Sommartomtens kemikalier

På långa ljusa sommardagar vistas finländarna vid hemmets och stugans gårdsområde den största delen av sin fritid med både sysslor och avkoppling. Barnen leker i sandlådorna, familjen äter på terrassen och de vuxna kopplar av i trädgårdsstolar eller sysslar med trädgårdsskötsel.

Har du tänkt på att det ofta ingår användning av kemikalier för aktiviteterna på sommartomten, och att det kan finnas risker för hälso- och miljöskador för dessa kemikalier?

Det bästa sättet att undvika skador orsakade av kemikalier är att läsa förpackningarnas etiketter och följa etiketternas anvisningar.  Information om kemikaliernas skador som fås på förhand, skapar en ansvarsfull attityd. Då blir det enklare att göra rätt produktval och efterfölja säkra tillvägagångssätt.

På den här sidan berättar vi om säkerhetsfrågor för kemikalieprodukter som används på sommartomten. Så som temat för vår kampanj lovar reder vi också ut felaktiga fördomar. En kemikaliesäker sommar för alla!

 

myror

Förnya tomtens träbyggnationer

Ska du bygga nytt staket eller en terrass för din tomt? Eller behöver gamla byggnationer underhållas? Har du kunskapen att välja rätt virke eller behandlingsmedel för användningsområdet? Icke impregnerat trä passar för till exempel planteringslådor, sandlådor och staketplank. Staket bör behandlas med träskyddsmedel, som skyddar träet från att murkna och blåna.

Impregnerat trä på hemgården: en sandlåda kan göras av icke impregnerat trä, impregnerat trä passar för de bärande konstruktionerna i gungor och klätterställningar.

Däremot är det bra att använda tryckimpregnerat trä vid byggandet av staketstolpar som sänks ned i marken eller andra konstruktioner som ständigt är i kontakt med fukt.

Även terrasser bör för hållbarhetens skull byggas av impregnerat trä eller lärkträ som har naturligt skydd mot murknande.

 

Impregnerat trä på terrassen: för terrassmöbler och planteringslådor är det bäst att använda icke impregnerat trävirke. Trävirke i impregneringsklass A för terrassens stödkonstruktion. Trävirke i impregneringsklass AB för terrassens plank.

Målarfärg med träskydd samt impregnerat trä innehåller kemikalier som är skadliga för människors hälsa och för miljön.

Därför finns begränsningar satta för användningen av dessa.

 

När du målar med bottenfärg som innehåller träskydd

 • läs och följ bruksanvisningen för produkten
 • använd skyddshandskar
 • skydda den omgivande marken med t.ex plast
 • se till så att det inte stänker färg på marken
 • lämna den överblivna målarfärgen på en insamling för farligt avfall
 • den tomma burken kan lämnas som metallåtervinning eller på blandavfall
 • häll inte överbliven bottenfärg i avloppet!

Om du bygger av impregnerat trä

 • använd skyddshandskar
 • använd andningsskydd när du sågar träet
 • mät upp plankorna noggrant redan när du köper trävirket, för att undvika att det uppstår spillbitar
 • lämna det överblivna trävirket på sopstationens särskilda insamling
 • elda inte impregnerat eller målat trävirke i hemmets eldstäder eller på tomten!

Utgå inte ifrån att...

gamla el- eller telefonstolpar passar för alla träbyggnationer på tomten,

eftersom...
gamla impregnerade telefonstolpar får inte användas på grund av deras hälso- eller miljöskadlighet inom bostadsområden, i hushållens byggnationer eller trädgårdsbyggnationer eller byggnationer där det kan uppstå hudkontakt. Överlämning av CCA-impregnerade elstolpar till konsumenter för byggnadsanvändning är förbjudet.

Ifall du trott att...

spillbitar av impregnerat trä kan användas som vedträ eller till grillning,

har du haft fel, eftersom...
hållbart trämaterial som blir över från byggprojekt inte duger som ved till bastun eller till grillning, eftersom röken innehåller ämnen som är skadliga för hälsan. Spillvirke ska kasseras enligt de lokala anvisningarna för farligt avfall.

Mer information

Impregnerat trä enbart för specialbehov

Få trädgården att blomstra!

Trädgård

Under sommaren är det roligt att följa växternas utveckling i sin egen och lite även i grannens trädgård. Jaså, rosorna blommar visst mycket rikligare hos grannen än hos oss – något måste vara fel! Löss? Mjöldagg? Är det lite för mycket maskrosor nära rosens rötter?

