Register

Biocider

Biocidprodukt registret (KemiDigi)

Biocidiska bekämpningsmedel -registret (KemiDigi) 

Registret över personer som avlagt examen i skadedjursbekämpning

 

Elektricitet och hissar

Elentreprenörsregistret

Farliga produkter

 

Kemikalieprodukter

Kemikalieproduktregistret (KemiDigi)

 

Kylmedier 

Verksamhetsutövare som hanterar kylmedier och som har gjort en verksamhetsanmälan till Tukes

 

Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedelsregistret (KemiDigi)

Registret av anordnare av växtskyddsutbildningar och -examina

Register över auktoriserade spruttestare