Exempel på elolycksfall

Tukes får varje år information om allvarliga olyckor vid luftledningar och jordkablar, och som i värsta fall lett till förlust av människoliv.

De flesta luftledningsolyckorna har inträffat vid 20 kV ledningar.  Det finns många ledningar med 20 kV och de ligger ofta nära bebyggelse. De är inte lika lätta att upptäcka som de stora överföringsledningarna.

I det av Tukes upprätthållna skade- och olycksdataregistret finns över 40 sådana olyckor från 2000-talet, där största delen har inträffat med arbetsmaskiner och lyftkranar. Nedan beskrivs några fall ur VARO-registret. Se även elolycksfall som lett till döden.

Exempel på allvarliga olyckor vid luftledningar och jordkablar

 

Chaufför dog av elstöt från en friledning
En chaufför skulle lossa en konstgödselsäck från flaket. Han lyfte flakets kapell mot en 20 kV luftledning och fick en dödlig elektrisk stöt, då han lutade axeln mot bilen.

 

Maskinentreprenör fick elstöt av friledning och dog
En maskinentreprenör skulle räta upp en stödkonstruktions stolpe på byggplatsen för en 110 kV luftledning. Han stod på marken bredvid traktorn och styrde traktorns kranbom så att den kom i kontakt med en spänningsförande 110 kV luftledning intill. Entreprenören dog och en hjälpkarl i närheten skadades. Det uppstod också en markbrand.

 

Arbetare fick allvarliga brännskador av kortslutning
En underentreprenör arbetade med stenläggning intill en gata. En arbetare råkade slå ett järnspett genom en medelspänningskabels skyddsrör och träffade en 10 kV kabel.  Hen försökte få loss järnspettet med hjälp av en flagglinas sockel, varvid en annan arbetare på andra sidan gropen skadades till följd av kortslutning. Hen fick svåra brännskador och fördes till vård.

 

Träd föll på friledning och en man fick elstöt från marken
En man höll på att fälla träd. Han kände till att det fanns en 20 kV luftledning intill. I något skede glömde han ändå bort detta och fällde en medelstor björk rakt över ledningen.  Då han märkte att trädet föll över ledningen, skyndande han sig att springa bort från ledningen. Då kände han en elstöt i båda benen. När han fick elstöten vidrörde han inte trädet som låg över ledarna. Mannen fick uppenbarligen elstöten av s.k. stegspänning när han sprang bort från platsen. Ambulans kom till platsen och mannen fördes till sjukhuset där han hölls under uppsikt ett dygn.