Produkter och tjänster

Konsumentens anmälan om en farlig eller bristfällig produkt

Anmälan om en farlig eller bristfällig produkt

Tjänsteleverantörens anmälan om farlig konsumenttjänst

Tjänsteleverantörens anmälan om farlig konsumenttjänst

Den ekonomiska aktörens rapport om produktens överensstämmelse med kraven

Rapport om produktens överenstämmelse med kraven (doc, 135 kb)

Konsumentens anmälan om en farlig eller bristfällig tjänst

Anmälan om en farlig tjänst

Anmälan om allvarlig oönskad effekt av kosmetisk produkt som görs av hälso- och sjukvårdspersonal eller slutanvändare

Anmälan om allvarlig oönskad effekt av kosmetisk produkt som görs av hälso- och sjukvårdspersonal eller slutanvändare

SUE A -blanketten

Anmälan om allvarlig oönskad effekt av kosmetisk produkt som inlämnas av ansvarig person eller distributör

Blanketten

Anvisningarna:

Anvisning för ifyllande av blanketten 

Anvisning för bedömning av orsakssammanhanget