Vägning i industrin

Kraven i lagen om mätinstrument gäller de vågar som används för att fastställa produktmängd som ska faktureras, eller för vägande eller kontroll av förpackade produkters innehåll. Kraven gäller alltså inte vågar som används i industriproduktion.  De vågar som används för att fastställa produktmängd som ska faktureras eller för kontroll av förpackningars innehåll ska vara verifierade enligt lagen om mätinstrument.

Automatiska vågar ska uppfylla direktivet 1432/2016 kraven och icke-automatiska vågar ska uppfylla vågförordningens 1431/2016 krav (se identifiering av vågars överensstämmelse med kraven).

Automatisk bandvåg som används för att kontrollera förpackningars innehållsmängd ska verifieras med (2) års mellanrum. Andra vågar ska verifieras med (3) års mellanrum.

Förpackningens vikt får inte ingå i innehållsmängden. När en produkt vägs ska förpackningens vikt antigen dras av från det totala viktresultatet, eller så ska vågen tareras innan produkten vägs (se förpackade produkter).

Fordonsvåg

Enligt kraven måste fordonsvågar ha en skärm. I obemannade vågar är användaren bilföraren. Därmed måste bilföraren se vågens skärm.