Gamla bestämmelser

Gamla bestämmelser om elinstallationers tekniska konstruktion kan behövas när en gammal elinstallations överensstämmelse med bestämmelser bedöms, t.ex. vid lagstadgad periodisk besiktning.

De viktigaste gamla installationsbestämmelserna uppgavs i Elinspektionscentralens (Sähkötarkastuskeskus) publikationsserie A. På den här sidan hittar du några av de installationsbestämmelser som publicerades i publikationsserie A:

Bestämmelser för konstruktion och provning av elektriska produkters Elinspektionscentralens (Sähkötarkastuskeskus) publikationsserie E. Följande publikation berörde distributionscentraler:

Retroaktiva bestämmelser

Förutom vid vissa undantag är de tekniska kraven för elinstallationer inte retroaktiva. Gamla befintliga elinstallationer behöver därmed inte ändras så att de överensstämmer med de nya bestämmelserna.

I vissa fall har det under årtiondena även givits bestämmelser som förutsätter att befintliga elinstallationer ändras. Samhällets allmänna uppfattning om acceptabel säkerhetsnivå har ökat under åren. Med de retroaktiva bestämmelserna har man strävat till att eliminera de största skillnaderna på säkerheten mellan nya och gamla elinstallationer. I allmänhet har de retroaktiva bestämmelserna omfattat grund- och felskydd, bl.a. Kontakt och kontaktspänningsskydd samt driftåtgärder och säker drift av elarbete. 

Tukes har genomfört en utredning om retroaktiva bestämmelser.