Utrymningsbelysning

Utrymningsvägar, dvs. utgångar och förbindelsevägar till dem ska vara märkta och belysta på behörigt sätt.

Utrymningsbelysning används för att märka ut och belysa utrymningsvägar i byggnader. En utrymningsväg en väg som är avsedd att användas för att avlägsna sig från en byggnad ut på marknivå eller till någon annan trygg plats. En utrymningsskylt är en särskild skylt som används för att ange utgångars placering och sådana förbindelsevägar som ska användas vid utrymning.

Underhåll

För att utrymningsvägarnas märkningar och belysning ska hållas i funktionsdugligt skick ska de underhållas regelbundet. För underhållet ansvarar byggnadens ägare eller innehavare för detta i fråga om allmänna lokaler och alla de arrangemang som tjänar hela byggnaden, och innehavaren av en lägenhet i fråga om lokaler i hans besittning.

Byggnadens innehavare ska uppgöra ett underhållsprogram i vilket de nödvändiga underhållsåtgärderna förklaras. De utförda åtgärderna ska antecknas i underhållsprogrammet eller i en separat journal. Dokumentet ska visas upp för räddningsmyndigheten i regionen för tillsyn på begäran.