Register

 

Biocider

Biocidprodukt registret på finska 

Biocidiska bekämpningsmedel -registret på finska  

 

Elektricitet och hissar

Elentreprenörsregistret

Marknadsövervakningsregistret

 

Kylmedier 

Verksamhetsutövare som hanterar kylmedier och som har gjort en verksamhetsanmälan till Tukes

 

Uppgifter om olyckor 

Skade- och olycksdataregistret (VARO)

Till VARO-registret samlas uppgifter om olyckor som hänför sig till farliga kemikalier, tryckbärande anordningar, gruvor, elapparater och -anläggningar samt hissar. Vi registrerar också alla nära ögat-situationer som meddelas till oss.

 

Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedelsregistret på finska