För att trygga skörden i sin trädgård krävs det lite arbete. Förutom att vattna och gödsla växterna måste man också se till att ogräset inte tar över växtytan eller att skadeinsekter inte gnager på skördeväxter. Det finns flera olika växtskyddsmedel på marknaden som man kan bekämpa ogräs och skadeinsekter med. Men behöver man dem, eller skulle man kunna klara sig utan kemikalier? Och om man måste använda kemikalier, var hittar man en säker produkt?

Ta hand om växtligheten

Det finns en del grundläggande saker att tänka på när man sköter om sin trädgård. Ett bra växtunderlag och rätt placering av växterna minskar behovet av växtskyddsmedel. 
Använd tillräckligt med jord av god kvalitet. 

 • Undersök växternas skick och ta bort dåliga växter. 
 • Plantera växterna tillräckligt glest, eftersom skadeinsekter trivs i tät och fuktig växtlighet. 
 • Lagom bevattning och gödsling främjar växtens egen motståndskraft.
 • Låt växtarterna byta plats i köksträdgården varje år.

Kemikaliefria sätt att bekämpa ogräs

Voikukkaraudalla saa kätevästi kaivettua voikukan juurineen.Det finns många växtskyddsmedel på marknaden som man kan bekämpa ogräs i gårdar och trädgårdar med.

Däremot behövs de inte alltid eftersom man kan bekämpa ogräs även utan kemikalier.

 • Rensning är det traditionella sättet att bli av med ogräs – och det sätt som fortfarande rekommenderas.
 • Marktäckande växter och markbeläggningar dämpar ogräsets tillväxt.
 • Täckmaterial dämpar ogräsets tillväxt.
 • Ett maskrosjärn är ett bra sätt att rensa maskros.
 • Ogräs runt stenlagda och belagda områden kan brännas bort.
 • Var noggrann så att dekorationsväxterna i din trädgård inte sprider sig till den omgivande naturen. Använd mekaniska hinder runt planteringarna och lämna inte växtavfall på platser där växterna kan sprida sig till omgivningen.

Allmänkemikalier som växtskyddsmedel

Tukesin vuoden 2016 olutpullon etiketissä lukee: Rohkeasti kokeillen.Allmänkemikalier som växtskyddsmedel

Trodde du att detta är öl…

Det är det ju, men… 
I EU är öl godkänt som en så kallat allmänkemikalie som kan användas som växtskyddsmedel. Det har visat sig ha god nytta vid bekämpning av växtförstörare.

Andra sådana medel är t.ex.:

 • solrosolja
 • fruktos
 • nässelextrakt

Allmänkemikalier får däremot inte marknadsföras som växtskyddsmedel. Förpackningen får bara innehålla en notering om att medlet är godkänt som allmänkemikalie enligt växtskyddsmedelsförordningen (1107/2009).

Så här gör du en snigelfälla:
Du behöver ett mjölkpaket med kork och ett gott öl. Häll lite öl i mjölkpaketet och lägg det på sidan i områden där sniglarna rör sig. När fällan är full, stäng korken och lägg fällan i blandavfallet. Resten av ölet kan du använda som du vill.

Så här gör du nässelextrakt:
Hacka en rejäl knippa färska nässlor i t.ex. en vattenkanna och fyll den med vatten. Låt nässlorna dra sig i minst en vecka. Spraya extraktet på växterna när du upptäcker löss. Nässelextraktet kan användas under hela växtsäsongen.
Nässelextrakt kan användas för att bekämpa skadedjur och växtsjukdomar på flera olika växter, som

 • fruktträd
 • bönor
 • potatis
 • grönsaker m.m.

Kemisk bekämpning

Voikukan kukkavarret ovat kiertyneet spiraalille.

Bild: En del ogräsmedel gör att växten rullar ihop sig innan den dör.


I Finland är många av växtskyddspreparaten avsedda för yrkesmässigt bruk. För att få köpa och använda dem måste man ha en växtskyddsexamen. I Tukes växtskyddsmedelsregister hittar du med sökordet konsumentbruk de preparat som kan köpas och användas fritt utan växtskyddsexamen.

Preparat som är godkända för konsumentbruk är i regel sådana som kan användas utan personskydd.

Se till att du använder växtskyddsmedlet på ett säkert sätt och följ bruksanvisningarna på säljförpackningen!

Måttfullhet är ordet även här: allt som rör sig eller är gult måste inte dödas. Information om t.ex. olika kryp och hur skadliga de är finns på www.otokkatieto.fi

Är det här cola?

Vanha kokispullo, jossa on ruskeaa nestettä. Saattaa olla jotain vaarallisempaa kuin limua.Jo, det kan det väl vara, men… 

jag kom att tänka på hur farfar för flera år sedan lånade lite Hormotuho till sin maskrosfyllda gräsmatta av grannen i utbyte mot höbärgningshjälp. Sådana suspekta flaskor i skjulet är bäst att lämna in till insamlingspunkten för farligt avfall. Det ska man också göra med utgångna eller obrukbara växtskyddsmedel.

