Anmälan om en farlig tjänst

Du kan till Tukes skicka en anmälan om en tjänst som visat sig vara farlig eller potentiellt är det.

Fyll i blanketten med omsorg! Vi behöver så exakta uppgifter som möjligt om varan resp. tjänsten och om den farliga situation som uppstått. Utan kompletta uppgifter är det inte säkert att vi kan utreda saken.