Strategi 2023–2027

Verksamhetsidé

Vi gör Finland till ett tryggare land att leva och verka i.

Tukes vision 2027

Säkerhet genom kunskap – mer ansvarsfulla företag och konsumenter.

Våra värden

Tillsammans med yrkeskunskap – vi prövar modigt och förnyar innovativt.

Strategiska val

Vi använder kunskap för att skapa effektivitet.

Vi arbetar tillsammans och med yrkeskunskap.

Vi agerar coachande.

Vi främjar ansvarsfull verksamhet.

Vi är kundorienterade.