Andningsskydd

På denna sida finns information till företag om andningsskydd i coronavirussituationen.

Vi har anordnat informationsmöten på Skype. Se presentationen från infomötet i PDF-format eller se inspelningen (på finska).

Frågor och svar

Krav

Dokument

Tygmasker

Krav som gäller kemikalier

Marknadsföring