Säkerhetskraven för upplagring av explosiva varor och ansökan om tillstånd

Upplagring av explosiva varor kan ske i ett permanent eller ett temporärt lager.

Ett permanent och ett temporärt lager kan omfatta flera separata lagerbyggnader inom samma område.

Upplagring av explosiva varor i samband med konsumenthandel utgör inte i denna mening permanent upplagring.

Med permanent upplagring avses upplagring som sker på samma plats år efter år. Mängden explosiva varor begränsas av skyddsavståndet till objekt i omgivningen.

Explosiva varor som lagras kan vara:

  • vanliga sprängämnen för bergsbrytning
  • sprängkapslar
  • krut
  • patroner
  • fyrverkeripjäser.

Tillfällig upplagring är avsedd för upplagring av explosiva varor för tydligt tillfällig verksamhet, t.ex. vägarbeten, tillfällig bergsbrytning eller motsvarande. I praktiken är tillfällig upplagring möjlig endast för sprängämnen för bergsbrytning och sprängkapslar. Den högsta tillåtna upplagringsmängden är under 10 000 kilo.