Import, överlåtelse och överföring av explosiva varor

Import av explosiva varor

För import av explosiva varor från länder utanför EES krävs importtillstånd av Tukes. Tillståndskravet gäller även pyrotekniska artiklar.

Tillstånd söks med en ansökan. Ansökan skickas till adressen kirjaamo (at) tukes.fi.

Beviljandet av tillstånd förutsätter en utredning om de explosiva varor som ska importeras och deras avsedda bruksändamål, mängd, farlighetsklass och hur upplagringen har ordnats. Transporten och importen övervakas av tullen och polisen.

Överlåtelse och överföring av explosiva varor

Explosiva varor kan fysiskt överlåtas till ett annat företag eller en privatperson som har rätt att förvärva och inneha sådana varor.

Vid överföring av explosiva varor flyttas hanteringen av sprängämnet för bergsbrytning från ett företag i sektorn för explosiva varor till ett annat, t.ex. från fabriken till laddaren. Företag i sektorn för explosiva varor ska registrera sig hos Tukes för att erhålla ett temporärt tillstånd, dvs. ett överföringsintyg, för förvärv av sprängämnen för bergsbrytning. Tukes godkänner överföringsintygen nationellt och mellan EU-länderna.

För bulkartade explosiva varor för bergsbrytning bergsbrytning krävs inget överföringsintyg då det är fråga om icke-exploderande utgångsämnen av ett emulsionssprängämne som avses i bestämmelserna för industrikemikalier.