Strategi

Verksamhetsidé

Vi främjar säkerheten och pålitligheten i produkter, tjänster och industriell verksamhet.

Tukes vision 2022

Ansvarsfullt, säkert och konkurrenskraftigt Finland - Tukes skapar samarbete och visar riktningen.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Att främja konkurrenskraften i företagen framhävs.

Bioekonomi och cirkulär ekonomi ökar, och de har prioriterats som ett av spetsprojekten i Finland.

Digitalisering och robotteknik framskrider.

Finlands ekonomi ökar efter ett flertal år med nedgång.

Besparingar inom statsekonomin och omstruktureringar inom förvaltningen fortsätter.

Regleringen på EU-nivå ökar inom övervakning av produkter och tjänster.

Säkerhetstänkandet i omvandling (teknologi, lagstiftning, myndighetsövervakning, kriminell verksamhet).

Vårt sätt att arbeta

Tillsammans med kompetens – modigt pröva och innovativt förnya.

Strategiska val

Vi uppmanar aktörer att vara ansvarsfulla.
Vårt arbete inriktas utgående från riskorientering.
Vi utvecklar författningar.
Vi förnyar samarbete.
Vi drar nytta av digitaliseringen.
Vi bildar en modern expertgemenskap.

Trygghetsskapare.

Tukes främjar och gör säkra tillvägagångssätt möjliga. Lagstiftningen och anslutande övervakning, rådgivning och  kommunikation ger skydd, under vilket företag, verksamhetsutövare och medborgare kan agera ansvarsfullt.