Så undviker du elbränder

Att människor hanterar elektrisk utrustning på ett oförsiktigt sätt leder till tusentals bränder varje år. Det som orsakar flest bränder är slarv med elspisar, elektriska bastuaggregat och olika lampor.

Även annan elektrisk utrustning kan orsaka bränder. Oftast har utrustningen skadats på något sätt när den har använts – den kan t.ex. ha tappats ned, blivit fuktig, smutsig eller liknande. Ibland är det ett tekniskt fel på en ny enhet. Det bästa sättet att undvika problem med elektrisk utrustning är att installera, använda och underhålla apparaterna enligt anvisningarna. Om det känns som att något inte stämmer med utrustningen, låt en fackman i elbranschen kontrollera den eller köp ny.

En brand där det är el som är orsak till branden kallas för elbrand. Den grundläggande orsaken till nästan alla olyckor är att människor är oaktsamma eller använder elektrisk utrustning på ett felaktigt sätt.

Agera säkert och undvik spisbränder

Gör så här:

 • Fokusera på matlagningen!
 • Håll rent på och kring spisen och undvik att ställa saker där.
 • Skaffa en säkerhetsanordning för spisen.

Räddningsverket får varje år ungefär 1 000 larmuppdrag på grund av ”obevakad matlagning". En spisplatta hettas upp och en kastrull, stekspade, mat eller något annat i närheten av spisen fattar eld. Efter antändningen sprider sig elden oftast ganska snabbt ovanför spisen eller till konstruktioner bredvid, och hur det hela slutar beror på hur effektivt det initiala släckningsarbetet är och på hur snabbt räddningsverket kan komma.

Agera säkert och undvik bastuaggregatsbränder

Gör så här:

 • Innan du sätter på aggregatet, kontrollera aggregatet och hur det ser ut runt det. Säkerställ att det inte finns något brännbart material nära eller på aggregatet.
 • Använd bara bastun till att basta, inte till att förvara saker i.
 • Om det känns eller låter som att det är något fel med aggregatet, be en fackman kontrollera det.

Den vanligaste orsaken till bränder i bastuaggregat är att en människa har gjort något som orsakat branden.

Gör så här och undvik lampbränder

Gör så här för installerade lampor:

 • Byt ut blinkande eller slocknade lysrör eller glödlampor så snart som möjligt.
 • När du ska byta ut ett lysrör inklusive förkopplingsdon, fundera på om det är en god idé att byta alla förkopplingsdon och lysrör i rummet eller fastigheten på samma gång.
 • Rengör lamporna. Damm och annan smuts som samlats i lampan kan lätt antändas.

Lampor, speciellt lysrör, kan orsaka bränder när det uppstår något fel i lysröret eller lampans förkopplingsdon. Problemen kan lätt undvikas genom de åtgärder som anges ovan.

Armaturer med halogen- eller glödlampor som ljuskälla hettas upp så mycket när de används att de kan antända närliggande material.

Gör så här med halogenlampor och glödlampor:

 • Se till att det inte finns något brandfarligt material nära lampan.
 • Använd endast sådana ljuskällor som rekommenderas enligt bruksanvisningen och märkningen.
 • Fäst lamparmaturen så att den inte kan ramla ner under några omständigheter. Lampor som är fastsatta med klämmor eller liknande kan lätt ramla ner. Vid olyckliga omständigheter, till exempel om de ramlar ned i en barnsäng, kan de göra att sänglinnen eller andra textiler antänds.

 

Se till att elektrisk utrustning och elinstallationer är säkra

Tukes känner till att det finns fall där elinstallationer, sladdar, apparater som är inkopplade till elnätet, eluttag, strömbrytare m.m. har orsakat bränder.

Följ upp elnätets skick i ditt hem och dina fastigheter. Om du upptäcker skador, låt en fackman inom elbranschen reparera dem.

Elinstallationer i bostadshus inspekteras inte regelbundet. Det finns dock fastigheter där elinstallationer måste kontrolleras med jämna mellanrum. Om fastigheten eller en del av den inte behöver inspekteras periodiskt kan man kontrollera installationerna åtminstone när man arbetar med elinstallationerna i fastigheten.

Tänk på elsäkerheten och eliminera följande riskfaktorer:

 • En dålig anslutning sitter för tätt eller löst och hettas upp under lämpliga förhållanden. Det kan göra att närliggande material antänds. Med en dålig anslutning menas inte bara en lös anslutning.
 • Smuts, fukt och skräp är ofta orsaken till att det börjar brinna i en elanläggning. Det kan orsaka en situation där sladdar eller delar i anläggningen kortsluter och börjar hettas upp. Smuts, fukt eller skräp kan också orsaka en ljusbåge i anläggningen. Till exempel får det inte finnas något överflödigt i en elcentral. Håll elcentralen i sådant skick att det inte blir dammigt eller skapas fukt där.
 • Skadade elsladdar hettas upp. Om sladden har pressats ihop eller vridits för snävt, kan det finnas risk att sladden börjar hettas upp. Man kanske inte märker skadan. Upphettningen kan ske snabbt eller ta lång tid, men det kan göra att närliggande brandfarligt material antänds.