Sommarens kemikalier

Semestern, den så hett efterlängtade, är snart här! Då njuter vi av ljuset och värmen, bastar och simmar och vistas i naturen. Visst är Finlands sommar underbar!

Men det finns ändå tillfällen när vi gärna tar till kemikalier för att kunna njuta av sommaren fullt ut. I skogen vimlar det av mygg, dricksvattnet behöver för säkerhets skull renas, myror marscherar omkring i köket och en mus slank tydligen in i skafferiet. I dessa situationer kan man få hjälp av biocidprodukter. När solen hotar bränna den känsliga hyn, heter räddningen solkräm.

Ingen semester utan kemikalier, eller?

Det är ändå värt att tänka efter om den egna kemikaliebelastningen skulle kunna minskas genom att dra ned på användningen av kemikalier eller fundera över alternativ till dem. Det är inte vettigt att “glasera” sig med ett onödigt kemikalielager eller belasta naturen med skadliga ämnen!

mygga

mygga

Fyra frågor om myggmedel...

1. Är myggmedel helt trygga att använda?

Alla myggmedel som säljs i Finland ska vara godkända av Tukes. Utifrån det undersökningsmaterial som Tukes får in bedöms medlens eventuella hälso- och miljörisker. Endast produkter som är tillräckligt säkra – givet att de används enligt bruksanvisningen, godkänns för att släppas ut på marknaden.

Tukes tillståndsnummer på en produktförpackning visar att produkten är godkänd. På förpackningen finns även all nödvändig information för en trygg användning av produkten. Notera också eventuella begränsningar i användningen som anges i bruksanvisningen. Användningsbegränsningar kan förekomma till exempel när det gäller barn.

2. Vilka produkter lönar det sig att köpa?

Kontrollera att Tukes tillståndsnummer finns på förpackningen både när du handlar i en butik och på nätet. Då är produkten riskfri att använda när bruksanvisningen följs. Köp således inte myggmedel från utlandet, såvida inte Tukes tillståndsnummer står på förpackningen. I Finland är det dessutom förbjudet att använda andra myggmedel än de som Tukes har godkänt.

3. Bör någonting beaktas vid användningen?

Video: Tapio Korkolainen (överinspektör, kemikalier, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) (på finska, 4 min 36 sek).

När du använder myggmedel direkt på huden, applicera medlet på en så liten hudyta som möjligt. Ju större yta av huden du kan täcka med kläder, desto bättre. Vissa myggmedel kan även appliceras på kläderna, till exempel på ärmöppningarna och mössan.

Vissa medel är skadliga för textilier. På förpackningens bruksanvisning anges om medlet är skadligt för textilier, liksom allt annat som bör beaktas vid användningen.

Medlen ska inte appliceras nära ögonen och munnen. Detta gäller samtliga myggmedel. Myggmedel bör inte användas på inflammerad eller skadad hy.

Olika rykande eller ångande produkter är trygga att använda endast utomhus och man ska inte andas in röken eller ångan. Placera produkterna till exempel på terrassen så att ingen andas in röken i större mängder eller någon längre stund. Man ska även undvika att andas in ångor som uppstår när insektsmedelskuddar hettas upp.

4. Är dessa medel skadliga för miljön?

Vissa myggmedel är skadliga för miljön och har en långvarig verkan. Därför är det nödvändigt att göra sig av med gamla, halvfulla förpackningar på rätt sätt. De får inte sorteras i kärlet för blandat avfall eller hällas i avloppet! De ska lämnas in till ett insamlingsställe för farligt avfall. Tomma förpackningar kan ändå sorteras i kärlet för blandat avfall.

Vissa tror, att…

det lönar sig att beställa myggmedel på nätet från butiker utanför EU – de är ju så billiga där.

de har ändå fel, eftersom…

utöver osäkerhet i anslutning till medlets effekt och säkerhet samt ansvarsfrågorna tillkommer det faktum att import av myggmedel och andra biocider även för privat bruk från nätbutiker utanför EU är förbjuden – tullen kan beslagta beställningen.

Om du beställer produkter från utländska nätbutiker inom EU, försäkra dig om att produkterna är godkända för användning i Finland. Du identifierar godkända produkter utifrån Tukes tillståndsnummer.

Vad bör semesterfiraren veta om biocider?

mus

Biocider är ämnen som dödar eller håller borta skadliga organismer

 • Bakterier, virus och andra mikrober bekämpas med biocider. När du använder handdesinfektionsmedel, desinficerar ytor eller renar dricksvatten på utflykten, använder du biocidprodukter.
 • De flesta flytande produkter, såsom handdiskmedel och målarfärger innehåller biocider för att förbättra hållbarheten.
 • Effekten i myggift och myggmedel samt i pesticider mot gnagare och skadeinsekter bygger på biocider.
 • Impregneringsmedel som förhindrar att trä ruttnar och giftiga båtfärger är också biocidprodukter.

