Produkter och tjänster

Formulärens namn

Beskrivning

Länk Anvisningarna

Konsumentens anmälan om en farlig eller bristfällig produkt

  Anmälan om en farlig eller bristfällig produkt  
Tjänsteleverantörens anmälan om farlig konsumenttjänst   Tjänsteleverantörens anmälan om farlig konsumenttjänst  
Den ekonomiska aktörens rapport om produktens överensstämmelse med kraven   Rapport om produktens överenstämmelse med kraven  

Konsumentens anmälan om en farlig eller bristfällig tjänst

  Anmälan om en farlig tjänst  
Anmälan om allvarlig oönskad effekt av kosmetisk produkt som görs av hälso- och sjukvårdspersonal eller slutanvändare   Anmälan om allvarlig oönskad effekt av kosmetisk produkt som görs av hälso- och sjukvårdspersonal eller slutanvändare  
SUE A -blanketten

Anmälan om allvarlig oönskad effekt av kosmetisk produkt som inlämnas av ansvarig person eller distributör

Blanketten

Anvisning för ifyllande av blanketten

Anvisning för bedömning av orsakssammanhanget