Övergångsperiod för avlägsnande av en biocidprodukt från marknaden

En biocidprodukt som funnits på markanden tidigare ska avlägsnas om,

  • godkännande eller förnyelse av godkännande för produkten inte söks enligt de ändrade bestämmelserna eller
  • villkoren för produktens godkännande ändrar eller
  • produkten försvinner från marknaden av andra orsaker.

Tukes annullerar vid behov godkännanden för produkterna och ger i sitt beslut en övergångsperiod för att avlägsna produkterna från marknaden.

Övergångsperiod för avlägsnade av produkterna från marknaden

Situation Övergångsperiod
Godkännandet för produkten går ut och inget förnyat godkännande har sökts   Företaget får marknadsföra produkten högst 180 dygn och användaren får använda produkten högst 360 dygn efter beslutet (EU nr 492/2014 art 6 och 528/2012 art 52)
Det verksamma ämnet i produkten godkänns inte Företaget får marknadsföra produkten högst 12 månader och användaren får använda produkten högst 18 månader från det att beslutet om att utesluta det verksamma ämnet lämnades (EU nr 528/2012 art 89 (2b))
Om ingen godkännande enligt biocidförordningen har sökts innan den dag det verksamma ämnet godkändes Företaget får marknadsföra produkten högst 180 dygn och användaren får använda produkten högst 365 dygn efter dagen för godkännande av det verksamma ämnet (EU nr 528/2012 art 89 (3))
Om godkännande för produkten inte beviljas enligt förordningen eller godkännandeet enligt den gamla kemikalielagen upphävs Företaget får marknadsföra produkten högst 180 dygn och användaren får använda produkten högst 365 dygn efter att godkännandeet enligt den gamla kemikalielagen upphävdes (EU nr 528/2012 art 89 (4))
Sökanden drar tillbaka sin ansökan mitt under behandlingen av godkännandet enligt biocidförordningen. Övergångsperioderna på 180 dygn för marknadsföring och 365 dygn för användning räknas från och med dagen för godkännande av det verksamma ämnet det vill säga övergångsperioden kan i praktiken ha gått ut.
Produkten är godkänd i enlighet med förordningen, men myndigheterna annullerar, ändrar eller beslutar att inte förnya godkännandet. Företaget får marknadsföra produkten högst 180 dygn och användaren får använda produkten högst 360 dygn efter beslutet (EU nr 528/2012 art 52)
Klassificeringen av det verksamma ämne som produkten innehåller ändrar och ändringen påverkar även klassificeringen av produkten I förordningen om ändring av CLP-förordningen (ATP) har det utfärdats enövergångsperiod och den ska iakttas