Om texten på säljförpackningen har förstörts och du inte vet exakt vad förpackningen eller burken innehåller ska du tydligt skriva “farligt växtskyddsmedel, okänd sammansättning” på förpackningen.

Om originalförpackningen är i så dåligt skick att den inte kan transporteras säkert till insamlingspunkten ska du lägga den i en ny, tät och hållbar förpackning och skriva namnet på växtskyddsmedlet, om du känner till det, på den nya förpackningen. Gamla utspädningar är alltid en risk – ta dem alltid till insamlingspunkten för farligt avfall.

Förresten, tror du att …

man kan köpa växtskyddsmedel på nätet från utlandet eller på semesterresan för fritt eget bruk?

…faktum är att

man i Finland bara får använda växtskyddsmedel som godkänts av Tukes och som finns i Tukes växtskyddsmedelsregister.

Jobba lilla myra…

myrboet

Bland konsumenttillgängliga biocidprodukter är det myrgifter som säljs mest. Bekämpning av myror sysselsätter i hög grad även företagen inom skadedjursbekämpning. Ändå klassificeras endast en liten del av myrorna som skadeinsekter. Finns det ens alltid skäl att bekämpa myror? Mängden myror kan även minskas utan gift.

Myrorna hör hemma i Finlands natur

myra

Finland har 60 myrarter.

De är på många sätt nyttiga nyckelarter i flera ekosystem. De upprätthåller den biologiska mångfalden, luckrar upp jorden, hjälper till att återvinna näringsämnen, sprider frön samt bidrar till pollinering och nedbrytning. De har även betydelse för att hålla tillbaka massförekomster av skadeinsekter och förhindra spridningen av främmande arter.

Flygmyror är inte en egen art, utan en del av alla myrors livscykel. Bevingade myror är nya drottningar och hanar som beger sig ut för att para sig.

Titta på denna korta video där myrforskaren Heikki Helanterä (Obs! Inte Heikki Helanperä som det står i videons text) berättar varför myror är så viktiga och intressanta djur.

video (på finska)

Förebygg, dupera och bekämpa tryggt

• Se till att inte ha mat tillgänglig för myrorna.

• Om svarta tuvmyror har funnit en väg in i huset på våren kan du villa bort dem genom att sprida starka lukter längs den rutt de har märkt ut. Använd till exempel kanel, cayennepeppar eller citrusolja.

• Du kan begränsa mängden myror på gården genom att bekämpa bladlöss som är viktiga för myrorna. För detta kan du använda exempelvis nässelextrakt.

• Man kan även försöka förstöra myrboet med hett vatten. Om drottningen dör, försvinner hela samhället småningom.

På denna video ger myrforskaren Heikki Helanterä (Obs! Inte Heikki Helanperä som det står i videons text) sina bästa tips för bekämpning av myror.

video (på finska)

Beakta följande när du bekämpar myror

• Endast hästmyror och faraomyror räknas som skadeinsekter. Hästmyror orsakar skador på träkonstruktioner, och faraomyror som endast lever i varma förhållanden inomhus, kan förutom mat förstöra till exempel elektriska apparater. För att bekämpa dessa skadeinsekter rekommenderar vi att du begär hjälp av en expert.

• Om du bestämmer dig för att själv använda biocider mot andra myror ska du helst använda medlet endast inomhus. Myrbiocider skadar också andra insekter, till exempel pollinerande insekter. Biocider som används utomhus stannar i naturen, där deras effekter kan vara långvariga.

• Biocider får inte användas i blomsterrabatter eller i jorden på gården.  Det är tillåtet att använda myrbiocider endast inomhus och/eller i omedelbar närhet av byggnader.

• Läs och följ alltid bruksanvisningen på förpackningen.

• Förstör föråldrat eller överblivet myrgift som farligt avfall. En tom förpackning kan sorteras i blandat avfall.

myror

Tro inte, att…

alla myror och andra kryp hemma och på gården behöver förgiftas för säkerhets skull.

Gå hellre in för en ny attityd, det är nämligen så att…

merparten av myrorna på gården är nyttiga och viktiga för människan och den omgivande naturen. Insektsbiocider skadar förutom myrorna dessutom alla andra insekter inom det område där de används. Det är bra att hålla i minnet att det är onödigt att bekämpa harmlösa, sporadiska inomhusgäster, till exempel lockespindlar, gråsuggor eller trädgårdsmyror.