Strategi

Verksamhetsidé

Vi främjar säkerheten och pålitligheten i produkter, tjänster och industriell verksamhet.

Tukes vision 2022

Ansvarsfullt, säkert och konkurrenskraftigt Finland - Tukes skapar samarbete och visar riktningen.

Ändringsfaktorer

Säkerhetstänkandet i en vändpunkt.
Digitaliseringen och robotiken framskrider.
Åtstramningar i de offentliga finanserna.
Bestämmelser på EU-nivån ökar.
Bioekonomi och cirkulär ekonomi ökar.
Främjandet av företagens konkurrenskraft framhävs.

Vårt sätt att arbeta

Tillsammans med kompetens – modigt pröva och innovativt förnya.

Strategiska val

Vi uppmanar aktörer att vara ansvarsfulla.
Vårt arbete inriktas utgående från riskorientering.
Vi utvecklar författningar.
Vi förnyar samarbete.
Vi drar nytta av digitaliseringen.
Vi bildar en modern expertgemenskap.

Trygghetskapare.

Tukes främjar och gör säkra tillvägagångssätt möjliga. Lagstiftningen och anslutande övervakning, rådgivning och  kommunikation ger skydd, under vilket företag, verksamhetsutövare och medborgare kan agera ansvarsfullt.