Konfliktmineraler

S.k. konfliktmineraler är:

 • tenn (Sn)
 • tantal (Ta)
 • volfram (W)
 • guld (Au).

Det finns stora förekomster av mineraler i området kring de afrikanska stora sjöarna, särskilt i Demokratiska republiken Kongo. Mineralfyndigheterna i dessa områden erbjuder många utvecklingsmöjligheter, men de kan också orsaka allvarliga tvister. Problemet är att inkomster från mineralerna kan användas i dessa områden för att utlösa eller driva våldsamma konflikter.  

Mineraler som produceras i konfliktdrabbade områden används till exempel i produkter från teknikindustrin. Europeiska unionen vill förhindra att beväpnade grupperingar i de konfliktdrabbade områdena finansierar sin verksamhet genom att sälja konfliktmineraler. Målet är att införa fred, utveckling och stabilitet i de konfliktdrabbade områdena. Därför kräver importen av tenn, tantal, volfram och guld till EU att företagen går in för nya förfaranden från början av 2021.

Om ett företag importerar tenn, tantal, volfram eller guld till EU:s område i en mängd som överskrider vissa kilogramgränser, ska företaget

 • skapa ett starkt förvaltningssystem. Företaget ska identifiera de omständigheter som förknippas med brytningen, transporten och hanteringen av mineraler, handeln med mineraler samt processeringen, smältningen, förädlingen, blandningen, tillverkningen eller försäljningen av mineraler.  Företaget ska utarbeta en verksamhetspolicy för mineraler samt klart och tydligt informera varuleverantörerna och allmänheten om den.
 • specificera och utvärdera faktiska eller potentiella risker i leveranskedjan.
 • planera och genomföra en strategi som avvärjer riskerna. Företaget ska till exempel avstå från att samarbeta med en varuleverantör som gör sig skyldig till allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, till exempel till tortyr av barn som arbetar med mineraler.
 • låta en oberoende extern part utföra granskningar i företagets verksamhet, processer och system som anknyter till mineraler som importeras från konfliktdrabbade områden.
 • rapportera offentligt om de omständigheter som meddelas ovan. Målet är att öka allmänhetens förtroende för de åtgärder som företagen vidtar.

https://www.youtube.com/watch?v=te9LO-b6f9k

Kraven på importen av konfliktmineraler träder i kraft när importen överskrider bestämda kilogrammängder. Information om dessa kilogramgränser finns i bilaga ett till EU-förordningen (EU) 2017/821.

Konfliktdrabbade områden är

 • områden i väpnad konflikt.
 • områden som är instabila efter en konflikt.
 • sönderfallande stater, i vilka landets förvaltning och säkerhet är svaga eller obefintliga, den internationella rätten följs inte och det sker brott mot de mänskliga rättigheterna.

Tukes övervakar skyldigheterna i anslutning till importen av konfliktmineraler i Finland.

Mer information om övervakningen av importen av konfliktmineraler ger experterna Heikki Puhakka och Terho Liikamaa i Tukes grupp för gruvärenden. E-postadresserna har formatet fornamn.efternamn (at)tukes.fi