Säkerhetskrav för rörsystem för kemikalier

Företag ska säkerställa tillförlitlig funktion och säker användning av rörsystem för kemikalier. Krav för rörsystem finns i lagstiftningen om kemikaliersäkerheten och tryckbärande anordningar. Kraven avser planeringen, tillverkningen, placeringen och användningen av rörsystem.

Beställaren och tillverkaren av ett rörsystem ska skriftligt komma överens om ansvaren vid leveransen och de tekniska data som lämnas till tillverkaren. Uppgifterna behövs för klassificeringen och riskbedömningen av rörsystemen.

Rörsystem för kemikalier klassificeras på basis av innehållet, trycket och diametern. Den tillämpliga bedömningsmetoden för rörsystemets överensstämmelse med kraven (modul) fastställs enligt klassificeringen. Enligt kemikalieförordningarna ska alla rörsystem som innehåller farliga kemikalier använda en modul av minst klass I.

Tillverkaren ansvarar för följande:

 • planering av rörsystemet
 • tillverkning av rörsystemet
 • riskbedömning
 • upprättande av tekniska dokument och bruksanvisningar
 • rörsystemets CE-märkning
 • upprättande av försäkran om överensstämmelse
 • lämnande av dokument till beställaren enligt avtal.

För genomförandet av de tekniska detaljerna finns harmoniserade EN- och nationella standarder för rörsystem i metall och plast.

Beställaren ansvarar för följande:

 • säker användning
 • utbildning i användningen för de anställda
 • förebyggande underhåll
 • underhåll
 • inspektioner.

Rörsystemets överensstämmelse med kraven bedöms av ett besiktningsorgan om rörsystemet tillhör PED-klasserna II–III. Besiktningsorganet inspekterar rörsystemet även under drift på beställarens begäran.

De olika stegena i livscykeln av ett rörsystem för kemikalier