Leksakers märkningar

Leksaken eller dess förpackning ska ha:

 • namn enligt handelssed
 • tillverkarens och importörens information ( namn och adress), om tillverkaren finns utanför EU, t.ex. i Östasien
 • varningar
  • även små leksaker som säljs utan förpackning (t.ex. marmorkulor) måste förses med varning
 • Instruktioner för användning och skötsel, t.ex. instruktioner för tvätt och rengöring av mjukisdjur
 • produktens individuella identifieringsinformation
 • CE-märkning
  • CE-märkningen är tillverkarens försäkran över att leksaken fyller de krav för leksaker som är i kraft i Europeiska Unionen

Obs! I Finland information ges på finska och svenska. 

Exempelbild av märkningar på leksaker

Exempelbild av märkningar på leksaker, förklaringar till märkningarna finns ovan bilden

Om märkningarna och instruktionerna finns endast på förpackningen, måste konsumenten informeras om att förpackningen ska förvaras eftersom den innehåller viktig information.

Utöver åldersbegränsningar kan tillverkaren också ge åldersrekommendationer:

 • Åldersmärkningen ”inte lämplig för barn under tre år” grundar sig på trygg användning av leksaken.
 • En åldersrekommendation, t.ex. 6+, tyder på barnets färdigheter att leka med leksaken i fråga. Frivillig, grundar sig på god kundservice.