Integrerat växtskydd

Vid integrerat växtskydd kombinerar man olika bekämpningsmetoder. I praktiken betyder detta att man vid behov kombinerar användningen av växtskyddsmedel med andra bekämpningsmetoder på ett genomtänkt sätt. Man väljer en passande bekämpningsmetod för varje situation genom att ta hänsyn till grödan och helhetssituationen.  Syftet är att minska de risker som förknippas med användningen av växtskyddsmedel.


Yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel ska tillämpa principerna för integrerat växtskydd. Dessa principer som upprättats genom samarbete tillämpas inom hela EU.

 

Principerna för integrerat växtskydd i ett nötskal

Förebygg förekomsten av skadegörare på förhand.

 • Minska förekomsten av skadegörare med hjälp av mångsidigt växelbruk.
 • Använd grödor som har bra motståndskraft mot skadegörare.
 • Försäkra dig om livskraftig och motståndskraftig tillväxt genom balanserad gödsling och friskt odlingsunderlag.

 

 

Granska odlingarna för eventuell förekomst av skadegörare.

 • Använd t.ex. insektsfällor med lim eller växtlighetsobservationer.
 • Använd dig av prognosmodeller för skadegörare och experttjänster.

 

 

Börja bekämpningen på basis av observationsresultaten.

 • Använd dig av observationsresultaten för ditt beslut att inleda bekämpningen.
 • Använd tröskelvärdena för bekämpningen, dvs. information om vilken mängd skadegörare som gör bekämpningen ekonomiskt lönsamt.

 

 

Använd olika bekämpningsmetoder på et mångsidigt sätt vid bekämpningen.

 • On det finns fungerande alternativ till kemiska växtskyddsmedel, använd dessa.
 • Biologiska bekämpningsmetoder är t.ex. naturliga fiender till skadegörare, bakterier och virus.
 • Mekaniska ogräsbekämpningsmetoder är t.ex. harvning, handrensning och flamning.

 

 

Använd så litet växtskyddsmedel som möjligt

 • Välj växtskyddsmedel som har minst skadliga effekter på människors hälsa samt organismer och miljön utanför behandlingsområdet.
 • Förläng tiden mellan behandlingarna om möjligt.
 • Minska dosmängden i gynnsamma förhållanden.
 • Behandla endast en del av växtligheten om skadegörare förekommer ställvis.

 

 

Förebygg uppkomsten av skadegörarbestånd som är resistenta för växtskyddsmedel

 • Använd växtskyddsmedel som tillhör olika grupper av verksamma ämnen.

Följ upp effekten av bekämpningsåtgärderna.

 • Lär sig med om växtskydd genom att följa upp effekten av bekämpningsåtgärderna.

Frågor och svar

Kontakta

Lagstiftning

Kolla också