Sommarens kemikalier

Semestern, den så hett efterlängtade, är snart här! Då njuter vi av ljuset och värmen, bastar och simmar och vistas i naturen. Visst är Finlands sommar underbar!

Men det finns ändå tillfällen när vi gärna tar till kemikalier för att kunna njuta av sommaren fullt ut. I skogen vimlar det av mygg, dricksvattnet behöver för säkerhets skull renas, myror marscherar omkring i köket och en mus slank tydligen in i skafferiet. I dessa situationer kan man få hjälp av biocidprodukter. När solen hotar bränna den känsliga hyn, heter räddningen solkräm.

Ingen semester utan kemikalier, eller?

Det är ändå värt att tänka efter om den egna kemikaliebelastningen skulle kunna minskas genom att dra ned på användningen av kemikalier eller fundera över alternativ till dem. Det är inte vettigt att “glasera” sig med ett onödigt kemikalielager eller belasta naturen med skadliga ämnen!

 

 

mygga

Fyra frågor om myggmedel...

1. Är myggmedel helt trygga att använda?

Alla myggmedel som säljs i Finland ska vara godkända av Tukes. Utifrån det undersökningsmaterial som Tukes får in bedöms medlens eventuella hälso- och miljörisker. Endast produkter som är tillräckligt säkra – givet att de används enligt bruksanvisningen, godkänns för att släppas ut på marknaden.

Tukes tillståndsnummer på en produktförpackning visar att produkten är godkänd. På förpackningen finns även all nödvändig information för en trygg användning av produkten. Notera också eventuella begränsningar i användningen som anges i bruksanvisningen. Användningsbegränsningar kan förekomma till exempel när det gäller barn.

2. Vilka produkter lönar det sig att köpa?

Kontrollera att Tukes tillståndsnummer finns på förpackningen både när du handlar i en butik och på nätet. Då är produkten riskfri att använda när bruksanvisningen följs. Köp således inte myggmedel från utlandet, såvida inte Tukes tillståndsnummer står på förpackningen. I Finland är det dessutom förbjudet att använda andra myggmedel än de som Tukes har godkänt.

3. Bör någonting beaktas vid användningen?

Video: Tapio Korkolainen (överinspektör, kemikalier, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) (på finska, 4 min 36 sek).

När du använder myggmedel direkt på huden, applicera medlet på en så liten hudyta som möjligt. Ju större yta av huden du kan täcka med kläder, desto bättre. Vissa myggmedel kan även appliceras på kläderna, till exempel på ärmöppningarna och mössan.

Vissa medel är skadliga för textilier. På förpackningens bruksanvisning anges om medlet är skadligt för textilier, liksom allt annat som bör beaktas vid användningen.

Medlen ska inte appliceras nära ögonen och munnen. Detta gäller samtliga myggmedel. Myggmedel bör inte användas på inflammerad eller skadad hy.

Olika rykande eller ångande produkter är trygga att använda endast utomhus och man ska inte andas in röken eller ångan. Placera produkterna till exempel på terrassen så att ingen andas in röken i större mängder eller någon längre stund. Man ska även undvika att andas in ångor som uppstår när insektsmedelskuddar hettas upp.

4. Är dessa medel skadliga för miljön?

Vissa myggmedel är skadliga för miljön och har en långvarig verkan. Därför är det nödvändigt att göra sig av med gamla, halvfulla förpackningar på rätt sätt. De får inte sorteras i kärlet för blandat avfall eller hällas i avloppet! De ska lämnas in till ett insamlingsställe för farligt avfall. Tomma förpackningar kan ändå sorteras i kärlet för blandat avfall.

Vissa tror, att…

det lönar sig att beställa myggmedel på nätet från butiker utanför EU – de är ju så billiga där.

de har ändå fel, eftersom…

utöver osäkerhet i anslutning till medlets effekt och säkerhet samt ansvarsfrågorna tillkommer det faktum att import av myggmedel och andra biocider även för privat bruk från nätbutiker utanför EU är förbjuden – tullen kan beslagta beställningen.

Om du beställer produkter från utländska nätbutiker inom EU, försäkra dig om att produkterna är godkända för användning i Finland. Du identifierar godkända produkter utifrån Tukes tillståndsnummer.