Förnyelse och ändring av tillstånd

Tillståndet för växtskyddsmedlet gäller för viss tid. Giltighetstiden för godkännandet av preparatet beror på tidpunkten för godkännandet av det verksamma ämnet i EU. Om du vill förnya tillståndet ska du ansöka om förnyelse av tillstånd enligt artikel 43 i EU:s förordning om växtskyddsmedel och iaktta EU:s anvisning och anvisningen för den norra zonen.

Så här ansöker du om ändring eller förnyelse av tillstånd

Typ av tillstånd
Utred vad du behöver av följande: förnyelse av tillstånd, utvidgning av användningen och utvidgning till användning i liten omfattning, dvs. minor use, annan ändring.

Förutsättningar för tillstånd och anvisningar
Ta del av förutsättningarna för tillstånd och anvisningarna.

Skicka ansökan till Tukes
Fyll i ansökan enligt typ av tillstånd och lämna in ansökan inklusive bilagor till Tukes.

Handläggning
Tukes handlägger ansökan. Handläggningstiden beror på typ av tillstånd.

Tukes beviljar tillstånd
Tukes beviljar tillstånd, om villkoren för ansökan uppfylls.