen, bruksanvisningar, varningsmärkningar och andra livsmedelsuppgifter för näringstillskottet som är till försäljning.
 • Utred på förhand om produkten anses vara ett läkemedel i Finland.

Kosttillskot

Rollatorer och andra hjälpmedel

När du beställer hälsovårdsrelaterade hjälpmedel via internet, var på din vakt. Om ett hjälpmedel som inte överensstämmer med kraven går sönder kan det orsaka allvarliga risksituationer. Om en rollator eller en krycka med svag struktur sviker, kan det leda till fall som orsakar allvarliga skador. Även ett bra hjälpmedel fungerar korrekt endast när det används och underhålls i enlighet med bruksanvisningen.

När du köper hjälpmedel via internet:

 • Kontrollera att produkten är CE-märkt.
 • Ta reda på hurudan garanti anordningen har och hur underhållet är ordnat.

Mer information på Fimeas sidor

Elektriska produkter

Myndigheterna har kännedom om fall där elektriska produkter som har köpts från utlandet har kortslutit vid laddning. I värsta fall har upphettningen orsakat betydande bränder. Baserat på Tukes observationer påverkar priset hur kvalitativ den elektriska produkten är. Till exempel var led-lampor utan undantag farliga i de test som Tukes låtit utföra (länk)

Tukes övervakar elektriska produkter i Finland med stickprov och även här hittas det farliga produkter (länk). I Finland och på andra håll i EU är försäljaren ändå ansvarig för produktens säkerhet. Bakom den elektriska produkten finns det ofta en omfattande distributionskedja från tillverkaren till importören och slutligen till försäljaren, som alla har egna roller i säkerställandet av produktens säkerhet. När du köper produkten själv från utlandet finns det ingen annan ansvarig part i Finland annan än du själv, om enheten skadas eller orsakar skada.  

Kom ihåg:

 • Köp inte elektriska produkter för en euro.
 • Övervaka alltid en produkt som laddas.

Om att köpa på nätet, på Tukes sidor

När du gör inköp till företaget

Om du gör inköp till ditt företag från tredjepartsländer eller nätbutiker är det viktigt att noggrant tänka igenom alla beslut. När man gör inköp kan utländska nätbutiker och -auktioner med låga priser kännas lockande. Du kanske vill köpa exempelvis:

 • maskiner
 • apparater
 • verktyg
 • personlig skyddsutrustning
 • reservdelar
 • lager
 • elektriska komponenter
 • kemikalier.

Innan man fattar beslut om ett köp bör man ändå kontrollera att produkten uppfyller EU:s krav gällande bland annat buller, vibrationer och utsläpp. Även skyddsutrustning måste uppfylla kraven så att de anställdas säkerhet inte äventyras.

Felaktiga reservdelar och kemikalier kan skada en maskin eller apparat som köpts från en ansvarsfull leverantör. I sådana fall gäller inte garantin, utan företaget bär ansvaret för felet på utrustningen. Inte heller skadeförsäkringar täcker alla situationer, utan varierar i fråga om såväl ersättningssumman som vilka skador som ersätts.

Myndigheterna gör hundratals inspektioner i företag varje år och belägger maskiner som inte uppfyller kraven med användnings-, överlåtelse- och marknadsföringsförbud. Vid en olycka som involverar maskiner, apparater och skyddsutrustning som inte uppfyller kraven kan händelsen utredas som arbetarskyddsbrott.

Ett ogenomtänkt inköp kan i värsta fall resultera i såväl personskador som betydande ekonomiska förluster och försämrat rykte. Ha därför koll på vad du köper!

Med i kampanjen

Livsmedelsverket

Konsumenteuropa i Finland

Finsk Handel

Konkurrens- och konsumentverket

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Strålsäkerhetscentralen STUK

Tekniska Handelsförbundet rf

Teknokemiska Föreningen rf

Tullen

Föreningen för produkt- och tjänstehandel Etu (på finska Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Etu)

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Finlands miljöcentral SYKE

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira

Transport- och kommunikationsverket Traficom