Integrerat växtskydd

Vid integrerat växtskydd kombinerar man olika bekämpningsmetoder. I praktiken betyder detta att man vid behov kombinerar användningen av växtskyddsmedel med andra bekämpningsmetoder på ett genomtänkt sätt. Man väljer en passande bekämpningsmetod för varje situation genom att ta hänsyn till grödan och helhetssituationen.  Syftet är att minska de risker som förknippas med användningen av växtskyddsmedel.


Yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel ska tillämpa principerna för integrerat växtskydd. Dessa principer som upprättats genom samarbete tillämpas inom hela EU.

 

Principerna för integrerat växtskydd i ett nötskal