Vanliga frågor om KemiDigi

KemiDigi.fi är en webbplats med fokus på kemikalieinformation. Webbplatsen tillhandahåller information om kemikalier såväl för konsumenter som för yrkespersoner.  

Företag kan dessutom göra olika slags lagstadgade anmälningar till myndigheterna via KemiDigi. Detta gäller till exempel kemikalieanmälningar och anmälan om årliga försäljningsmängder i anknytning till farliga kemikalier.  

Bakom KemiDigi står många olika myndigheter, såsom Säkerhets- och kemikalieverket, NTM-centralerna och Regionförvaltningsverket. 

INLOGGNING I SYSTEMET OCH BEHÖRIGHETER

KEMIKALIEANMÄLNINGAR

UPPGIFTER OM MÄNGDER SOM HÄNFÖR SIG TILL KEMIKALIEANMÄLNINGAR

Biocidprodukter och växtskyddsmedel – register och mängduppgifter