Andningsskydd och tygmasker

Det finns tre huvudsakliga typer av masker som bärs framför näsan och munnen.

  • tygmasker
  • kirurgiska mun- och nässkydd
  • andningsskydd.

Dessa masker har olika användningsändamål och omfattas av olika lagstiftningar.

En person som sätter en respirator i ansiktet.

 

Tygmaskernas avsikt är att minska spridningen av droppar. Tygmaskerna är vanliga konsumtionsvaror. De får inte vara försedda med en CE-märkning.

Kirurgiska mun- och nässkydd är produkter vars avsikt är att skydda andra personer än produktens användare, till exempel patienter. De klassificeras som medicintekniska produkter. Mun- och nässkydd som klassificeras som medicintekniska produkter ska vara försedda med en CE-märkning.

Andningsskydd är personlig skyddsutrustning. Andningsskydd används för att skydda produktens användare. Andningsskydd ska vara försedda med bl.a. en CE-märkning och ett fyrsiffrigt identifikationsnummer för den inrättning som övervakar skyddets kvalitet.

Konsumenter kan ha tillgång till alla ovannämnda tre typer av produkter. 
Ytterligare information om kraven på tygmasker och andningsskydd finns på denna sida. Mer information om kirurgiska mun- och nässkydd finns på Fimeas webbplats.

Vi har anordnat informationsmöten på Skype. Se presentationen från infomötet i PDF-format eller se inspelningen (på finska).

Tukes övervakar genom stickprov att andningsskydden stämmer överens med kraven. Tukes ger inga rekommendationer om hur allmänheten ska använda andningsskydd. THL publicerar rekommendationer om användning av ansiktsmasker på sin webbplats.

Frågor och svar

Krav

Dokument

Tygmasker

Krav som gäller kemikalier

Marknadsföring