Kemikalierådgivning för företag

Kemikalierådgivningstjänsten svarar på frågor gällande REACH-, CLP- och biocidförordningarna. Vi hjälper företag att förstå de ovan nämnda förordningarnas skyldigheter, men vi löser inte företagsspecifika problem.

Här är några länkar att kolla in

Vi strävar till att inom en vecka svara på frågor som har skickats in med frågeformuläret.Vi skickar svaret till den angivna e-postadressen. Med frågeformuläret kan du även lämna en begäran om att bli uppringd. Vi rekommenderar användningen av frågeformuläret så att vi kan fördjupa oss i ditt ärende innan vi svarar, och på så sätt betjäna dig på bästa möjliga sätt.

Om du vill kan du ringa oss under telefontiderna

  • måndag 9.30 - 11.30
  • tisdag 9.30 - 11.30
  • torsdag 13.00 - 15.00

på följande nummer

  • Frågor gällande REACH- och CLP-förordningar 029 5052 222 
  • Frågor gällande biocidförordningen 050 597 6338.

Telefon servicen är stängd 1.7.2024 – 9.8.2024, men du kan skicka din fråga via formuläret. Svarstiden kan vara längre än normalt under semestern.

Om ditt ärende gäller industri- eller kemikalieanläggningars tillstånd eller lagring av kemikalier, kan du skicka in din fråga med frågeformuläret. Välj som ämnesområde Industri och gruvor, Säkerhet vid kemikalieanläggningar och -lager.

Om ditt ärende gäller kemikalianmälan till kemikalieproduktsregistret, hittas tilläggsinformation på sidan Att anmäla om kemikaliens uppgifter.

Om du har frågor angående Kemidigi-systemet, finns tilläggsinformation, såsom telefonservice tider på KemiDigi.

Om du har frågor gällande ECHAs IT-system och -verktyg (t.ex. REACH-IT, IUCLID, Chesar, R4BP), kontakta Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).