Många biocider har skadliga effekter på människornas hälsa och miljön

 • För undvikande av skador på hälsan och miljön ska bruksanvisningen på biocidprodukternas förpackningar följas noggrant.
 • På grund av biocidernas skadliga egenskaper ska det alltid finnas skäl att använda biocidprodukter. Att exempelvis i normala förhållanden desinficera händer och ytor hemma är förutom onödigt även skadligt.
 • Skadliga organismer eller djur kan ofta även bekämpas med kemikaliefria metoder. Till exempel mekanisk rengöring av en vattenskadad byggnad är i vissa fall en tillräckligt effektiv metod. Detsamma gäller även användningen av fällor mot gnagare.
 • Överblivna biocidprodukter ska lämnas in till ett insamlingsställe för farligt avfall.

På biocidproduktens förpackning förklaras hur den används säkert

 • På en biocidprodukts förpackning anges vad som är rätt dosering enligt bestämmelserna och hur produkten används säkert. På produkter köpta från utlandet finns inte nödvändigtvis denna information.
 • På produktens etikett finns vid behov faropiktogram samt en beskrivning av produktens farliga egenskaper och klausuler som beskriver hur du skyddar dig.
 • På träskyddsmedel, insektsgifter och -medel, pesticider mot gnagare samt giftiga båtfärger ska riskerna med användningen vara bedömda av myndigheten och produkterna i förväg godkända av Tukes. På dessa produkters förpackningar finns ett tillståndsnummer.

Fråga, om du har problem vid användningen av en biocidprodukt eller du vill ha mer information om produkten

 • Kontakta först stället där du köpte produkten. Företaget som säljer biocidprodukter har en skyldighet att känna till bl.a. produkten och hur den används säkert.
 • På förpackningen finns kontaktuppgifterna till företaget som marknadsför produkten. Du kan kontakta adressen och ställa frågor om produkten.
 • Du kan även kontakta Tukes via webbsidorna och berätta för övervakningsmyndigheten om dina erfarenheter eller ställa frågor om biocider via denna länk.

Den underbara solen

Solstolar

Efter en lång, mörk och kall vinter känns det för oss finländare särskilt behagligt att få komma ut och njuta av solens värme.

Det primära sättet att skydda sig mot solljusets UV-strålning är att undvika att utsätta sig för direkt solstrålning. Utöver kläder och huvudbonad är solskyddsprodukter bra komplement. Det lönar sig att fundera en stund på vilka metoder för skydd mot solens strålar som passar en själv bäst?

Vad är solskyddsprodukter? 

video

Video: Terhi Tauriala-Rajala (överinspektör, kemikalier: kemikalieprodukter, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) på finska 2 min. 59 sek)

Solskyddsprodukter är kosmetiska produkter med UV-filter, som är avsedda att skydda huden mot bl.a. UV-strålning.

Det finns två typer av UV-filter: kemiska och fysikaliska.  Det kemiska skyddet binder UV-strålningen till sig, medan det fysikaliska skyddet likt en spegel reflekterar bort UV-strålningen från huden. UV-filtren hindrar således UV-strålningen från att nå huden. 

Solskyddsprodukternas effekt anges i form av en skyddsfaktor (på engelska Sun Protection Factor, SPF).  Skyddsfaktorn anger hur länge du kan vara i solen utan att bränna dig.

Om du exempelvis normalt bränner dig på 10 minuter i solen, så kan du med skyddsfaktor 20 vara i solen utan att bränna dig i 10 x 20 = 200 minuter (dvs. 3 timmar 20 minuter). Detta är ändå individuellt och man bör inte lita på maximitiden. Inte ens en hög skyddsfaktor ger ett skydd på 100 procent mot UV-strålningen.

Om UV-filtrens säkerhet:

Enligt den information som finns i dag behöver man inte bekymra sig över UV-filtrens säkerhet. Europeiska kommissionens vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet har bedömt att de UV-filter som används i EU-området är säkra när de begränsningar som anges i bilaga VI i kosmetikaförordningen (1223/2009) iakttas vid användningen.  Om ny information framkommer kan produkternas säkerhet bedömas på nytt.

Tukes övervakar med stickprov att solskyddsprodukterna följer kosmetikalagstiftningen.

Mer information

Solskyddsprodukter till skydd mot UV-strå