Känn din aktörsroll

Kosmetiska produkter som är på marknaden i Finland ska ha en utsedd ansvarig person.

Den ansvariga personen är en person eller ett företag inom EU-/EES-området och kan vara:

  • tillverkaren
  • importören som för in den kosmetiska produkten till EU-/EES-området
  • en person eller ett företag etablerat inom EU-/EES-området, som tillverkaren eller importören utsett och med vilken ett skriftligt avtal om rollen som ansvarig person har ingåtts
  • distributören är ansvarig person, om han eller hon
    • släpper ut en kosmetisk produkt på EU-/EES-marknaden i eget namn eller under eget varumärke
    • ändrar en produkt som redan släppts ut på marknaden.

Översättning av information beträffande en kosmetisk produkt betraktas inte som en ändring av produkten och innebär inte att distributören blir ansvarig person.

Distributören är ett företag som säljer eller i övrigt distribuerar kosmetiska produkter till konsumenter eller detaljaffärer inom EU-/EES-området.