Energimärkning

Energimärkningen ger jämförbar information om produktens energiförbrukning och strävar till att leda konsumenter till att skaffa mer energieffektiva produkter.

Kraven på energimärkningen gäller endast de produktgrupper för vilka det finns en produktsspecifik energimärkningsförordning. Tillverkaren ansvarar för att produkten uppfyller kraven i energimärkningsförordningen och att energimärkningen kommer med produkten.

Kraven i energimärkningen berör bl.a. hushållsmaskiner och olika elektriska värmare.

Produktgruppsspecifika förordningar och mer information om energimärkningsförordningen finns på Energiverkets webbplats www.ekosuunnittelu.info.

Produkten uppfyller kraven i energimärkningsförordningen när

  • produkten är försedd med ett energimärke och varudeklaration enligt förordningen
  • energimärkningen och varudeklarationens uppgifter stämmer och 
  • energimärkningen är rätt fastsatt
  • om i reklam för produkten nämns ett pris eller energirelaterade uppgifter, ska också energieffektivitetsklassen nämnas
  • för de produkter som säljs på distans eller via nätbutiker uppges den information som krävs.