Kemikalierådgivning för företag

Kemikalierådgivningstjänsten svarar på frågor gällande REACH-, CLP- och biocidförordningarna. Vi hjälper företag att förstå de ovan nämnda förordningarnas skyldigheter, men vi löser inte företagsspecifika problem.

Om du har frågor gällande REACH-IT-systemet, registret över biocidprodukter (R4BP), IUCLID6- eller CHESAR-programmet, kontakta Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Vi strävar till att inom en vecka svara på frågor som har skickats in med frågeformuläret.Vi skickar svaret till den angivna e-postadressen. Med frågeformuläret kan du även lämna en begäran om att bli uppringd. Vi rekommenderar användningen av frågeformuläret så att vi kan fördjupa oss i ditt ärende innan vi svarar, och på så sätt betjäna dig på bästa möjliga sätt.

Om du vill kan du ringa oss under telefontiderna

  • måndag 9.30 - 11.30
  • tisdag 9.30 - 11.30
  • ttorsdag 13.00 - 15.00

på följande nummer

  • Frågor gällande REACH- och CLP-förordningar 0400 393 033 
  • Frågor gällande biocidförordningen 050 597 6338.