Kosmetiska produkters sammansättning och säkerhet

Den ansvariga personen ansvarar för att kosmetiska produkter är säkra för människors hälsa.

EU:s kosmetikaförordning begränsar användningen av vissa ämnen i kosmetika. Begränsningarna grundar sig i allmänhet på en vetenskaplig riskbedömning, som för beståndsdelar i kosmetika görs av Europeiska kommissionens vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet, Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS).

Användningen av dessa i kosmetika har begränsats eller reglerats

  • förbjudna beståndsdelar i kosmetika, till exempel många läkemedel, bekämpningsmedel och flera organiska lösningsmedel (EU:s kosmetikaförordning, bilaga II).

  • beståndsdelar i kosmetika som är tillåtna med vissa begränsningar. Begränsningarna kan gälla till exempel de högsta tillåtna halterna av beståndsdelar eller användningsändamålet. En beståndsdel kan till exempel vara tillåten endast i produkter som sköljs av.
  • förteckningar över tillåtna ämnen som kan användas för det aktuella ändamålet i kosmetika, dvs. så kallade positiva listor (andra ämnen får inte användas för dessa ändamål):

  • tillåtna färgämnen (EU:s kosmetikaförordning, bilaga IV)
  • tillåtna konserveringsmedel (EU:s kosmetikaförordning, bilaga V)
  • tillåtna UV-filter (EU:s kosmetikaförordning, bilaga VI)
  • CMR-ämnen 
  • nanomaterial.

Observera att ovan nämnda bilagor innehåller ämnesvisa begränsningar och obligatoriska varningsmärkningar. Om kosmetiska produkter används till exempel i samband med en tjänst, omfattas tjänsteleverantören av omsorgsplikt (konsumentsäkerhetslagen 920/2011).