Jämförande utvärdering

Syftet med den jämförande utvärderingen är att utreda om det finns mindre skadliga alternativa preparat som godkänts i Finland eller andra bekämpningsmetoder i stället för preparatet som innehåller ett verksamt ämne som ska ersättas.

När du ansöker om tillstånd för ett preparat som innehåller ett verksamt ämne som ska ersättas ska du lämna in en jämförande utvärdering av preparatet. Gör en sammanfattning av den jämförande utvärderingen i punkt 4 i del A i utkastet till registreringsrapport om preparatet, dvs. i punkt 4 i dRR Part A: ”Conclusion of the national comparative assessment, Art. 50 of Regulation (EC) No 1107/2009”.

Tukes granskar och korrigerar vid behov den jämförande utvärderingen.
Notera att den jämförande utvärderingen alltid är medlemslandsspecifik, eftersom odlingsmetoderna och -förhållandena samt urvalet av godkända preparat varierar mellan länderna.

Anvisningar: