Fyrverkerier vid årsskiftet orsakade 10 ögonskador – bränder sysselsatte räddningsverken

18.1.2021

Vid årsskiftet 2020–2021 fick tio personer ögonskador som krävde sjukhusvård till följd av fyrverkerier. Därtill skadades en person av ett otänt tomtebloss som träffade ögat och en person fick en...

sprängämnen

Anvisning om badstränders säkerhet publicerats

12.1.2021

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har utarbetat en anvisning om badstränders säkerhet.

badstränder service

Energimärkningen förnyas i mars 2021

11.1.2021

Energimärkningen förnyas i mars 2021. Fastän energimärkningen börjar finnas på konsumtionsvarorna först i mars ska tillverkarna och importörerna till EU-länderna förse produkterna med de nya...

elektricitet elutrustningar energimärkning

God praxis: Turismens regionala skyddsnätverk

4.1.2021

I Salla kommun – in the middle of nowhere, såsom Sallaborna själva säger om sin kommuns placering – bygger man upp turismens säkerhet snarast med gott samarbete och långsiktig utveckling än grova...

god praxis service

Fyrverkerierna tappar popularitet – användningen av skyddsglasögon har ökat

28.12.2020

Av finländarna tänker 13 procent använda fyrverkeripjäser vid årsskiftet 2020–2021, framgår det av Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) enkät. Av dem som använder fyrverkeripjäser uppger sig 89...

fyrverkerier fyrverkeripjäser sprängämnen

God praxis: Hjärtstartare vid publika tillställningar och beredskap inför en nödsituation

22.12.2020

I Kiuruvesi kommuns idrottshall arrangerades en för allmänheten öppen hundutställning en alldeles vanlig aprilsöndag. Allt gick dock inte enligt planen

god praxis service

Växtskyddsmedels- och biocidregistren öppnades i KemiDigi

18.12.2020

Växtskyddsmedels- och biocidregistren har flyttat och blivit en del av webbtjänsten KemiDigi. Växtskyddsmedelsregistret innehåller de växtskyddsmedel som är godkända i Finland och biocidregistret...

biocider informationssystem kemikalier växtskyddsmedel

Tukes undersökte filtreringseffektiviteten och andningsmotståndet av tygmasker – stor variation i maskernas egenskaper

16.12.2020

EU har tydliga krav på kirurgiska mun- och nässkydd och andningsskydd. På tygmasker har man däremot inte ställt några enhetliga krav inom EU. Standardiseringsarbetet om tygmasker har påbörjats på...

coronavirus konsumtionsvaror produkter

Tips för tillverkare, importörer och försäljare av tygmasker

16.12.2020

Om du tillverkar, importerar eller säljer tygmasker (tvättbara eller engångsmasker) se till att maskens konstruktion fungerar för användningsändamålet. Kom också ihåg att konsumenten har rätt att...

coronavirus kemikalier konsumtionsvaror produkter

Gasdrivna matlagningsredskap har dragits bort från marknaden

15.12.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utredde utifrån dokument hur väl gasgrillar, gasspisar med två brännare och ringbrännare stämmer överens med kraven. Av tretton gasanordningar uppfyllde...

gasapparater konsumtionsvaror produkter

Allvarliga säkerhetsbrister i USB-laddare från år till år

14.12.2020

I Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) övervakning av USB-laddare påträffas år efter år allvarliga brister som kan leda till elstötar och brandrisk. Brister har förekommit i synnerhet i...

elutrustningar laddningsanordningar omriktare säkerhet och trygghet

Kontaktpunkten för marknadskontrollen inleder sin verksamhet vid Tukes i början av året

11.12.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) blir kontaktpunkten för marknadskontrollen den 1 januari 2021. Verksamheten inleds genom att samordna ett nätverk av myndigheter.

marknadskontroll produktsäkerhet säkerhet och trygghet

Samarbetsprojekt är en del av tillsynen över elektriska produkter

10.12.2020

Flera tillsynsprojekt som riktas till vissa produktgrupper har inletts eller kommer att inledas vid sektionen för elektriska produkter vid Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Tukes utövar...

elektricitet elsäkerhet elutrustningar

Blogg: Bakom rutan blir myndigheten enbart en föreläsare

10.12.2020

År 1982 lanserades åtminstone två bra saker: Rauli Badding Somerjokis låt ”Ikkunaprinsessa” och Commodore 64. Den förstnämnda lärde jag mig uppskatta först senare under slutet av tonåren, men den...

bloggar konsumtionsvaror produkter

Bra praxis: Servicekoncept för specialgrupper

7.12.2020

Ett handikapp eller en sjukdom kan vara en bromskloss, men får inte vara ett hinder för att ta del av service. När en tjänst planeras och genomförs med beaktande av kundgruppernas specialbehov...

god praxis service

Samma problem från år till år vid ibruktagningsbesiktningar och underhåll av elanläggningar

2.12.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner att ledare av elarbeten och driftledare måste fästa uppmärksamhet på ibruktagningsbesiktningar och det kontinuerliga underhållet....

elarbeten

Mika Toivonen blir ansvarig för fokalpunkten för marknadsövervakning

1.12.2020

Mika Toivonen har utsetts till ansvarig för fokalpunkten för marknadsövervakning, som kommer att inrättas inom Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Fokalpunkten för marknadsövervakning är en ny...

produktsäkerhet säkerhet och trygghet

God praxis: Säkerhetskontroll av husbolagets lekplats

1.12.2020

Husbolaget ansvarar för säkerheten på lekplatser och gårdsområden i gemensam användning. För husbolags gemensamma gårdsområden bör det endast anskaffas lekredskap som lämpar sig för allmänt bruk...

god praxis service

Dags för en uppryckning när det gäller dokumentationen av ibruktagningsbesiktningar

30.11.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har i övervakningen på fältet observerat många avvikelser i dokumentationen av ibruktagningsbesiktningar. De auktoriserade besiktningsmännen har gjort samma...

elarbeten

På grund av kvävningsrisk ska leksaker för större barn inte köpas till spädbarn eller småbarn

25.11.2020

Leksaker som är avsedda för större barn får inte köpas till eller användas av barn som är under 3 år, eftersom leksakerna kan vara farliga i händerna på små barn. Små delar som lossnar från...

konsumtionsvaror leksaker produkter varor

Tukes.fi utvecklas i samarbete – med hjälp av tjänstedesign och användarundersökningar

25.11.2020

Vi utvecklar vår webbtjänst tukes.fi. Målet är en ännu mer kund- och användarorienterad tjänst där användaren upplever besöket på webbplatsen som trevligt och hittar de uppgifter som behövs.

säkerhet och trygghet

Nätbetalning tas i bruk i Tukes e-tjänster

24.11.2020

Nätbetalning har tagits i bruk i Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) e-tjänster i Regionförvaltningens e-tjänst. Du kan betala din anmälan eller ansökan som nätbetalning eller med betalkort...

brandsäkerhet elarbeten kylapparater säkerhet och trygghet ädelmetaller

Undantaget för etanol i handsprit upphör vid årsskiftet

23.11.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att undantagsförfarandet för etanol som används vid tillverkning av handsprit och desinfektionsmedel upphör vid utgången av 2020.

biocider coronavirus desinfektionsmedel handdesinfektionsmedel

Rodenticider är farliga för sällskapsdjur

19.11.2020

Denna höst har Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) tagit emot flera anmälningar om förgiftade katter. Orsaken har varit rodenticider, som katterna fått i sig när de ätit förgiftade möss. Tukes...

biocider förgiftningar sällskapsdjur

Förvaras ackumulatorer fel kan det bli dyrt

12.11.2020

I dag använder många maskiner och anordningar litiumjonackumulatorer, t.ex. elverktyg, trädgårdsmaskiner, elcyklar och balansskotrar. Om du inte använder ackumulatorerdrivna anordningar eller...

ackumulatorer batterier brandsäkerhet elutrustningar säkerhet och trygghet

Tjänsteman vid Tukes frigiven

11.11.2020

Enligt uppgift till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har Polisinrättningen i Inre Finland igår tisdag 10.11 frigivit Tukes tjänsteman. Tjänstemannen har återgått till arbetet. Tukes har...

säkerhet och trygghet

Samarbete och växelverkan var temat för tillsynsorganisationernas egenkontrollverkstad

10.11.2020

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Strålsäkerhetscentralen STUK samt Säkerhets- och kemikalieverket...

säkerhet och trygghet

Olyckan på Helsingfors stadsteater orsakades av en vätgasexplosion

9.11.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utredde orsaken till den explosionsolycka som inträffade 29.6.2020 vid Helsingfors stadsteater och resultatet av utredningen har nu slutförts. Olyckan...

brandsäkerhet explosionsolyckor sprinkleranläggningar

Kontrollstämpling av ädelmetallarbeten upphör i Finland – Tukes samlar in uppgifter om konsekvenserna

6.11.2020

Eurofins Labtium Oy har meddelat att man upphör med kontrollstämpling av ädelmetallarbeten 31.1.2021. Som en följd av beslutet mister Finland en aktör som kan kontrollera ädelmetallarbeten och...

ädelmetaller

Misstanke mot tjänsteman vid Tukes

4.11.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått uppgift om att Pirkanmaan käräjäoikeus idag har häktat en tjänsteman vid Tukes. Tjänstemannen misstänks för grovt missbruk av tjänsteställning.

säkerhet och trygghet

Tukes beviljade undantagstillstånd för sådd av frön från betad sockerbeta

4.11.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) beviljade undantagstillstånd för sådd av frön från betad sockerbeta för medel som innehåller neonikotinoider under perioden 16.2–15.6.2021. Med betning av...

växtskyddsmedel

Blogg: Stolliga mor- och farföräldrar, var noga när ni shoppar!

30.10.2020

Under den senaste tiden har jag märkt att jag allt oftare surfar på webbplatser som säljer babykläder eller leksaker. På shoppingturen svänger kundvagnen allt oftare förbi leksakshyllorna och jag...

bloggar konsumtionsvaror näthandel

En gammal brandvarnare är inte tillförlitlig

29.10.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utredde ljudstyrkan hos äldre brandvarnare och speciellt optiska brandvarnares känslighet för rök. Baserat på resultaten fungerar inte gamla brandvarnare...

brandsäkerhet

Bra praxis: Testa på material i praktiken

27.10.2020

De vanligaste olyckorna som inträffar i finska simhallar och badanläggningar är halkningar. Halkskyddsegenskaperna i golvbeläggningar och möjligheten för rengöring står ofta i strid med varandra,...

god praxis metoder tjänster

Tukes lät testa gasspisar – endast en av sex uppfyllde krav

23.10.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät testa gasspisar med integrerad ugn, och utifrån testerna endast en av de sex testade gasspisar uppfyllde kraven för temperaturer på yttersidor.

gasapparater konsumtionsvaror produkter testning

Examen inom skadedjursbekämpning ska avläggas på nytt med fem års mellanrum

22.10.2020

Skadedjursbekämparen ska avlägga examen i användning av rodenticider och insekticider. Examen i skadedjursbekämpning ska avläggas på nytt med fem års mellanrum. Alla företag och personer som utför...

biocider gifter gnagare

Användningen av växtskyddsmedel inom jordbruket minskar, försäljningen av urea ökar användningen inom skogsbruket

21.10.2020

Försäljningen av växtskyddsmedel till jordbruket i Finland har stabiliserats till en nivå på drygt 1 500 ton aktiv substans. Däremot ökar användningen av växtskyddsmedel inom skogsbruket, eftersom...

glyfosat herbicider urea växtskyddsmedel

Bra praxis: Standarder leder till bättre säkerhet

14.10.2020

Standarder är gemensamt överenskommen praxis. En standard beskriver hur en produkt, funktion eller tjänst tryggt kan förverkligas. Att uppfylla standarder är ett sätt att visa att produkter eller...

god praxis kunskap metoder standarder tjänster

Växtskyddsmedelsregistret och biocidregistret flyttas till KemiDigi, informationsuppdateringar upphör den 15 oktober

12.10.2020

Växtskyddsmedelsregistret, biocidregistret, registret över biocidbekämpningsmedel samt förteckningarna över godkända antifouling-preparat och skyddskemikalier blir en del av KemiDigi. På grund av...

biocider informationssystem kemikalier växtskyddsmedel

Tukes har beviljat tillstånd för LNG-terminalen i Fredrikshamn 

8.10.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) beviljade i augusti tillstånd för terminalen för flytande naturgas (LNG) som byggs vid oljehamnen i Fredrikshamn. Terminalen i Fredrikshamn är den tredje...

naturgas produktionsanläggningar tryckbärande anordningar

Nya marknadskontrolluppgifter för Säkerhets- och kemikalieverket

5.10.2020

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande Regeringen föreslår att lagen om marknadskontrollen av vissa produkter ändras. Propositionen gäller genomförandet av EU:s nya...

säkerhet och trygghet

Säkerhets- och kemikalieverket förnyar förbud för stall i Bjärnå: Perniön maastoratsastus får inte ordna ridlektioner eller -läger

25.9.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har förbjudit den enskilda näringsidkaren Katariina Kiviluoma att tillhandahålla ridtjänster. Kiviluoma har erbjudit tjänster under firmanamnet Perniön...

service

Kom ihåg dessa fem saker när du beställer bekämpning av gnagare

24.9.2020

Råttor och andra gnagare har blivit ett årligt plågoris för många. Ofta utnyttjas professionell hjälp med bekämpningen. Vad behöver du beakta när du beställer bekämpning av gnagare från...

biocider gifter gnagare

Sex modeller av brandvarnare testade – inga betydande brister upptäckta

17.9.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har testat brandvarnare som finns på marknaden. Alla de testade modellerna uppfyllde kraven. Den vanligaste orsaken till att en brandvarnare inte fungerar vid...

brandsäkerhet

Finlands Nyföretagarcentraler och Tukes inleder samarbete

16.9.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Finlands Nyföretagarcentraler rf inleder samarbete. Tukes vill i enlighet med sin strategi uppmuntra till ansvarsfullhet och erbjuda råd för företag i...

byggande konsumtionsvaror kosmetiska produkter kylapparater säkerhet och trygghet tjänster

Bra praxis: Checklistor stödjer säkerställande av säkerhet

14.9.2020

Användningen av checklistor är ett enkelt och billigt sätt att förbättra säkerheten i tjänster. Med en checklista kan tjänsteleverantören säkerställa och dokumentera att alla nödvändiga åtgärder...

checklistor god praxis service

Glyfosat får inte sprutas på spannmål för att skörden ska mogna

27.8.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att det i Finland är förbjudet att använda växtskyddsmedlet glyfosat till att forcera mogningen av spannmål, det vill säga för att skörden ska...

glyfosat herbicider odling växtskyddsmedel

Tukes uppmanar till uppmärksamhet i samband med anskaffning av solenergisystem

27.8.2020

Solenergisystem, eller solkraftstationer, har snabbt blivit allt vanligare de senaste åren. Systemens storlek varierar från omfattande system vid företag till mindre system i hem, på stugor och i...

elarbeten elutrustningar säkerhet och trygghet

Tillverkningen av batterikemikalier börjar i Harjavalta

24.8.2020

Utvecklingen av Finlands batterikluster tog ett kliv framåt då Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) den 2 juli 2020 beviljade tillstånd för BASF Battery Material Finland Oy:s fabrik som ska...

litiumjonbatterier produktionsanläggningar säkerhet och trygghet

7 fakta om tygmasker

14.8.2020

Frågor om användning av ansiktsmask är aktuella på grund av coronavirussituationen. Det är viktigt att konsumenterna köper rätt slags mask för det egna användningssyftet och att tygmaskerna som...

andningsskydd coronavirus konsumtionsvaror

God praxis: Ett intensifierat informationsinslag till kunderna varje vecka

28.7.2020

I många ridskolor har man varje vecka olika tematiserade informationsinslag om säkerhet och vardagsfrågor som anknyter till hanteringen av hästen. Ett informationsinslag varje vecka är ett exempel...

god praxis metoder ridning tjänster

KemiDigi har medfört ändringar i kemikalieanmälningarna och anmälningarna av mängduppgifter gällande växtskyddsmedel

14.7.2020

Aktörer som introducerar växtskyddsmedel på marknaden eller distribuerar dem ska göra en kemikalieanmälan till systemet KemiDigi, som upprätthålls av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), för...

informationssystem kemikalier växtskyddsmedel

Över 2 200 farliga produkter har avlägsnats från den europeiska marknaden genom EU-samarbete

7.7.2020

År 2019 anmäldes totalt 2 243 produkter som konstaterats vara farliga till det europeiska varningssystemet för farliga produkter, Safety Gate. Finland anmälde 117 farliga produkter till systemet.

konsumtionsvaror säkerhet och trygghet

Myrgifter är farliga för pollinerare – fundera om det verkligen är nödvändigt att använda giftet

6.7.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner att användning av myrgifter skadar även pollinerare och ofta används de i onödan. Tukes har sedan 2018 krävt att myrgifter ska förses med Farligt för...

biocider insektsmedel myror

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utreder en explosion i släckanläggningen på Helsingfors stadsteater

6.7.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) börjar utreda den explosion som inträffade på Helsingfors stadsteater måndagen den 29 juni. En person skadades i olyckan. Olyckan inträffade i samband med...

brandsäkerhet

Besprutningsdrönare i strålkastarljuset inom framtidens växtskydd?

3.7.2020

I maj arrangerade jag mitt livs första virtuella workshop. Temat för workshoppen var ”Drönare inom växtskyddet – hot eller möjlighet?” Under workshoppen skapade forskare, rådgivare, odlare,...

bloggar kemikalier lantbruk växtskydd växtskyddsmedel

Undvik elstötar i sommarens trädgårdsarbeten!

30.6.2020

På sommaren ökar elsäkerhetsriskerna när man använder elapparater på gården och i trädgården samt vid vatten. Sommartid sker också flest elolyckor. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner...

elarbeten elutrustningar säkerhet och trygghet

Maskinell guldvaskning upphör i Lemmenjoki nationalpark

29.6.2020

Maskinell guldvaskning får inte längre bedrivas i Lemmenjoki nationalpark efter 30.6.2020. Guldvaskare måste ta bort sin utrustning och sina konstruktioner från området samt återställa omgivningen...

gruvor guldvaskning

Undantagstillstånd för användning av växtskyddsmedlet Teppeki för bekämpning av morotsbladloppa

26.6.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat ett undantagstillstånd som gäller i 120 dygn för användning av växtskyddsmedlet Teppeki för bekämpning av morotsbladloppa i morot. Alternativa...

lantbruk växtskyddsmedel

Liftcykling – Extremsport eller en allemanssport?

26.6.2020

Överinspektören kände sig trygg ännu i föreläsningssalen vid diskussionen om grenens säkerhet och den gällande lagstiftningen med de kommande Bike Park-handledarna. Känslan av trygghet byttes mot...

bloggar cykelleder cykling hobbyer service

Tukes intensifierar övervakningen av testningen av växtskyddssprutor

25.6.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått kännedom om misstankar om att testningen av växtskyddssprutor inte i alla avseenden uppfyller kraven i lagstiftningen, och att Tukes anvisningar inte...

besprutning lantbruk växtskyddsmedel

Grilla säkert med gas

17.6.2020

En midsommartradition är att grilla vid stugan och hemma på gården. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om säker användning av gasgrill. För att undvika fettbrand bör gasgrillen...

gasapparater grillar konsumtionsvaror säkerhet och trygghet varor

Tio fakta om desinfektionsmedel

16.6.2020

Antalet handdesinfektionspreparat som anmälts till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har p.g.a. coronaepidemin tiofaldigats under våren. Desinfekteringsmedel används nu mer än vanligt och...

biocider coronavirus desinfektionsmedel handdesinfektionsmedel

På webbplatsen finns anvisningar för medborgarna om säker användning av ansiktsskydd

10.6.2020

På Institutet för hälsa och välfärds och Arbetshälsoinstitutets webbplatser finns anvisningar för säker användning av ansiktsskydd. På Säkerhets- och kemikalieverkets webbplats finns dessutom...

andningsskydd coronavirus konsumtionsvaror

Akta dig för elbedragare - elinspektioner har påtvingats med bedrägliga medel

10.6.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått kännedom om fall, där elinspektioner har marknadsförts för äldre personer med bedrägliga medel. De som uppträtt som inspektörer har bl.a. påstått att...

elarbeten elutrustningar säkerhet och trygghet

Anmälan angående elanordningar och verksamhet i godkända rörelser görs nu elektroniskt

9.6.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har utvidgat den elektroniska ärendehanteringen. Anmälan angående elanordningar och driftledare för dem samt anmälan om verksamhet och ändringar i godkända...

elektronisk ärendehantering

Skydda grannar, gårdsplaner och hushållsvattenbrunnar när du besprutar

9.6.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) får nu, när besprutningssäsongen är igång, många förfrågningar gällande säkerheten i användningen av växtskyddsmedel. De som frågar är särskilt oroliga över...

lantbruk växtskyddsmedel

Tukes förbjuder Perran ratsutila i Bjärnå att tillhandahålla ridtjänster

5.6.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har förbjudit Perran ratsutila ky i Bjärnå att ge ridlektioner och ordna ridläger. Förbudet gäller tills vidare. Tukes har förbjudit verksamheten eftersom den...

ridning service

Anvisning om kemikaliesäkerhet i badanläggningar publicerats

3.6.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har utarbetat en anvisning om kemikaliesäkerhet i badanläggningar.

service simbassänger

God praxis: Vårens inspektion av terrängleder samt ny räddnings- och positioneringsskylt

2.6.2020

Antalet besökare längs olika motions- och friluftsleder har ökat de senaste åren samtidigt som de används på ett alltmer mångsidigt sätt. Längs samma leder ses allt oftare människor som åker...

god praxis rutter service

Tukes instruerar: så här köper du en tygmask

1.6.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått många kontaktförfrågningar av konsumenter gällande tygmasker som marknadsförs felaktigt som andningsskydd. Tygmaskerna får inte ha påståenden om att...

andningsskydd coronavirus konsumtionsvaror

Tukes specificerar kraven på förpackning och märkning av handsprit

29.5.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) specificerar kraven på förpackning och märkning av handsprit för företag. Tukes har fått flera tiotals anmälningar om att det i butikerna säljs handsprit i...

biocider coronavirus desinfektion desinfektionsmedel förpackningar handdesinfektionsmedel kemikalier vård

Tukes fortsätter undantaget för etanol i handsprit

28.5.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) fortsätter på grund av coronapandemin undantagsförfarandet gällande etanol som används i desinfektionsmedel fram till slutet av år 2020.

biocider coronavirus desinfektion desinfektionsmedel handdesinfektionsmedel vård

Estlands och Finlands naturgasnät förenas - Tukes tillstånd för ibruktagning

28.5.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat användningstillstånd för de naturgasrörsystem och den kompressorstation som förenar Estlands och Finlands naturgasnät....

biogas naturgas rörledningar säkerhet och trygghet tryckbärande anordningar

Fordonslyftar som säljs till konsumenter medför livsfara - noggrannhet krävs av importörerna då de beställer lyftar

27.5.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät denna vår testa fyra fordonslyftar som marknadsfördes som lämpliga för att användas av amatörer eller konsumenter. I de test som Tukes lät göra framkom...

konsumtionsvaror maskiner

Importör av fordonslyftar: var noggrann så att du får vad du beställer

27.5.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar importörer av fordonslyftar till särskild noggrannhet med dokumentationen, då företaget beställer produkter utanför EU för försäljning. Tukes har...

konsumtionsvaror maskiner

Säkerhetsbrister på fyllningsplatser för dykflaskor

26.5.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) gjorde övervakningsbesök på fyllningsplatser för dykflaskor och tryckbehållare för paintballvapen åren 2019 och 2020. Syftet med övervakningsbesöken var att...

säkerhet och trygghet tryckbärande anordningar

Sjukhus och hälsovårdscentraler i Finland kan under vissa förutsättningar själva tillverka medicinsk syrgas eller luft

25.5.2020

Medicinsk syrgas eller luft kan i Finland också tillverkas under övervakning av sjukhusapotek eller läkedmedelscentral. Fimea övervakar tillverkarna av medicinska gaser och Säkerhets- och...

coronavirus tryckbärande anordningar

Blogg: Mer tillförlitlighet i den internationella handeln genom att tina upp broccoli

20.5.2020

I konferensrummet har ställts fram vattenbad, durkslag som uppfyller standarderna och en hög djupfrysta broccolibitar. Personerna i rummet plockar fram broccolibitar som legat i vattenbad och fått...

bloggar mätinstrument

Hjälp pollinerare och använd naturenliga metoder för att bekämpa ogräs och skadedjur i hemmaträdgården

13.5.2020

En hemmaträdgård är en fröjd för ögat och att sköta trädgården är en trevlig syssla under rådande corona-förhållanden. Samtidigt oroar sig många naturvänner för pollinerarnas öde. Behövs kemiska...

kemikalier säkerhet och trygghet trädgårdsskötsel trädgårdsväxter växtskyddsmedel

Ring en kollega – ditt nätverk ger dig stöd för bättre säkerhet

7.5.2020

Inom skönhetsvårdsbranschen delar många aktörer med sig av sina erfarenheter och ber om råd exempelvis i olika kanaler i sociala medier. Många serviceföretag och arbetssamfund är små, så man söker...

god praxis service

Blogg: Distansbesiktningar uppmuntrar till ansvarstagande även i coronatider

6.5.2020

Distansbesiktningar har hjälpt att främja och upprätthålla den industriella säkerheten även nu i coronatider.

bloggar coronavirus produktionsanläggningar

Hur ska gruvlagen ändras? Berätta din åsikt via en webbenkät och ett diskussionsmöte

27.4.2020

Arbets- och näringsministeriets meddelande Medborgare och organisationer har nu möjlighet att påverka reformeringen av gruvlagen. Arbets- och näringsministeriet har öppnat en enkät om...

gruvor

Använd inte ozonering för coronabekämpning

27.4.2020

Ozonatorer, dvs. aggregat som producerar ozongas bjuds för närvarande aktivt ut för bekämpning av coronaviruset och andra mikrober. Det finns inga vetenskapliga belägg för att ozonering har någon...

biocider coronavirus ozonering

Tukes ger företagen nya anvisningar om återkallelse av produkter

24.4.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ger företagen nya anvisningar om att samla in produkter från konsumenterna. I anvisningarna betonas effektiv information.

elutrustningar konsumtionsvaror

Rodenticider som innehåller alfakloralos är farliga för katter -Tukes skärpte tillståndsvillkoren för gifterna

23.4.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har skärpt tillståndsvillkoren för rodenticider som innehåller alfakloralos för att förhindra förgiftning av katter och andra djur. Preparaten får endast...

biocider gifter gnagare

Tukes har låtit testa branddörrar – behov av förbättringar av isoleringsförmågan observerades i ett par stålglasbranddörrar

22.4.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät testa de EI30-brandklassificerade trädörrar som är vanligast inom husbyggande samt stålglasdörrar. I testerna utredde man om branddörrarnas brandklass...

brandklassificeringar byggande

Snölaster i norr sätter takkonstruktioner på prov

16.4.2020

Fastän man i södra Finland redan har fått njuta av vårigt väder, så är snölasterna i Lappland fortfarande exceptionellt stora med tanke på årstiden. Snölasterna sätter takkonstruktioner på prov och...

byggande

Blogg: Säkerheten i hästbranschen före och efter corona

15.4.2020

Ett stort antal stallar och andra företag har hamnat i ekonomiska svårigheter när kundantalen har rasat p.g.a. coronasituationen. Hästarna äter ju och ska vårdas varje dag oberoende av...

bloggar ridning ridskolor service

Kom och lyssna på Tukes Skype-infon om andningsskydd!

9.4.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) får många frågor om andningsskydd. På grund av det stora behovet av råd ordnar vi Skype-infon några gånger i veckan. Vi stöder företag i de krävande...

coronavirus konsumtionsvaror personlig skyddsutrustning produkter

Blogg: Ansvarstagande vid undantagsförhållanden och efter

8.4.2020

Stadens myndigheter har förberett sig för undantagsförhållanden genom att öva årligen och med en positiv attityd. Dessa beredskapsövningar har klart varit till hjälp för att anpassa oss till...

bloggar coronavirus säkerhet och trygghet

Egentillverkat munskydd skyddar inte mot coronavirus – andningsskydden ska vara säkra och ge tillräckligt skydd

3.4.2020

Gemensamt meddelande: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Arbetshälsoinstitutet och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Myndigheterna vill påminna om att...

andningsskydd coronavirus konsumtionsvaror

Brister i de flamskyddsmedel som testats av Tukes

2.4.2020

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) tester avslöjade brister i flamskyddsmedel för trä. En del av de testade flamskyddsmedlen hade inte sådana brandhämmande egenskaper som hade angetts för...

byggande

Frön som betats med tiram får sås under den kommande vegetationsperioden

1.4.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) beviljar tillstånd för sådd av frön av odlingsväxter som betats med tiram under vegetationsperioden 2020. Europeiska kommissionen förbjöd användningen av...

coronavirus växtskyddsmedel

Tukes beviljar lättnader för tillverkare av handsprit och desinfektionsmedel

1.4.2020

Som verksamt ämne för handsprit och desinfektionsmedel får nu undantagsvis användas etanol vars tillverkare inte finns med på Europas kemikaliemyndighetens förteckning över godkända leverantörer....

biocider coronavirus desinfektion desinfektionsmedel handdesinfektionsmedel vård

Säkerheten av anläggningar och utrustning ska säkerställas även under undantagsförhållanden

31.3.2020

Säkerheten av anläggningar som hanterar farliga kemikalier samt naturgas-, biogas- och LNG-anläggningar, pannanläggningar, tryckutrustning och elektrisk utrustning ska säkerställas även under...

coronavirus elarbeten produktionsanläggningar säkerhet och trygghet tryckbärande anordningar

Gruvinvesteringarna ökade, malmletningen minskade

27.3.2020

.Gruvverksamhetens investeringar 2019 visade en ökning till 525 miljoner euro, 42 procent mer jämfört med föregående år. När det gäller att leta nya malmfyndigheter minskade däremot investeringarna...

gruvor

Spisar som glömts på vållar flest elbränder – iaktta försiktighet även under undantagsförhållanden!

26.3.2020

Människor spenderar nu exceptionellt mycket tid hemma med både distansarbete och barnomsorg. Brandrisken kan öka i hemmen när många saker ska göras samtidigt medan brådska och bekymmer ytterligare...

eldsvådor elutrustningar säkerhet och trygghet

EU-kommissionen förbjöd användningen av tiakloprid som växtskyddsmedel

24.3.2020

EU-kommissionen har beslutat att förbjuda användningen av tiakloprid i skadedjursbekämpningen. Det verksamma ämnet i preparaten Biscaya OD 240, Calypso SC 480 och Maatilan Tiaklopi är tiakloprid....

växtskyddsmedel

Påskynda ditt ärende, gör anmälan eller ansök om tillstånd elektroniskt

24.3.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmuntrar sina kunder att sköta ärenden elektroniskt, så att ärendet sker smidigare även under undantagsförhållanden. Vi strävar efter att handlägga...

coronavirus elektronisk ärendehantering säkerhet och trygghet

Nytt krav på exporttillstånd för personlig skyddsutrustning på grund av coronaviruset

20.3.2020

EU-kommissionen har utfärdat en förordning med stöd av vilken exporten av viss personlig skyddsutrustning som är nödvändig för bekämpning av spridningen av coronaviruset begränsas. Kommissionens...

andningsskydd coronavirus konsumtionsvaror produkter

Överväg omsorgsfullt vilka desinficeringsmedel och handspritprodukter du köper

19.3.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) råder konsumenterna att omsorgsfullt överväga om desinficeringsmedel och handspritprodukter alls är nödvändiga i deras vardag eller om konsumenterna klarar...

biocider coronavirus desinfektionsmedel

Var ansvarsfull som båtägare – använd inte giftfärger!

19.3.2020

Snart är våren här, och många båtägare funderar redan på att sätta båten i ordning och måla dess botten. Det lönar sig dock att glömma giftfärgerna eftersom de är skadliga för miljön och...

biocider kemikalier

Vid tillverkning av etanolbaserad handsprit: se till verksamhetens säkerhet

17.3.2020

Apoteken tillverkar nu egen handsprit med anledning av coronavirusepidemin. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) publicerade förra veckan anvisningar om tillverkning och försäljning av handsprit....

biocider coronavirus desinfektionsmedel produktionsanläggningar

Tänk på detta när du säljer andningsskydd

13.3.2020

Myndigheterna har fått flera förfrågningar om utsläppandet av andningsskydd och mun-nässkydd på marknaden. Även om det råder stor efterfrågan på skydd just nu, är det endast tillåtet att sälja...

andningsskydd coronavirus konsumtionsvaror

Tukes utfärdar anvisningar om tillverkning och försäljning av handsprit

12.3.2020

På grund av coronavirusepidemin har efterfrågan på desinfektionsmedel för händerna, s.k. handsprit, ökat avsevärt i hela EU. Även sådana företag som normalt inte tillverkar handsprit har inlett...

apotek biocider coronavirus desinfektion desinfektionsmedel vård

Tukes uppmanar anläggningar som kan medföra fara för storolycka att förbereda sig på att coronaviruset sprids

11.3.2020

Säkerhet- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar ledningen och personer som ansvarar för säkerheten vid anläggningar som hanterar och upplagrar farliga kemikalier samt vid pannanläggningar att...

coronavirus produktionsanläggningar tryckbärande anordningar

Tukes lät testa glasögonbågar: hälsofarlig nickel frigjordes från nära hälften av dem

11.3.2020

Allergiframkallande nickel frigjordes från glasögonbågar som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät testa i koncentrationer som kan orsaka nickelallergi och allergiskt kontakteksem. Tukes har...

glasögon kemikalier säkerhet och trygghet

Olycksdagen 13.3: Det onormala isläget orsakar farliga situationer

10.3.2020

Det varierande isläget på olika håll i Finland är en delorsak till det ovanligt stora antalet drunknade. I januari och februari i år drunknade sammanlagt 11 personer, medan siffran för samma period...

drunkning säkerhet och trygghet

Bra praxis: Gör olyckor synliga

9.3.2020

Tjänsteleverantören måste bokföra olyckor och tillbud som kunder råkar ut för. Denna lagstadgade skyldighet kan uppfyllas på många olika sätt. Huvudsaken är att tjänsteleverantören känner till...

god praxis olyckor olycksfall service spontana händelser

Bra och dåliga resultat från marknadsövervakningen av kemikalier

27.2.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) riktade sin marknadsövervakning av kemikalier till sammanlagt 800 produkter förra året. Övervakningen gav bra och dåliga resultat. De testade ytterkläderna...

kemikalier

I fjol behandlade Tukes över 200 olycksfall inom fritidstjänster

26.2.2020

År 2019 behandlade Säkerhets- och kemikalieverket Tukes totalt 233 olycksfall som gällde säkerheten inom konsumenttjänster. Flest olycksfallsanmälningar kom gällande snöskotersafarier, skidcenter,...

tjänster

Tukes svarar mot kundernas önskemål: ett antal anmälningar och tillstånd blir elektroniska, Känn din produkt-märke för ansvarsfull verksamhet

18.2.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) frågade sina kunder hur nöjda de är med Tukes verksamhet. Det som kunderna mest förväntar sig av Tukes är elektroniska och moderna tjänster. För närvarande...

säkerhet och trygghet

EU-projekt: en tredjedel av granskade kemikalier uppfyllde inte märkningskrav

13.2.2020

I det gemensamma övervakningsprojektet som genomfördes av EU-ländernas kemikalietillsynsmyndigheter uppdagades stora brister i de kemiska produkternas faroklassificering och förpackningsmärkning....

kemikalier

Övervakning av överföring av explosiva varor intensifieras och tillståndsförfarandet blir snabbare tack vare det nya elektroniska systemet

10.2.2020

SCEPYLT det elektroniska systemet för överföringsintyg för elektroniska varor (övervaknings- och skyddssystem för explosiva varor i syfte att förhindra och bekämpa terrorism) togs i bruk i Finland...

sprängämnen

Vägglöss sprids via resgods och begagnade möbler

7.2.2020

Vägglusen eller skäktan är en av de vanligaste skadeinsekterna i bostäder. De sprider sig dock inte av sig själva, utan kommer i regel in tillsammans med människan. Ett vanligt sätt är att de...

biocider ohyra skinnbaggar

Ställ inte levande ljus på bastuugnen och torka inte tvätt i bastun

4.2.2020

Varje år ger elektriska bastuugnar upphov till cirka 120–150 eldsvådor som leder till att räddningsverket larmas till platsen. En betydande del av dessa eldsvådor orsakas av att man ställt saker på...

elarbeten elektricitet elsäkerhet elutrustningar

Övning i säkerhetskunskaper är en bra rutin

31.1.2020

I simhallar och badanläggningar har personalen regelbundna övningar med simulerade olyckor. Regelbundna övningar är ett bra exempel på sådana goda rutiner som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)...

badanläggningar god praxis service simhallar vattenräddning

Kemikalierådgivningens telefontjänst förnyas

30.1.2020

Telefontjänsten för REACH-, CLP- och biocidförordningarna ändras från och med början av februari.

biocider kemikalier

Farliga gasvärmare upptäcktes på marknaden - tillsynsprojekt gav dystra resultat

30.1.2020

Brandfara upptäcktes i de stugvärmare som Säkerhets- och kemikalieverket Tukes lät testa. Alla testade stugvärmare drogs tillbaka från marknaden. Testerna var en del av ett EU-projekt där över 60...

gasapparater konsumtionsvaror

Minna Päivinen vald till forsknings- och utvecklingsdirektör

29.1.2020

Minna Päivinen har valts till forsknings- och utvecklingsdirektör på Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Utveckling är ett synligt tema i Tukes strategi och en av kärnfunktionerna i Tukes...

säkerhet och trygghet

Färre av de mest farliga elektriska apparaterna på marknaden

28.1.2020

Förra året hittades färre farliga elektriska apparater på marknaden än tidigare. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utfärdade beslut om att återkalla 19 elektriska apparater med allvarliga...

elsäkerhet elutrustningar marknadskontroll

Historiskt få ögonskador till följd av fyrverkerier i årsskiftet

24.1.2020

I årsskiftet fick fem personer ögonskador som krävde sjukhusvård till följd av fyrverkerier. Antalet ögonskador som orsakats av fyrverkerier var mindre än någonsin under tjugoårsperioden under...

fyrverkerier fyrverkeripjäser sprängämnen

Blogg: Ditt barn kan bada i en bakteriehärd – vet du vad din familjs badleksaker innehåller?

23.1.2020

Barnens favoritleksak som varit med ett tag sprutade plötsligt svart gegga istället för vatten då man tryckte på den. Då man höll upp den mot ljuset verkade det som om den innehöll mörk sörja. Jag...

bloggar konsumtionsvaror vattenleksaker

Självsäkrande utrustningar blir allt vanligare, vilket medför nya risker vid inomhusklättring

14.1.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ger inomhusklättringsställen rådet att fästa uppmärksamhet vid säkerhetsriskerna hos självsäkrande utrustningar. Med utrustning som möjliggör klättring ensam...

service väggklättring

Tillförlitligheten hos gårds- och torgförsäljares vågar har förbättrats

8.1.2020

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och regionförvaltningsverken har effektiviserat kontrollerat tillförlitligheten hos säsongförsäljares vågar och mått på torg och gårdars direktförsäljning....

mätinstrument torghandel vågar

Köp eller ge inte fyrverkeripjäser till minderåriga

30.12.2019

Det är förbjudet i alla situationer för personer under 18 år att använda fyrverkerier, också i en vuxens sällskap. Bär ditt ansvar som vuxen och köp eller ge inte fyrverkeripjäser till minderåriga....

fyrverkerier fyrverkeripjäser sprängämnen

Kemikaliekändisar från 2010-talet: lustgas, borax och glyfosat

30.12.2019

Årtiondet som gått har gjort människor mer medvetna om de risker och skadliga effekter som är kopplade till kemikalier. Vi här på Tukes har valt att aktivt informera om kemikalier. Under olika...

bloggar kemikalier

Tukes påminner: Skyddsglasögon på för både den som avfyrar fyrverkerier och för åskådare

19.12.2019

Skyddsglasögon är obligatoriska för alla som avfyrar fyrverkerier, påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Åskådare av fyrverkerier bör också bära skyddsglasögon. Fyrverkeripjäser som...

fyrverkerier fyrverkeripjäser sprängämnen

Alla 3D-skrivare måste uppfylla kraven enligt maskinlagen

16.12.2019

Alla 3D-skrivare måste uppfylla kraven enligt lagen för maskiner. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar företag som importerar och säljer 3D-skrivare att försäkra sig om att produkterna...

3D-skrivare konsumtionsvaror maskiner

Hud som behandlats med plasmapenna kräver omsorgsfull eftervård av konsumenten

16.12.2019

Plasmapen-behandlingar marknadsförs som ett förmånligt alternativ till ansiktslyftning. Behandlingen kan ändå ge obehagliga resultat om eftervården misslyckas. Säkerhets- och kemikalieverket...

service

Brister i gymkedjornas säkerhetsrutiner – olyckshändelser registreras inte

12.12.2019

Det finns brister i de stora gymkedjornas säkerhetsdokument och olyckshändelser varken registreras eller behandlas, framgick av Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) övervakning. Ingen av...

service

Ledare av elarbeten och driftledare måste skärpa sig

5.12.2019

Certifierings- och periodiska besiktningar av elanläggningar har avslöjat brister i anknytning till installationer. Tukes uppmanar ledare av elarbeten och driftledare att effektivisera sin...

elarbeten

Undantagstillstånd från Tukes att beta våroljeväxtfrön

4.12.2019

Det är tillåtet att använda växtskyddsmedlet Buteo Start FS 480 för industriell betning av vårraps- och rybsfrön under växtsäsongen 2020. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat...

växtskyddsmedel

Tukes och THL utförde mätningar: Kemikalieresterna i impregneringssprayer för skor och i ytterkläder för barn underskred gränsvärdena

29.11.2019

Inga alltför stora halter av miljö- eller hälsofarliga perfluorerade alkylföreningar (PFAS) påträffades i impregneringssprayer för skor och i ytterkläder för barn. Säkerhet- och kemikalieverket...

kemikalier

Skaffa inte dålig julstämning på nätet

27.11.2019

Var på din vakt när du handlar på nätet och kolla upp produktinformationen. På så sätt garanterar du ett gott julhumör både för dig själv och för gåvans mottagare. Utländska nätbutiker kan ha de...

konsumtionsvaror näthandel produkter

Plats för förbättringar i märkningarna och bruksanvisningarna för flytoveraller

25.11.2019

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät testa flytoveraller. I flytoverallernas säkerhet observerades inga brister, men i märkningarna och bruksanvisningarna för alla overaller som testades...

konsumtionsvaror produkter

Stugbranden i Levi: installationsfel och oklarheter i fråga om elarbetena

22.11.2019

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har utrett frågorna kring elinstallationerna vid branden av en timmerstuga i Levi i april. Vid sina utredningar upptäckte Tukes att elinstallationerna i...

elarbeten elektricitet elektriker

Tukes lät testa färger för tatuering och permanent pigmentering: åtta färger innehöll hälsofarliga ämnen

13.11.2019

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har undersökt säkerheten hos färger för tatuering och permanent pigmentering. Tukes lät testa sammanlagt 20 färger för tatuering och permanent pigmentering....

kemikalier tatuering

Personer som utför microblading-behandlingar måste se till att behandlingen är trygg

8.11.2019

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har utfört intensifierad övervakning av säkerheten av microblading-behandlingar i Finland under åren 2018–2019. Syftet med det omfattande tillsynsprojektet...

service

10 fakta om fyrverkerisäkerhet

7.11.2019

Ett medborgarinitiativ som vill förbjuda konsumentbruk av fyrverkeripjäser i klass F2 och F3 går vidare till behandling i riksdagen. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) presenterar fakta om...

fyrverkerier fyrverkeripjäser sprängämnen

Ridlägrens arrangörer har åtgärdat brister i säkerheten

30.10.2019

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) övervakningsprojekt visar att de stall som ordnar ridläger har rättat till de säkerhetsbrister som tidigare uppdagats i verksamheten. Till exempel har...

ridning service sommarläger

Elektriska apparater och installationer i dåligt skick utgör en säkerhetsrisk

29.10.2019

Gamla, slitna eller smutsiga elinstallationer eller -anordningar kan orsaka en olycka eller eldsvåda. Räddningsverken i Finland får årligen totalt cirka 2 500 larmuppdrag på grund av eldsvådor som...

elarbeten elektricitet elsäkerhet elutrustningar

Blogg: Byt målningen av båtbotten med giftfärg mot andra metoder

25.10.2019

Igen är båtsäsongen snart över och det blir dags att lyfta båten upp på torra landet. Kanske har en del av båtfolket redan gjort det. Manövern är alltid förknippad med liten förtvivlan om bottnens...

andra system biocider bloggar båtsport miljö

Tjänster inom rovdjursfotografering med hjälp av åtel kan orsaka fara i närmiljön

17.10.2019

Riskerna i anslutning till rovdjursfotografering med hjälp av åtel riktar sig främst mot personer som bor i området, stuggäster, vandrare eller andra personer som rör sig i naturen. Då frekvensen...

as fotografering service stora rovdjur

Blogg: Klarspråk för kundernas bästa – och till nytta för alla

15.10.2019

I fjol fick vi en utmärkelse i tävlingen Årets klargörare, som är en tävling för klarspråk. Forskningscentralen för de inhemska språken gav ett hedersomnämnande till vårt projekt för att reformera...

bloggar säkerhet och trygghet

Försäljning, lagring och användning av desmedifam- och dimetoatpreparat upphör

14.10.2019

EU-kommissionen har i maj 2019 förbjudit de verksamma ämnena desmedifam och dimetoat i växtskyddsmedel. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har dragit tillbaka tillstånden för preparat som...

växtskyddsmedel

Utredning: Förbättring av informationsflödet för att hindra att farliga ämnen i nya produkter

14.10.2019

I Finland syftar man till att främja cirkulär ekonomi som ett led i en hållbar användning av naturresurser och kampen mot klimatkrisen. En övergång till en cirkulär ekonomi innebär dock att man...

cirkulär ekonomi kemikalier produkter

Snabbverkande rodenticider farliga för katter och hundar

10.10.2019

Veterinärer har rapporterat 96 förgiftningsfall till Tukes där man misstänker att ett sällskapsdjur har exponerats för en rodenticid som innehåller alfakloralos. Detta framgår av en enkät som...

biocider förgiftningar gnagare sällskapsdjur

Kosmetika får inte innehålla cannabidiol

27.9.2019

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) vill påminna om att det inte är lagligt att marknadsföra kosmetika som innehåller cannabidiol (CBD) i Finland. Tukes har i sin övervakning upptäckt preparat...

kosmetiska produkter

EU-kommissionen belönade framgångsrika aktörer inom produktsäkerhet för första gången - guld till Finland

27.9.2019

Europeiska kommissionen har belönat företag för produktsäkerhet. Product Safety Award-priserna, som nu delades ut för första gången, överräcktes till vinnarna i Bryssel sent på torsdag kväll 26.9....

konsumtionsvaror produkter säkerhet och trygghet

Kom ihåg skyddsglasögon och säkert användning av fyrverkeripjäser under veneziansk afton

29.8.2019

Fyrverkeripjäser ingår för många i firandet av veneziansk afton som avslutar stug- och båtsäsongen. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) vill påminna om att skyddsglasögon som ett effektivt skydd...

sprängämnen

Blogg: Lämpar sig material som tagits ur användning alltid för återanvändning?

28.8.2019

Utgör material som tagits ur användning alltid en bra råvara? Ja och nej – svaret beror på användningssyftet. Vid återanvändning och återvinning av material finns det några saker man bör tänka på....

bloggar kemikalier material återvinning återvinningsmaterial

Nya SVHC-ämnen på kandidatförteckningen

23.8.2019

Europeiska kemikaliemyndigheten har utvidgat den s.k. kandidatförteckningen över ämnen som inger mycket stora betänkligheter. Förteckningen omfattar nu 201 ämnen.

kemikalier

Reformen av förfarandet för anmälan om kemikalieuppgifter till giftinformationscentralerna håller på att bli senarelagd – berätta din åsikt

9.8.2019

I framtiden lämnar företagen uppgifterna om blandningar som klassificerats som farliga med avseende på hälsofaror eller fysikaliska faror till giftinformationscentralerna via Europeiska...

kemikalier

Trygg användning av hoppborgar kräver övervakning

2.8.2019

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner dem som använder hoppborgar och som erbjuder tjänster som anknyter till hoppborgar om säkerheten i anslutning till uppblåsbar utrustning. I Estland...

lag om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet

Blogg: Tillsynsprojekt gör ridläger säkrare

25.7.2019

Tukes genomför ett omfattande tillsynsprojekt under sommaren. Projektet pågår fortfarande. En orsak till att projektet startade var resultaten från en motsvarande övervakningsomgång år 2017, som...

lag om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet

Tukes redde ut kemikalielukter i madrasser

18.7.2019

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har kontaktats av konsumenter på grund av madrasser, sängar och andra stoppade möbler som luktat av kemikalier. Konsumenterna har upplevt att de luktande...

kemikalier konsumtionsvaror madrasser produkter

Utsätt inte dig själv eller miljön för onödiga risker – använd endast myggmedel som Tukes har godkänt och följ bruksanvisningarna

9.7.2019

Kampen mot myggen förs på sommaren på många sätt. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att man inte får äventyra någons säkerhet när man bekämpar myggorna. Sörj för säkerheten genom...

biocider insektsmedel

Blogg: Vet du hur batteriåtervinning fungerar?

5.7.2019

Än idag stöter vi ofta på det faktum att folk vet rätt så lite om de parter som ansvarar för batteriinsamlings- och återvinningssystemen och för att anordna batteriavfallshanteringen. Det är i sig...

ackumulatorer batterier bloggar elutrustningar

Tukes har beviljat undantagstillstånd för bekämpning av kålmal och gammafly på grund av en nödsituation inom växtskyddet

4.7.2019

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har 3.7.2019 beviljat undantagstillstånd för användning av växtskyddsmedel på grund av en nödsituation inom växtskyddet. Undantagstillstånden har beviljats...

växtskydd växtskyddsmedel

Fr.o.m. 31.1.2020 begränsas användningen av siloxaner D4 och D5 i kosmetiska produkter som tvättas bort

3.7.2019

Användningen av oktametylcyklotetrasiloxan (D4) och dekametylcyklopentasiloxan (D5) i kosmetiska produkter som tvättas bort begränsas enligt bilaga XVII till REACH-förordningen. Begränsningen...

kemikalier kosmetiska produkter

Kraven som gäller eldrivna förflyttningshjälpmedel har samlats i ett infopaket

1.7.2019

Elsparkcyklarna som dykt upp i flera städers gatubild har under försommaren fått mycket spaltutrymme. Också balansskotrarna har åter figurerat i rubrikerna efter nya nyheter om att de fattat eld. I...

konsumtionsvaror maskiner

Alltjämt brister i universalstegars konstruktion

1.7.2019

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har undersökt säkerheten hos universalstegar och trappstegspallar. Resultaten visar att det fortfarande finns en del att förbättra vad gäller säkerheten hos...

konsumtionsvaror produkter stegar varor

Tukes har beviljat undantagstillstånd för växtskydd på morots- och vitkålsodlingar

28.6.2019

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har den 27.6.2019 beviljat undantagstillstånd för användning av växtskyddsmedel på morots- och vitkålsodlingar.

växtskyddsmedel

Anmälan av kemikalieuppgifter till giftinformationscentralen förnyas

26.6.2019

Finländska företags skyldighet att anmäla kemikalieuppgifter till giftinformationscentralerna förnyas. I fortsättningen ska uppgifterna levereras till Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) via den...

kemikalier

Bespruta inte grannens gård eller hushållsvattenbrunn

24.6.2019

Säsongen för användning av växtskyddsmedel har startat. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att växtskyddsmedel ska användas ändamålsenligt och försiktigt. Var särskilt försiktig när...

besprutning jordbruk odling odling växtskyddsmedel

Ansvarsfull båtägare använder inte giftiga färger

19.6.2019

Giftiga bottenfärger på båtar är mycket giftiga även för andra organismer än alger, havstulpan, tångbark och blåmussla som fäster sig på båtens undersida. En stor del av ämnena som stryks på...

biocider båtsport rörelse säkerhet och trygghet

Fyra nya brandrelaterade kort i byggfelsbanken

18.6.2019

Fyra kort om fel som uppdagats i eldstäder och skorstenar har publicerats i byggfelsbanken som upprätthålls av FISE. Avsikten med byggfelskorten är att öppet informera om olika problem som...

byggande eldstäder skorstenar

Blogg: En konkurrenskraftig batteriindustri skapas genom säkerhet och samarbete

14.6.2019

Ett av de hetaste diskussionsämnena just nu är hur batteriindustrin och olika batteriteknologier utvecklas och främjas. Litiumjonbatterier spelar en viktig roll i diskussionen om faktorer som...

bloggar elutrustningar litiumjonbatterier myndighetssamarbete

RoHS-lagstiftningen ändras: nya begränsningar av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter och allt fler produkter omfattas av kraven

10.6.2019

Lagstiftningen om begränsningar av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, RoHS, ändras i juli 2019. Antalet begränsade ämnen utökas och lagstiftningens tillämpningsområde ändras....

begränsningar elektronik elutrustningar ftalater kemikalier konsumtionsvaror

Vågar på gårds- och torgförsäljning kontrolleras effektiviserat i år

6.6.2019

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och regionförvaltningsverken kontrollerar effektiviserat tillförlitligheten hos säsongförsäljares vågar och mått på gårdsförsäljning och torg runt om i...

mätinstrument torghandel vågar

Blogg: Rester av växtskyddsmedel i maten – riskmat?

6.6.2019

Är växtskyddsmedel nödvändiga i produktionen av mat? Vem, om någon, övervakar om det finns rester av växtskyddsmedel i maten? Är det endast ekologiskt odlad mat som är helt fritt från rester av...

bloggar födoämnen mat växtskyddsmedel

Så här ordnar du säkerheten på sommarevenemanget – ta del av Tukes anvisningar

4.6.2019

Lådbilstävlingar, fester som byaföreningar ordnar, torg- och marknadsevenemang, lokala mässor, roddtävlingar, kulturevenemang. Det är trevligt med sommarevenemang, men för att allt ska gå utan...

service

Europeiska kommissionen förbjöd användningen av dimetoat och desmedifam som växtskyddsmedel

31.5.2019

Europeiska kommissionen har beslutat förbjuda användningen av dimetoat mot skadedjur och desmedifam mot ogräs på sockerbetsodlingar. Det här beslutade majoriteten vid myndighetsmötet som hölls i...

växtskyddsmedel

Säkerhetsbrister i kanothjälmar

22.5.2019

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät testa kanothjälmar. Av de sex hjälmar som testades meddelades fyra försäljningsförbud. Det förekom brister i stötdämpningen i en hjälm, och distributören...

konsumtionsvaror produkter skyddsutrustning

Tukes och Tullen intensifierar övervakningen av olagliga växtskyddsmedel

21.5.2019

Olagliga växtskyddsmedel har identifierats som ett världsomspännande problem. Enligt uppskattning är drygt 10 procent av produkterna på de europeiska marknaderna olagliga. Säkerhets- och...

växtskyddsmedel

Ändringar i maximihalterna av rester av växtskyddsmedel

20.5.2019

Europeiska kommissionen har ändrat på maximihalterna av rester av vissa verksamma ämnen (MRL) i växtskyddsmedel. Ändringarna i bestämmelserna om maximihalterna av de verksamma ämnena acetamiprid,...

växtskyddsmedel

Lämna inte balansskotern på laddning utan övervakning

15.5.2019

Med vårens ankomst har balansskotersäsongen åter kommit igång. Balansskotrar har antänt flera bränder i Finland under de senaste åren. Bränderna har i regel uppstått när skotern har stått på...

eldsvådor elutrustningar konsumtionsvaror

Ladda elbilen tryggt

9.5.2019

Elbilar och laddningsbara hybridbilar blir allt vanligare. Samtidigt har säkerhetsrisker i samband med laddning blivit mer allmänna. Det är allra tryggast att ladda elbilar och hybridbilar på de...

elarbeten elbilar elutrustningar

Förslag på begränsning av formaldehyd - skicka din kommentar

8.5.2019

Ett förslag på begränsning av formaldehyd har lagts ut för kommentarer på Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s webbplats.

begränsningar kemikalier

Kommentera förslag på begränsning av mikroplaster

8.5.2019

Kommentera ett förslag på begränsning av mikroplaster på Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s webbplats.

begränsningar kemikalier tvättmedel

Elektronisk tjänst för namnstämpelärenden införs

7.5.2019

Nu är det möjligt att uträtta ärenden som gäller förvaltning av namnstämpeln för ädelmetallprodukter elektroniskt hos Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) redan i anslutning till ansökan om...

ädelmetaller

Förslag på begränsning av cyclosiloxaner – skicka din kommentar

7.5.2019

Ett förslag på begränsning av cyklosiloxaner har lagts ut för kommentarer på Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s webbplats.

begränsningar kemikalier tvättmedel

Tukes har gott anseende både bland intressentgrupper och den stora allmänheten

6.5.2019

Både intressentgrupper och den stora allmänheten anser att Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har ett gott anseende. Detta visar intressentgrupps- och anseendeundersökningar som Tukes låtit göra.

säkerhet och trygghet

Blogg: Naturkosmetik - löfte om säkerhet eller en miljögärning?

3.5.2019

Tukes kosmetikövervakare har observerat att texter om naturkosmetik vill ofta skapa följande slags föreställningar:

bloggar kosmetiska produkter

Smådelar får inte lossna från mjukisdjur med paljettdekorationer

25.4.2019

Mjukisdjur med paljettdekorationer behöver vara säkra och trygga för barn i olika åldrar att leka med. Smådelar får inte lossna från mjukisdjuren.

konsumtionsvaror leksaker mjuka leksaker varor

Engångsgrillar orsakat tiotals bränder — släng inte heta grillar i soporna!

25.4.2019

Engångsgrillar som hanterats vårdslöst har orsakat tiotals bränder under det gångna året. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland och Helsingfors...

grillar konsumtionsvaror produkter varor

Blogg: Säkerheten hos upplevelsetjänster som erbjuds via plattformar: vems ansvar?

23.4.2019

Finländarna letar efter upplevelser på fritiden hos olika tjänster. Exempel på tjänster som utvecklats snabbt är trampolinparker och extreme-upplevelsetjänster.

bloggar service upplevelsearrangemang

Livslånga besvär av lite slajmlek

11.4.2019

Barnens slajmlekar är en populär hobby som ändå har vissa hälsorisker. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) varnar för att använda ämnen som är skadliga för hälsan vid tillverkning av slajm....

kemikalier konsumtionsvaror produkter säkerhet och trygghet

Anvisningar om påståenden om kosmetiska produkter i samband med marknadsföring har preciserats

8.4.2019

Europeiska kommissionen har upprättat ett förtydligande som företagen kan använda till sin hjälp när de bedömer lagligheten av påståenden om kosmetiska produkter i samband med marknadsföring....

kosmetiska produkter

REACH-uppgifterna om nanomaterial ska preciseras i registreringsdokumenten

5.4.2019

Europeiska kommissionen har godkänt de nya kraven på uppgifter om nanomaterial. Ändringarna gäller företag som tillverkar och importerar nanomaterial.

kemikalier

Allvarliga brister i billyftarna – inspektionerna fortsätter

4.4.2019

Många säkerhetsbrister har upptäckts i billyftarna. Två modeller har dragits tillbaka från marknaden och återkallats från konsumenterna. Billyftar har även kontrollerats i...

konsumtionsvaror produkter

Försäljningen, lagerhållningen och användningen av preparat med dikvat, pymetrozin och propikonazol kommer upphöra

3.4.2019

EU:s kommission förbjöd förra hösten dikvat, pymetrozin och propikonazol vilka är verksamma ämnen i växtskyddsmedel. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har dragit tillbaka tillstånden för...

växtskyddsmedel

Är hallarna i Finland hållbara? ­ Tukes utreder säkerheten i hallar med PVC-tak och stålstommar

2.4.2019

Brister som beror på konstruktionsplaneringen har upptäckts i de bärande konstruktionerna i PVC-hallar med stålstommar. Därtill har brister upptäckts i CE-märkningen av hallarna. Säkerhets- och...

byggande hallar

Terrängcykla säkert: se till cykellederna och utrustningen är i bra skick och att kunderna får vägledning

1.4.2019

Terrängcykellederna passar för sitt ändamål och kunderna får tillräcklig vägledning. Dessutom har aktörerna som ordnar terrängcykling försäkrat sig om säkerheten i tjänsten. Uppgifterna framgår av...

rutter service terrängcykling

Blogg: Sju frågor om märkning och kemikalieförpackningar

29.3.2019

Vet du vilka märkningar det borde finnas på en kemikalieförpackning? I denna artikel berättar vi vilka märkningar det finns på förpackningarna och hur de övervakas.

bloggar kemikalier kosmetiska produkter

Ökningen av mineralprospektering avtog

29.3.2019

Ökningen av mineralprospektering avtog under 2018. Investeringarna i mineralprospektering ökade ännu med 15 procent från året före till 70,4 miljoner euro, men kärnborrningen minskade med 20...

gruvor

Tukes lät testa produkter i moderskapsförpackningarna – inga brister

27.3.2019

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utredde förra året hur moderskapsförpackningarnas textilier, barnavårdsartiklar samt kosmetika överensstämmer med kraven. Förpackningarna som granskades var...

kemikalier konsumtionsvaror moderskapsförpackningar produkter

Ackreditering ger mer pålitlighet och konkurrenskraft

25.3.2019

Kompetens, tjänstekvalitet och tillförlitliga resultat – dessa kan man försäkra sig om med ackreditering. Ackrediteringstjänsten FINAS ackrediterar, dvs. konstaterar kompetensen hos laboratorier,...

ackreditering behörighet inre egenskaper konkurrenskraft säkerhet och trygghet tillförlitlighet yttre egenskaper

Mycket att utveckla i mässarrangörers säkerhetskunskaper

22.3.2019

Förra året övervakade Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) säkerheten vid mässevenemang. Övervakningen visade att det finns mycket att utveckla hos en del av mässarrangörerna såväl i...

tjänster

Oförändrat antal bränder som orsakas av felaktiga elinstallationer

21.3.2019

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har publicerat en rapport om bränder och brandrisker som orsakats av elinstallationer.

elarbeten elektricitet

Skada dig inte ens för nöjes skull – fritidssysselsättningarna måste vara trygga

20.3.2019

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är bekymrade över de allvarliga olyckorna som skett inom konsumenttjänster. Under förra året hanterade Tukes 38 allvarliga olyckor som orsakades i samband med...

tjänster

Den första alfakloralosförgiftningen i Finland bekräftad hos ett husdjur

18.3.2019

För första gången i Finland, har en förgiftning orsakad av alfakloralos säkerställts hos ett husdjur. Förgiftningen har konstaterats på grund av patologiska undersökningar hos Livsmedelsverket samt...

biocider

Bristfälliga barnvagnar och sittvagnar ute på marknaden

15.3.2019

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har låtit testa säkerheten hos barnvagnar och sittvagnar. Av de sju testade produkterna utfärdades försäljningsförbud för en vagnmodell. Dessutom utfärdades...

barnvagnar konsumtionsvaror produkter

Undersökning visar: konsumenterna upplever sig ha god kännedom om kemikaliesäkerhet, men känner å andra sidan inte till riskerna

14.3.2019

Totalt 35 procent av finländarna känner inte till att elektronik innehåller kemikalier och 45 procent att ekologiska tvättmedel innehåller kemikalier. Trots detta anser sig nästan två av tre...

kemikalier kosmetiska produkter

Övergångsperioden löper ut: från 21.4.2019 får endast personlig skyddsutrustning enligt EU:s förordning släppas ut på marknaden

13.3.2019

All personlig skyddsutrustning som släpps ut på marknaden ska från 21.4.2019 uppfylla kraven i EU:s förordning.

konsumtionsvaror produkter

Blogg: Fakta för att få fart på den cirkulära ekonomin

12.3.2019

Kan du planera en anläggning för cirkulär ekonomi? Eller skaffa en sådan? Undvik fallgropar och spara pengar.

bloggar cirkulär ekonomi produktionsanläggningar

Publiksäkerheten måste förbättras inom motorsporten

8.3.2019

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kräver att motorsportföreningarna, grenförbunden och branschklubbarna förbättrar publiksäkerheten på rallytävlingar och andra motorsportevenemang....

konsumenttjänster service tjänster

Över 2500 elbränder årligen – den vanligaste anledningen är slarvig eller oövervakad användning av spisen

4.3.2019

År 2018 skedde över 2500 bränder som startade i en elektronisk apparat eller elinstallation. Den största enskilda anledningen för elbränder var oövervakad eller slarvig användning av spisen. Förra...

elutrustningar

Trygga och säkra fastlagsjippon — minneslista för arrangören

28.2.2019

Stora skaror samlas i parker, pulkabackar och till många andra evenemang för att njuta av vintriga och fartfyllda aktiviteter under fastlagen. Det erbjuds mångahanda program med allt från...

tjänster

Kartläggning av utrymningssäkerheten i rymningsrum blev klar

28.2.2019

I januari bad inrikesministeriet räddningsverken att kartlägga utrymningssäkerheten i s.k. rymningsrum eller rymningsspel (escape room) i deras områden. Utredningen genomfördes i samarbete med...

tjänster

Stora skillnader i effektiviteten för startsläckningsutrustning – skumsläckare fungerar bäst

28.2.2019

Tukes har jämfört släckningseffekten för sju olika startsläckningsutrustningar genom att släcka tre olika testbränder med utrustningen. Stora skillnader konstaterades för produkternas...

brandsäkerhet

Anvisning om bekämpning av gnagare inom foder- och livsmedelsproduktion har uppdaterats

26.2.2019

Anvisning om bekämpning av gnagare avsedd för aktörer inom foder- och livsmedelsbranschen har uppdaterats. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har upprättat anvisningen tillsammans med...

biocider

EU-kommissionens meddelande: Nytt EU-pris som hyllar mästare på produktsäkerhet

26.2.2019

I dag lanserar Europeiska kommissionen ett nytt produktsäkerhetspris för att belöna företag som utmärker sig på området produktsäkerhet. Vi välkomnar företag – stora som små – att ansöka om detta...

konsumtionsvaror

Många brister i reklamartiklar

21.2.2019

Många brister hittades i reklamartiklar i ett tillsynsprojekt som genomfördes som ett nordiskt samarbete. I produkterna hittades exempelvis för höga halter av skadliga ämnen, vars användning är...

kemikalier

Rekommendation för köpcentrum om administration av tryckbärande anordningar och gasapparater

20.2.2019

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) rekommenderar alla köpcentrum att kontrollera att alla tryckbärande anordningar och gasapparater som används lämpar sig för ändamålet. Tukes har i ett...

gasapparater handelscentra tryckbärande anordningar

Travbanornas nya tjänster ska planeras så att de är säkra

20.2.2019

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har utrett travbanornas kund- och publiksäkerhet. Travbanorna har fått allt fler nya tjänster, såsom körning med tandemvagn och möjlighet att åka med i...

service travbanor

Brister i hållfastsorterat konstruktionsvirke

19.2.2019

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) tester avslöjade brister i hållfastsorterat konstruktionsvirke. Bristerna bestod av klara fall av underskridande av hållfasthetsklassen. Två tillverkares...

byggande

Sju tips för trygg utförsåkning – säkerheten i huvudsak i ordning på skidanläggningarna

17.2.2019

På sportlovsveckorna finns det många skidåkare på olika kunskaps- och färdighetsnivåer i backarna. Varje skidåkare kan påverka säkerheten genom att iaktta pistreglerna och ta hänsyn till andra i...

service

Tukes utreder kemikalier i madrasser

14.2.2019

Många konsumenter har kontaktat Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) på grund kemikalielukt i madrasser och symtom som lukten har orsakat. Tukes har tillsammans med aktörerna på möbelmarknaden...

kemikalier konsumtionsvaror

KemiDigi i användning, utbildning på kommande

8.2.2019

Företag kan nu göra kemikalieanmälningar i tjänsten KemiDigi. KemiDigi som samlar information om kemikalier i en och samma tjänst togs i bruk i början av februari.

informationssystem kemikalier

Handdriven båtvinsch är en maskin

8.2.2019

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har upptäckt att en del av de handdrivna båtvinscharna på marknaden i Finland saluförs utan de märkningar och dokument som lagstiftningen förutsätter av...

konsumtionsvaror maskiner

Kadmium påträffades i metallsmycken

7.2.2019

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har påträffat metallsmycken på marknaden som innehåller för mycket kadmium och som ger ifrån sig för mycket nickel. Kadmium klassificeras som en karcinogen...

kemikalier

Eldstädernas anslutningsrör i metall utgör en brandsäkerhetsrisk

6.2.2019

När det gäller anslutningsrör i metall hittade Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) sådana brister i skyddsavstånden som utgör en risk för brandsäkerheten. Anslutningsrör används för att koppla...

byggande

Myndigheterna samarbetar vid övervakningen av eldrivna fordon

4.2.2019

Traficom, Tukes och Tullen kommer under våren 2019 att utöva effektiviserad övervakning av eldrivna fordon som importeras. Med eldrivna fordon avses bl.a. elcyklar, olika elskotrar och eldrivna...

konsumtionsvaror

EU vill begränsa användningen av mikroplaster

1.2.2019

Europeiska kemikalieverket ECHA föreslår att användningen av mikroplaster ska begränsas. ECHA har granskat mikroplasternas hälso- och miljörisker och kommit fram till att det finns anledning att...

kemikalier

Tukes drog i fjol från fysiska butiker och nätbutiker bort 170 farliga elektriska produkter.

31.1.2019

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) förordnade i fjol bortdragning från marknaden av sammanlagt 170 farliga elektriska produkter. Flest brister förekom i laddare, transformatorer och olika...

elutrustningar

Ändringar i Tukes prislista

30.1.2019

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) nya avgiftsförordning trädde i kraft 1.1.2019, och därmed har även Tukes prislista uppdaterats. Den nya prislistan tillämpas på ansökningar och tjänster som...

Alleuropeiskt tillsynsprojekt visar brister i PLC-adaptrar

30.1.2019

I samband med en gemensam kampanj, där Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) och tio andra marknadstillsynsmyndigheter i EU deltog, hittades en lång rad brister i PLC-adaptrar. Av de granskade...

elutrustningar

Tukes övergår till ett elektroniskt tentamenssystem

25.1.2019

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) tentamina kan nu avläggas i den nya eTentamen-inlärningsmiljön elektroniskt, på en plats och vid en tidpunkt som är bäst lämpad för tentanden. Tukes har...

flytgas gruvor naturgas produktionsanläggningar

Fyrverkerier orsakade flera ögonskador och bränder

24.1.2019

Mycket information om farorna med fyrverkerier har kommunicerats och myndigheterna har även försökt främja säkerheten lagstiftningsvägen, men trots det inträffar tyvärr fortfarande olyckor och...

fyrverkerier fyrverkeripjäser

Tukes presenterar redskap för bedömning av övervakningsbehov på badstränder

23.1.2019

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har utvecklat ett verktyg som hjälper dem som upprätthåller allmänna badstränder att bedöma om stranden behöver övervakning. Strandövervakningsverktyget finns...

badstränder service

Utrymningssäkerheten i rymningsrum utreds

22.1.2019

Inrikesministeriet har bett räddningsverken att kartlägga utrymningssäkerheten i s.k. rymningsrum eller rymningsspel (escape room) i deras områden. Räddningsverken och Säkerhets- och...

konsumentskydd säkerhet och trygghet tjänster

Blogg: Påståenden om säkerheten av snöskotersafarier

18.1.2019

Yle behandlade säkerheten av snöskotersafarier 15.1.2019

bloggar service snöskotrar

Skidcentrens säkerhet håller bra nivå

10.1.2019

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har övervakat säkerheten vid skidanläggningarna. Resultaten var huvudsakligen positiva. Skidbackarna var i bra skick, likaså anvisningarna och skyltarna till...

konsumenter skidcentra tjänster

Rör inte träd som har fallit över elledningar

2.1.2019

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att man aldrig får röra träd som fallit över elledningar. Samma varning gäller även elledningar som tyngs ned av upplegor. I skadade elnät kan...

elarbeten stormskador

Fyrverkerier är sprängladdningar – en tårta som välter kan orsaka stora skador

31.12.2018

Fyrverkeritårtor är finländarnas favoriter, de säljer bättre än raketer vid årsskiftet. Små och lätta tårtor välter lätt om de inte stöds bra. En tårta som välter kan orsaka allvarliga skador,...

fyrverkerier fyrverkeripjäser

Minneslista för en trygg fyrverkerihantering

27.12.2018

Snart är det igen dags att fira avslutningen av det gamla och mottagningen av det nya året. För många är fyrverkerier en väsentlig del av nyårsfirandet. De orsakar ändå varje år flera person- och...

fyrverkerier fyrverkeripjäser

Undvik ögonskador på nyåret - på med skyddsglasögonen även om du bara är åskådare av fyrverkeriet!

27.12.2018

Vid varje årsskifte har 10–20 personer fått ögonskador av fyrverkerier. Skadade har varit såväl raketskyttar som åskådare – och de flesta har inte haft skyddsglasögon. Säkerhets- och...

fyrverkerier fyrverkeripjäser

Blogg: Ackreditering är en sak på världsnivå

21.12.2018

Kompetensbedömning och särskilt ordet ackreditering är så gott som okända för många. Vad är det frågan om?

ackreditering bloggar

Skaffa trygga leksaker till julklappssäcken!

4.12.2018

Hur vet du vad som är en säker leksak? Vilka är riskerna med leksakerna? Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) tips hjälper dig att skaffa trygga leksaker till julklappssäcken. Kontrollera även...

barntillbehör konsumtionsvaror

Neonikotinoider ersätts i växtskyddet av oljeväxter

3.12.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat undantagstillstånd för växtskydd av våroljeväxter och sockerbeta. Tukes beviljade undantagstillstånd för industriell betning av vårraps - och...

växtskyddsmedel

Ny CCM-stämpel på ädelmetallprodukter

29.11.2018

Genom ändringen av den internationella konventionen om kontroll och stämpling av ädelmetallprodukter tas en ny stämpel i bruk.

ädelmetaller

Du kan själv påverka säkerheten för din hissfärd

22.11.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) vill påminna om att hisspassagerare kan själva med sitt eget agerande på ett avgörande sätt påverka hissfärdens säkerhet. Årligen anmäls i medeltal fem...

hissar

Blogg: På eget ansvar – nätköpande utgör en utmaning för produktsäkerheten

21.11.2018

Ser precis lika ut, men så mycket billigare! Här kostar det 10 euro, men beställer man direkt från länder utanför EU kostar det bara 1 euro och då ingår även portot! Varför skulle jag betala mer...

bloggar konsumtionsvaror

KemiDigi framskrider och ibruktagandet närmar sig

21.11.2018

Projektet KemiDigi (digital hantering av kemikalieinformation) samlar information med anknytning till kemikalier på ett ställe och förenklar företagens anmälningsskyldigheter avseende kemikalier....

informationssystem kemikalier

Håll dig på benen på fredag - halt väglag kring lilla jul ökar fallrisken

20.11.2018

Även om december och januari månaderna toppar statistiken över fallolyckor så orsakar mycket halt väglag kring lilla jul även en topp i olycksstatistiken. I början av vintersäsongen har fotgängarna...

Särskilda säkerhetsrisker som ska beaktas vid projektering av anläggningar för cirkulär ekonomi

15.11.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har rett ut de särskilda säkerhetsrisker som måste kunna förutses vid projektering och drift av anläggningar för cirkulär ekonomi. För detta har Tukes...

cirkulär ekonomi produktionsanläggningar

EU förbjöd dikvat och pymetrozin av de verksamma ämnena i växtskyddsmedel

9.11.2018

EU har beslutat om nya förbud mot verksamma ämnen i växtskyddsmedel. Förbuden gäller de verksamma ämnena dikvat och pymetrozin. Dikvat är ett verksamt ämne i preparatet Reglone, som under flera...

växtskyddsmedel

Akta dig för uppflamning – farliga brister i marschaller

30.10.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har undersökt säkerheten hos marschaller. Två av de tio produkter som testades konstaterades orsaka fara. Produkten med namnet Polar-ulkotuli juhlaroihu...

konsumtionsvaror levande ljus varor

Brister i ventilering trolig orsak till fabriksbranden i Sibbo

15.10.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har avslutat olycksutredningen angående den explosionsartade branden vid AT-Tuote Oy: s aerosolfabrik i Sibbo 2.3.2018. I olyckan skadades en person och...

olyckor produktionsanläggningar spontana händelser

Skärpta säkerhetskrav för vedklyvar – felaktig användning ofta orsak till olyckor

24.9.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakade under sommaren vedklyvarnas säkerhet eftersom användningen av dem leder till tiotals allvarliga olyckor varje år. I värsta fall kapas ett finger...

säkerhet och trygghet

Användningen av neonikotinoider utanför växthus upphör

19.9.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) återkallar tillstånden för växtskyddsmedel för utomhusanvändning som innehåller neonikotinoider från och med 19.9.2018. Härefter får växtskyddsmedel som...

växtskydd

Tonvis med olagliga växtskyddsmedel har dragits bort från den Europeiska marknaden

19.9.2018

Cirka 360 ton förfalskade eller annars olagliga växtskyddsmedel påträffades under en gemensam intensivövervakning som omfattade 27 länder våren 2018. Från Finland deltog Tullen och Säkerhets- och...

växtskydd

Installationsfel och olagliga elarbeten i värmepumpars elektriska installationer

12.9.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har på senaste tiden fått kännedom om farliga brister i värmepumpars elektriska installationer. Det har framkommit att företaget som har utfört...

elarbeten

Tukes lät testa produkter i lågprisnätbutiker: nästan alla leksaker, barnavårdsartiklar och elektriska installationer var farliga

10.9.2018

Eftersom konsumenters shoppande i nätbutiker utanför EU har ökat under de senaste åren, bestämde Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) att låta testa och kontrollera säkerheten hos de produkter...

elutrustningar konsumtion och användning säkerhet och trygghet

Då kosttillskott som köpts i utlandet innehåller designerdrog och en laddare bränner ner huset, har köparen ansvaret.

10.9.2018

Finska myndigheter och andra organisationer driver kampanj på bred front för säkert nät-köpande. Konsumenters shoppande i utländska nätbutiker har ökat kraftigt under de senaste åren och Tullen har...

elutrustningar konsumtion och användning säkerhet och trygghet

KemiDigi framskrider, användartesten fortsätter

5.9.2018

Projektet KemiDigi (digital hantering av kemikalieinformation) samlar information med anknytning till kemikalier på ett ställe och förenklar företagens anmälningsskyldigheter avseende kemikalier....

informationssystem kemikalier

Undvik batteribränder – övervaka laddningen och använd endast oskadade laddare av hög kvalitet som är avsedd för apparaten

4.9.2018

Effektiva litiumjonbatterier har blivit allt vanligare bland hemmens elektriska installationer och maskiner. Li-jon-batterier finns till exempel i mobiltelefoner, datorer samt i elcyklar och...

ackumulatorer batterier elutrustningar

Blyförsäljning till konsumenter är olaglig – kolla de lödtenn du säljer

30.8.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påpekar att försäljning av bly och blylegeringar till konsumenter är olaglig. Många affärer och nätbutiker fortsätter att sälja lödtenn som innehåller bly,...

bly kemikalier

Gammafly får bekämpas på kumminodlingar nu också med preparatet Fastac 50 EC

16.8.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat en ny dispens för att bekämpa gammaflylarver på kumminodlingar. Dispensen har beviljats preparatet Fastac 50 EC. Efter utgången av juli har Tukes...

lantbruk växtskydd

Glyfosat får inte användas för forcerad mogning av spannmål

8.8.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att i Finland är det förbjudet att använda växtskyddsmedlet glyfosat för forcerad mogning av spannmål, dvs. för att påskynda mogningen av skörden....

lantbruk växtskydd

Fler nödsituationsdispenser för bekämpning av gammafly på grund av tillgångsproblem

30.7.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat fler dispenser för att bekämpa gammaflylarver på odlingar. Man har beviljat nya dispenser för preparaten Avaunt 150 EC och Sumi Alpha 5 FW. Förra...

bekämpningsmedel lantbrukskemikalier växtskydd

Tukes har beviljat nödsituationsdispenser för att bekämpa gammafly

27.7.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat dispenser för att använda växtskyddsmedel på bondböne-, kummin-, oljeväxt- och ärtodlingar. Dispenserna har beviljats eftersom det handlar om en...

bekämpningsmedel lantbrukskemikalier växtskydd

Gammafly orsakar skador på odlingar – det finns alternativ för bekämpningen

26.7.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått många förfrågningar om vilka växtskyddsmedel som kan användas för bekämpning av gammafly. På grund av den ovanligt varma sommaren finns det...

bekämpningsmedel lantbrukskemikalier växtskydd

Brister på lekplatserna och i instruktionerna till kunder på husdjursgårdar

25.7.2018

De största behoven av förbättringar av säkerheten på husdjursgårdar gäller planeringen och underhållet av lekplatser för barn och instruktionerna till kunderna. Säkerhets- och kemikalieverket...

husdjur konsumenttjänster

Beställde du en sommarskjorta men fick utslag istället?

16.7.2018

Låt inte ett billigt pris grumla ditt omdöme, utan tänk efter först. När man beställer produkter på nätet ska man först bekanta sig med den information som finns om produkten och med nätbutiken,...

elutrustningar kosmetiska produkter produkter säkerhet och trygghet

Självbalanserande skoter kan göra din sommar alltför varm

11.7.2018

Sommarvärmen pågår i hela Finland och användningen av självbalanserande skotrar är nu som aktivast. För att du inte ska bränna annat än nästippen i solen, lönar det sig att vara noggrann med...

eldsvådor

Togs tältet av vinden? Förankra tält och andra tillfälliga konstruktioner ordentligt

6.7.2018

Små och lätta tält som används vid publikevenemang kan orsaka fara om vinden lyfter upp dem i luften. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att tält ska förankras ordentligt för att...

service säkerhetsanvisningar

Drakar, metspön av kolfiber och segelbåtar kan döda i närheten av luftledningar

28.6.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att i närheten av luftledningar kan drakar, metspön av kolfiber och segelbåtar förvandlas till dödsfällor. Om ett uppåtriktat metspö, en drake...

elektricitet elledningar flygande drakar metspön segelbåtar tåg

Undvik onödig användning av biocider för insektsbekämpning

27.6.2018

Använd insektsgifter enbart vid verkliga behov. Handla ansvarsfullt och minimera användningen av insektsgifter både inomhus och på tomten.

biocider insekticider insektsmedel skadeinsekter

Kemikalier är inte den enda faran med Squishies-leksaker – ta bort så att småbarn inte kommer åt dem

26.6.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) varnar för kvävningsrisken som Squishies-leksaker orsakar. Tukes ber att konsumenter ska lämna tillbaka I Love Squishies-leksaken till affären, eftersom det...

barn leksaksaffärer mjuka leksaker produktsäkerhet

Handbrandsläckare har testats – i en modell hittades allvarliga brister

25.6.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har testat handbrandsläckare som finns på marknaden. I handbrandsläckarna testades bl.a. drifttid samt resterande mängd släckningsämne. Hos en av...

marknadskontroll produktsäkerhet rädda sig

Tukes utreder hur arrangören kunde ha förutsett rallyts risker

18.6.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utreder hur säkerheten vid den publika tillställningen hade skötts under FM-rallydeltävlingen i Seinäjoki och hur arrangören hade följt kraven i...

händelser och evenemang processer rally service tjänster

Ska du ta bort mossa, alger eller mögel från ditt hustak eller din gårdsbyggnad?

14.6.2018

Ofta räcker det med en borste eller trycktvätt för att rengöra ytor från mossa, mögel eller alger. Om du ändå använder kemikalier för mer effektiv rengöring, ska du komma ihåg att skydda dig på ett...

biocider kemikalier

En alltför effektiv lampa är farlig

13.6.2018

Fel lampa kan förorsaka brand. Försäkra dig om att lampan kan användas i belysningsanordningen innan du byter lampa.

elutrustningar

Låt inte ditt barn köpa farliga kemikalier för slajmlekar

12.6.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått kännedom om fall där barn har köpt borax för tillverkning av slajm från nätbutiker utanför EU. Barnen har även sålt kemikalien vidare till vänner i...

barn kemikalier

Butikers användning av tara måste fortfarande utvecklas

11.6.2018

Att dra av produktens vikt från vägningsresultatet, d.v.s. användning av tara, har glädjande nog ökat i butiker under det senaste året. Det finns fortfarande behov av utveckling. De vanligaste...

mätinstrument vågar

De farligaste rodenticiderna har försvunnit ur konsumentbruk

4.6.2018

I slutet av februari har största delen av rodenticiderna försvunnit från butikernas hyllor. Detta är en följd av att de borttagna rodenticiderna har klassificerats som reproduktionstoxiska och inte...

biocider giftiga ämnen

Information har nu samlats in om de 21 551 kemikalierna på EU-marknaderna för skydd av hälsa och miljö

1.6.2018

Totalt 13 620 företag i Europa har lämnat in uppgifter om 21 551 kemikalier till Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) då tidsfristen för REACH-registrering löpte ut den 31 maj 2018. Nu har den 10...

kemikalier

Inga anmärkningsvärda brister upptäcktes på fönster som Tukes lät testa – kvaliteten har blivit bättre

25.5.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät testa fönster med trä- och aluminiumram som mest allmänt används vid husbygge. Vid testerna undersökte man bl.a. fönstrens vädertålighet. Baserat på...

Räddningsvästen räddar ditt liv bara om du har den på dig

15.5.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Trafiksäkerhetsverket (Trafi) påminner om användningen av räddningsväst i båten. För att räddningsvästen ska fungera rätt är det viktigt att den är av...

konsumtionsvaror

Minimotorcyklar har återigen säkerhetsbrister

14.5.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) hittade säkerhetsbrister i alla de fyra minimotorcykelmodellerna som undersöktes. Tukes undersökte minimotorcyklar senast år 2011, och på basis av resultaten...

konsumtionsvaror

Förbud mot försäljning av bruksvattenrör av plast

9.5.2018

I Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) tester påträffades brister i PEX-rör och flerlagersrör av plast avsedda för hushållsvattensystem. En tillverkares PEX-rör belades med säljförbud. Tukes...

CE-märkning byggande produktsäkerhet vatten

Förbud mot försäljning av bruksvattenrör av plast

9.5.2018

I Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) tester påträffades brister i PEX-rör och kompositrör av plast avsedda för hushållsvattensystem. En tillverkares PEX-rör belades med säljförbud. Tukes...

byggande

Båtsäsongen är här – spara på miljön och undvik att använda giftfärger!

3.5.2018

Giftfärger som används på båtbottnen, det vill säga antifouldingprodukterna, är mycket giftiga för havslevande organismer. En stor del av ämnena som stryks på båtbottnen löses ut i vattnet och stör...

biocider

Ändringar i de maximala resthalterna för växtskyddspreparatet Rovral 75 WG

20.4.2018

Tukes återkallade i januari 2018 tillståndet för preparatet Rovral 75 WG som används som växtskyddsmedel. Användning av preparatet är tillåten fram till 5.6.2018, varefter Tukes tar bort produkten...

växtskyddsmedel

De nya bestämmelserna om personlig skyddsutrustning medför ändringar i företagens skyldigheter

17.4.2018

 Tukes och arbetarskyddsmyndigheternas gemensamma meddelande EU-förordningen om personlig skyddsutrustning ger tillverkare, importörer och distributörer nya skyldigheter Skyldigheterna gäller bl.a....

konsumtionsvaror

Brister i spackelmassor och golvspackel som Tukes testat – cementprodukterna är som de ska

16.4.2018

I Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) tester påträffades brister i testade spackelmassor och golvspackel. I de cementprodukter som valdes ut för testning fanns däremot inga brister. Testerna är...

byggande

Hantering av kemikalieriskerna i cirkulationsekonomi kräver kunnande av företagen

11.4.2018

När produkter återvinns, kommer samtidigt de ämnen som produkterna innehåller i cirkulation och återanvänds till slut. Skadliga kemikalier kan också hamna i materialströmmarna och de kan medföra...

kemikalier

Män råkar ut för mycket - Målgruppen för Olycksfallsdagen är män i arbetsför ålder

9.4.2018

Män verkar råka ut för både det ena och det andra – särskilt hemma och vid motionering. Därför fäster vi på Olycksfallsdagen fredagen den 13 april särskild uppmärksamhet vid olycksfall rörande män.

säkerhet och trygghet

Brister konstaterade i skruvar som används i träfogar

6.4.2018

I de test som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit genomföra konstaterades brister i universalskruvar som används för fogar i träkonstruktioner. Det konstaterades även brister i...

byggande

Malmletning stadd i kraftig tillväxt

23.3.2018

Malmletningen ökade kraftigt 2017. Investeringarna i malmletning steg med 50 procent från föregående år till 61,4 miljoner euro. Bolagen rapporterade 273 borrningskilometer till Tukes, vilket är 53...

gruvor

Köper du billigt så köper du dyrt – Armaturer köpta i webbutik är inte nödvändigtvis säkra

22.3.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har utrett säkerheten hos LED-armaturer som säljs i webbutik genom att låta testa 13 armaturer. Inte en enda av armaturerna överensstämde helt med...

elutrustningar

Visst motsvarar påfyllnadskopplingen på din oljebehållare dagens krav på snabbkoppling?

15.3.2018

Gamla klokopplingar på påfyllningsrör ska bytas ut mot snabbkopplingar med skyddslock innan sommaren 2018. Samtidigt måste man säkerställa att luftningsröret, som fungerar som tryckutjämnare i...

tryckbärande anordningar

Kampanjen Se upp för bedragare på webben varnar om svindlare på webben

15.3.2018

Kampanjen Se upp för bedragare på webben som inleds idag strävar efter att varna konsumenterna om de svindlare som finns ute på webben. Ute på webben är det skäl att komma ihåg att om något verkar...

säkerhet och trygghet

Trampolinolyckor är oroväckande vanliga även i trampolin- och inomhusaktivitetsparker

14.3.2018

Att hoppa på en trampolin är en populär motionsform, som får både barn och vuxna att röra på sig. Det är dock en riskfylld gren. Olyckor kan inte undvikas ens i trampolin- och...

service

Tukes har utrett: en gammal brandvarnare fungerar inte tillförlitligt

8.3.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har utrett hur åldern påverkar en brandvarnares funktion. Baserat på utredningen upptäckte man att en gammal brandvarnare inte fungerar tillförlitligt och att...

brandsäkerhet produkter

Precisionsinsatser med drönare samt offentliga examina – hållbar användning av växtskyddsmedel främjas genom ett nytt program

28.2.2018

Under de kommande fem åren kommer hållbar användning av växtskyddsmedel att främjas genom ett nytt handlingsprogram (på finska). Programmets mål är att minska de hälso- och miljörisker som...

växtskyddsmedel

Tukes varnar för farlig reseadapter

21.2.2018

På den finländska marknaden har man upptäckt en farlig reseadapter, som på grund av ett konstruktionsfel kan orsaka att användaren får en elektrisk stöt. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har...

elutrustningar

Industrianläggningar hanterar riskerna bättre än tidigare

13.2.2018

Identifieringen och hanteringen av risker på industrianläggningar har utvecklats åt rätt håll. Enligt övervakningsstatistiken för 2017 av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är antalet...

produktionsanläggningar

Tullens och Tukes intensivövervakning avslöjade många brister i personlig skyddsutrustning

5.2.2018

Tullen och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) intensivövervakade hösten 2017 och vid årsskiftet produkter som är avsedda att användas som personlig skyddsutrustning av konsumenter. Den...

konsumtionsvaror

Hur ska en hållbar användning av växtskyddsmedel främjas? Säg din åsikt!

1.2.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) håller på att göra upp en ny handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel.  Utkastet är nu klart och Tukes hoppas på kommentarer i ett offentligt...

växtskyddsmedel

Kosmetikövervakning var fokus i Tukes kemikalieövervakning

26.1.2018

Under 2017 granskades totalt cirka 1440 produkter i Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) kemikalieövervakning. Tukes ökade särskilt övervakningen av kosmetiska produkter.

kemikalier

Tukes tog i fjol bort 155 farliga elapparater från marknaden

25.1.2018

Farliga elapparater fastnar effektivt i Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) såll. Av de över femhundra elapparater som Tukes lät testa i fjol fick bara 15 procent godkänt betyg. Sammanlagt 155...

elutrustningar

Tukes återkallar tillståndet för Rovral 75 WG -preparatet

23.1.2018

Tukes återkallar tillståndet för preparatet Rovral 75 WG som används som växtskyddsmedel. Försäljning och distribution av preparatet upphör 5.3.2018. Användning av preparatet och destruering av...

växtskyddsmedel

Fyra av tio har fallit på grund av halka

15.1.2018

  Häll dig på benen -kampanjens meddelande Enligt en enkätundersökning som Trafikskyddet nyligen gjorde har fyra av tio finländare halkat under den pågående eller förra vintern. Majoriteten nämnde...

säkerhet och trygghet

Nätbutikernas marknadsföring får inte uppmuntra till farligt agerande

8.1.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner nätbutikerna om att säkerhetskraven även gäller marknadsföring på nätet. Marknadsföringsmaterialet får inte uppmuntra till att produkten eller...

konsumtionsvaror

Rör inte snötyngda elledningar

2.1.2018

I vinter har tung snö orsakat problem i elnäten. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att elledningar som hänger ner eller träd som tynger ner elledningar under inga omständigheter...

elarbeten

Kom ihåg att använda skyddsglasögon, gäller även åskådare, stötta upp fyrverkeritårtor

29.12.2017

Skyddsglasögon skyddar effektivt mot gnistor från fyrverkeripjäser och eventuella pjäser som förirrat sig. Skyddsglasögon är obligatoriska för alla som skjuter raketer. Säkerhets- och...

fyrverkeripjäser pyroteknik

Fyrverkeripjäsernas popularitet fortsätter, allt fler glömmer skyddsglasögon

28.12.2017

Var fjärde finländare tänker fira in det nya året genom att avfyra fyrverkeripjäser. 16 procent av dem som avfyrar fyrverkeripjäser tänker dock inte använda skyddsglasögon, och bara två av tre...

fyrverkeripjäser pyroteknik

Andningsluftens partikelhalter på nyårsnatten i värsta fall tiotalshögre än normalt

27.12.2017

Fyrverkerierna försämrar luftkvaliteten på nyårsnatten i synnerhet vid vindstilla väder och särskilt före och efter midnatt när det skjuts mycket raketer. Vid vindstilla väder kan luftkvaliteten...

fyrverkeripjäser pyroteknik

Säkerheten av motorsportevenemang behöver förbättras

22.12.2017

Tukes övervakning riktades på nio tjänsteleverantörer inom motorsport som reser till olika ställen i Finland samt evenemang som arrangeras en gång per år. Hos en del av tjänsteleverantörerna...

service

Ballast CE-märks mer samvetsgrant än tidigare

21.12.2017

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har övervakat ballastprodukters överensstämmelse med kraven under åren 2013–2017. Genom övervakningen undersöktes i hur omfattande utsträckning...

byggande

Vårdslöshet med levande ljus den vanligaste orsaken för bränder

19.12.2017

Under den mörka årstiden är levande ljus viktiga stämningsskapare, men obevakade är de även en stor brandrisk. Cirka 25 av de 100 bränder på grund av levande ljus inträffar i december. Största...

konsumtionsvaror

Tullen och Tukes påminner konsumenterna om riskerna med fyrverkeripjäser som beställs från utlandet

18.12.2017

Tullen och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) intensivövervakar införseln av fyrverkeriförsändelser under november-december. I övervakningen deltar Tullens vapen- och sprängämneshund Heila, som...

fyrverkeripjäser pyroteknik

Tukes varnar om julleksaker som medför kvävningsrisk

14.12.2017

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har låtit testa 20 favoritleksaker inför julsäsongen, av vilka fyra upptäcktes innebära en allvarlig fara. I tre träleksaker fanns små delar av vilka barn...

konsumtionsvaror

Kvalitetssäkringen av betongkonstruktioner varierar kraftigt inom huvudstadsregionen

13.12.2017

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har genomfört en enkätundersökning av arbetsplatsrutiner för och kvalitetssäkring av platsgjutna betongkonstruktioner. Några anmärkningsvärda...

byggande

Förslag om begränsning av användningen av neonikotinoider till enbart växthus – inget slutligt beslut ännu

12.12.2017

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om begränsning av användningen av neonikotinoider till enbart växthus. Kommissionens förslag debatterades idag av medlemsländerna i Bryssel. Enligt...

växtskyddsmedel

Brister hittades i rörkopplingar av mässing

29.11.2017

Hos kopplingsstycken av mässing som installeras i ledningsnät för tappvatten hittades brister i tester som utfördes av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Mässinglegeringen i två...

byggande

EU:s omprövningskommitté fattade äntligen beslut om godkännande av glyfosat

27.11.2017

Frågan om att på nytt godkänna glyfosat behandlades på mötet för EU:s omprövningskommitté i Bryssel i dag 27.11.2017. Omprövningskommittén ställde sig bakom kommissionens förslag, och glyfosat...

växtskyddsmedel

Inget beslut har ännu fattats om godkännande av glyfosat

9.11.2017

Frågan om glyfosat ska godkännas på nytt fanns än en gång på agendan för EU:s tjänstemannamöte i dag 9.11.2017. Kommissionen fick inte heller denna gång den majoritet som krävs bakom sitt förslag.

växtskyddsmedel

Inga allvarliga brister upptäcktes i de pelar- och balkskor som Tukes lät testa

7.11.2017

Inga produkter som inte uppfyllde kraven på pelar- och balkskor som används i trä- och betongkonstruktioner upptäcktes i testerna som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) beställde. Däremot fanns...

byggande

Brister i induktionskokplattor upptäcktes i ett sameuropeiskt tillsynsprojekt

26.10.2017

I den gemensamma kampanj som genomförts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och nio andra marknadsövervakningsmyndigheter inom EU upptäcktes ett stort antal brister i induktionskokplattor. Av...

elutrustningar

Ingen omröstning om förlängt glyfosattillstånd i Bryssel

25.10.2017

Ett nytt godkännande av glyfosat behandlades av den ständiga kommittén under ett möte i Bryssel i dag 25.10.2017. Avsikten var att rösta om fortsättningen för det verksamma ämnet, men på mötet...

växtskyddsmedel

Tukes hittade brister i tjälisolering

12.10.2017

I de test som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit genomföra konstaterades brister i tryckhållfastheten och värmeledningsförmågan hos tjälisoleringen. Isoleringsmaterialen testades som en...

byggande

Framtiden för glyfosat diskuterades i Bryssel

5.10.2017

I dag 5.10.2017 diskuterades frågan om godkännande av glyfosat på EU:s tjänstemannamöte i Bryssel. Syftet var inte att rösta om godkännandet, utan ärendet fanns i diskussionspunkten på...

växtskyddsmedel

Tryggt i rulltrappan: stå på trappsteget och håll i handledaren

3.10.2017

Det sker flera tiotals olycksfall i rulltrappor och rullramper varje år. Följderna kan vara till och med mycket allvarliga. Olyckorna orsakas oftast av personens egna handlingar, sällan av tekniska...

hissar

Dröj inte med skadedjursbekämpningen – kontrollera skadedjursbekämparens behörighet i registret

28.9.2017

Vid skadedjursbekämpning är det viktigt att förebygga problem och vid behov snabbt sätta in bekämpningsåtgärder. Man kan bekämpa gnagare genom att göra det mindre lätt för dem att hitta föda, till...

biocider

Användning av glyfosat för forcerad mogning av spannmål är förbjuden – intensifierad myndighetsövervakning

25.9.2017

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att i Finland är det förbjudet att använda växtskyddsmedlet glyfosat för forcerad mogning av spannmål. Tukes har fått kännedom om fall där man kan...

växtskyddsmedel

Olycksfallsdagen är åter fredagen den 13:e

25.9.2017

säkerhet och trygghet

Montrealprotokollet, en ren framgångssaga inom internationell miljövård, fyller 30 år

15.9.2017

Den 16 september har det gått 30 år sedan Montrealprotokollet undertecknades. Tack vare Montrealprotokollet återhämtar sig ozonskiktet, och det väntas ha återställts om ca 50–70 år. Alla världens...

säkerhet och trygghet

Många brister i LED-strålkastare upptäcktes i ett sameuropeiskt övervakningsprojekt

12.9.2017

De europeiska marknadsövervakningsmyndigheterna har utrett LED-strålkastares säkerhet och överensstämmelse i ett gemensamt omfattande övervakningsprojekt. Man kontrollerade strålkastarnas...

elutrustningar

Kadmium påträffat i metallsmycken

5.9.2017

ädelmetaller

Få anledningar till anmärkning om informationen på lampförpackningar

4.9.2017

Förpackningsinformationen för lampor är till största delen i skick. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kontrollerade märkningen på 35 lampor under sommaren 2017.

elutrustningar

Brister i säkerheten hos flytgasslangar och gasgrillar

1.9.2017

Tre av tio testade flytgasslangar och en av sex gasgrillar visade sig vara så farliga i de test som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit utföra, att produkterna samlas in från...

flytgas

Åtminstone en allvarlig ögonskada av fyrverkerierna på venetiansk afton

31.8.2017

Under veckoslutet firades villaavslutning det vill säga venetiansk afton på olika håll i landet. Fyrverkeripjäser i anslutning till firandet orsakade åtminstone en allvarlig ögonskada. I Åbotrakten...

fyrverkeripjäser pyroteknik

Kameradrönare överträffade förväntningarna vid övervakning av terräng

29.8.2017

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått goda erfarenheter av att använda kameradrönare vid övervakning av terräng. Kameradrönare har använts vid flera malmletningsställen under ett knappt...

gruvor

Undertecknad blankett befriar inte tjänstelevatören från säkerhetsansvar

19.7.2017

Tukes och Konsumentförbundets gemensamma meddelande Konsumenterna ombeds ofta underteckna blanketter där det framgår att kunden befriar tjänsteleverantören från ansvar vid eventuell skada. Till...

service

Användningen av konserveringsmedlet metylisotiazolinon i kosmetika som sköljs av begränsas ytterligare

19.7.2017

Europeiska kommissionen har fastställt en ny strängare begränsning för användningen av metylisotiazolinon i kosmetiska produkter som sköljs av. I dessa typer av produkter är den nya maximala...

kemikalier

Undersökning av gamla brandvarnare

28.6.2017

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utreder hur tiden påverkar brandvarnarnas funktion. Syftet är att få ytterligare information om hur gamla brandvarnare fungerar och vägleda konsumenterna i...

brandsäkerhet produkter

Få allvarliga olyckor i turridningsstall

26.6.2017

Säkerheten i turridningsstallen ligger på en bra nivå. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) genomförde ett projekt i vilket inspekterades turridningsstallens säkerhetsförfaranden runtom i...

service

Användning av växtskyddsmedel på offentliga områden måste övervägas noga

21.6.2017

Man måste alltid överväga noga om man ska förlita sig på växtskyddsmedel på offentliga områden, och det finns skäl att i första hand gynna andra bekämpningsmetoder än kemiska. Om det ändå ses som...

biocider

Köp endast insektsmedel som är godkända i Finland och läs bruksanvisningen noggrant

21.6.2017

Sommaren kommer med mygg, fästingar och andra irriterande kryp. Försäkra dig om att insektsmedlet du köper är godkänt av myndigheterna. På marknaden kan även finnas icke godkända produkter, som kan...

biocider

Undersökning av gamla brandvarnare

21.6.2017

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utreder hur tiden påverkar brandvarnarnas funktion. Syftet är att få ytterligare information om hur gamla brandvarnare fungerar och vägleda konsumenterna i...

brandsäkerhet produkter

Användning av växtskyddsmedel på offentliga områden måste övervägas noga

16.6.2017

Man måste alltid överväga noga om man ska förlita sig på växtskyddsmedel på offentliga områden, och det finns skäl att i första hand gynna andra bekämpningsmedel än kemiska. Om det ändå ses som...

växtskyddsmedel

Brister i kökskranar och duschväggar

5.6.2017

I anslutning till det omfattande testprogrammet för byggprodukter som genomförs i år har Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit testa kökskranar och duschväggar i glas. Inga brister...

byggande

Felaktig information om bestämmelser lämnas när elrenoveringar saluförs

26.5.2017

Olika konditions- och renoveringsbesiktningar saluförs vid dörren, särskilt i småhusområden med gamla byggnader. Det har kommit till Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) kännedom fall där...

elarbeten

Antalet äventyrsparker ökar – säkerhetskulturen är i en nyckelposition

23.5.2017

Äventyrsparkerna och -banorna har snabbt ökat i popularitet de senaste åren. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har kontrollerat äventyrsparkernas säkerhetshantering och funnit...

service

Endast en påklädd flytväst räddar

19.5.2017

Den internationella flytvästens dag firas den 20.5. Målet med kampanjen är att påminna om vikten av flytväst alltid när man är ute på vattnet.  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner också...

konsumtionsvaror

Kravet på att testa sprutor har utvidgats

11.5.2017

Kravet på att testa utrustning för spridning av växtskyddsmedel, så som traktorsprutor, har utvidgats till att omfatta all spridningsutrustning som används professionellt. Testningskravet omfattar...

växtskyddsmedel

Båtsäsongen är här – spara på miljön och undvik att använda giftfärger!

8.5.2017

Giftfärger som används på båtbottnar, s.k. antifoulingprodukter mot alger, havstulpaner, mossdjur och blåmusslor, är mycket giftiga även för andra organismer. En stor del av ämnena som stryks på...

biocider

Grillsäsongen börjar − kom ihåg säkerheten vid användningen av flytgas!

28.4.2017

Inför grillsäsongen påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) om säker användning av flytgas. För att undvika fettbränder ska gasgrillen rengöras omsorgsfullt innan den tas i bruk efter...

flytgas

Risk för elstöt från radiotelefonladdare, ta produkten ur bruk

27.4.2017

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har upptäckt en allvarlig säkerhetsbrist i en radiotelefonladdare. Produkten kan medföra en risk för elstöt. Den aktuella produkten är laddaren för...

elutrustningar

Säkerhetsbrister i maskeraddräkter för barn

27.4.2017

Kring första maj är butikshyllorna återigen fulla av olika slags maskeraddräkter, och många föräldrar köper lustiga första maj-dräkter åt sina barn. Enligt undersökningar av Säkerhets- och...

konsumtionsvaror

Se över målen på bollplanerna!

19.4.2017

Säkerheten på bollspelsområdena måste utvecklas, exempelvis så välter en del av målen för lätt. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Finlands Bollförbund har publicerat anvisningar om hur...

service

I fjol dog 21 människor i elbränder

24.3.2017

År 2016 var i fråga om dödsoffer i elbränder ett dystert år: i sexton bränder omkom sammanlagt 21 människor och i två av bränderna omkom sammanlagt fem barn. Året innan var antalet omkomna i...

elutrustningar

Brister i elinstallationer och ibruktagningsbesiktningar för småhus

22.3.2017

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utredde i sitt övervakningsprojekt som omfattade 65 nya småhus hur väl elinstallationerna stämmer överens med författningarna. I en tredjedel av...

elarbeten

Avsaknad av fallhinder ledde till grävmaskinsförares död i Agnico Eagle Finland Oy:s gruva i Kittilä

21.3.2017

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har blivit klar med olycksutredningen om olyckan i Agnico Eagle Finland Oy:s gruva i Kittilä den 15 december 2016, som ledde till att en grävmaskinsförare...

gruvor

Effektivt informationsutbyte om farliga produkter är till nytta för företag och konsumenter

16.3.2017

Kontusioner, frakturer, elstötar, hälsoskadliga kemikalier – produkter som inte uppfyller kraven kan orsaka konsumenterna många olika slags faror. 2016 gjordes 2044 anmälningar om produkter som...

konsumtionsvaror

Kolmonoxidvarnare har testats – resultaten har förbättrats under senare år

15.3.2017

Hos en modell av kolmonoxidvarnare har hittats brister i funktionssäkerheten under Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) övervakning. Resultaten från övervakningen är dock betydligt bättre än...

brandsäkerhet produkter

Brister i underhåll av luktgassystem orsak till olyckan i massafabriken i Veitsiluoto, Kemi

9.3.2017

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har blivit klar med sin olycksutredning om explosionen och läckan i ett insamlingssystem för starka luktgaser som inträffade i Stora Enso Abp:s fabriker i...

produktionsanläggningar

Evenemangsarrangör, kom ihåg ditt ansvar om säkerheten!

28.2.2017

Vid stora publikevenemang finns det alltid säkerhetsrisker som det är skäl att förbereda sig på för att undvika olyckor. Evenemangsarrangören bär alltid ansvaret för evenemangets säkerhet....

service

Tukes övervakar marknadsföringen av kemikalier i webbutiker

17.2.2017

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) deltar under 2017 i EU:s gemensamma tillsynsprojekt för näthandeln med kemikalier. Syftet med projektet är att säkerställa att konsumenterna får de uppgifter...

kemikalier

Torrdräkt är personlig skyddsutrustning

16.2.2017

Torrdräkter ska uppfylla de europeiska säkerhetskraven. Torrdräkter som skyddar mot det kalla vattnet om man hamnar i vattnet anses som personlig skyddsutrustning. Under benämningen torrdräkt ska...

konsumtionsvaror

Färre ögonskador och bränder, rekordantal produktfel hos fyrverkeripjäser

14.2.2017

Nyårsfirandet ledde på grund av fyrverkeripjäser till sammanlagt 12 ögonskador som krävde sjukhusvård Antalet ögonskador minskade märkbart jämfört med året innan, då de uppgick till 29....

fyrverkeripjäser pyroteknik

Tukes strävar efter att klargöra villkoren för lösviktsförsäljning av tvättmedel

14.2.2017

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) vill klargöra villkoren för lösviktsförsäljning av tvättmedel för kläder och tvätt- och rengöringsmedel för hårda ytor inom EU-området. Tukes har...

kemikalier

Tukes förrättade ett övervakningsbesök på platsen för gruvraset i Aijala

10.2.2017

Vid den nedlagda gruvan i byn Aijala i Salo uppstod 8.2.2017 ett slukhål som ledde till att vatten från gruvan rann ut i den närmaste omgivningen och i Kisko å. Säkerhets- och kemikalieverket...

gruvor

Nya elsäkerhetslagen förpliktigar till underhåll och förenklar inspektionskraven

3.2.2017

Bränder som startar i elektriska system samt elrelaterade olyckor förebyggs genom underhåll och regelbundna inspektioner av den elektriska utrustningen, därmed säkerställs även störningsfri...

elarbeten

Tukes tog senaste år bort 240 farliga produkter från marknaden

30.1.2017

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) tog år 2016 bort ca 240 produkter som är farliga eller som inte överensstämmer med gällande krav. Närapå etthundra produkter återkallades från konsumenter....

säkerhet och trygghet

Ris och ros till golfbanor för användning av växtskyddsmedel

17.1.2017

Användningen av växtskyddsmedel på golfbanor är enligt Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) övervakningsobservationer huvudsakligen i sin ordning, men det finns också luckor. På ungefär en...

växtskyddsmedel

Intensifierad testning av byggprodukter i år

16.1.2017

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) genomför i år en intensifierad övervakning av byggprodukters överensstämmelse med kraven.  Produkter på marknaden från alla delområden inom byggbranschen...

byggande

Bara litet växtskyddsmedel används i produktionen av krukgrönsaker

12.1.2017

Utifrån iakttagelser från Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) inspektioner används bara en liten mängd växtskyddsmedel vid odling av sallad och örter i växthus.  Dessutom uppfyller odlingarna...

växtskyddsmedel

Rekordantal anmälningar om defekta fyrverkeripjäser

2.1.2017

Efter årsskiftet har Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) tagit emot mångdubbelt fler anmälningar av konsumenterna om defekta och farliga fyrverkeripjäser än under tidigare år.

fyrverkeripjäser pyroteknik

Lagstiftningen om produkter och kontrollen av dem har blivit tydligare

2.1.2017

Ett stort lagpaket som trädde i kraft vid årsskiftet harmoniserar produkttillverkares, -importörers och -återförsäljares ansvar och skyldigheter när det gäller produkters säkerhet samt för hur...

säkerhet och trygghet

Aktuellt för elentreprenörer 1/2017

2.1.2017

Aktuellt för elentreprenörer 1/2017 nyhetsbrev finns här.

elarbeten

Turvallisuus100+ visar trygghetens värde i hundraåriga Finland

1.1.2017

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) firar Finlands 100-åriga självständighet med artikelserien Turvallisuus100+. 

säkerhet och trygghet

Fyrverkeripjäser fortsätter att vara populära – antalet produktfel överraskade

31.12.2016

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) gav sig under dagarna mellan jul och nyår ut i några större städer för att dela ut skyddsglas och ta reda på förbipasserandes åsikter om fyrverkeripjäser. Av...

fyrverkeripjäser pyroteknik

Tukes varnar: Flera fyrverkeripjäser av grytmodell har farliga anvisningar – avfyra inte, dessa skall returneras till den plats där de är köpta från

30.12.2016

Tukes varnar de konsumenter som har köpt fyrverkerigrytor för felaktiga anvisningar. På marknaden har sålts flera fyrverkerigrytor som har en gul anvisning “TÄMÄ KYLKI KOHTI YLEISÖÄ - DENNA SIDA...

fyrverkeripjäser pyroteknik

Fyrverkerisäkerhet som kampanj – också youtuber påminner om skyddsglasögon

27.12.2016

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes vill också i år mana fyrverkerimakarna till försiktighet och noggrannhet, så att inte nyårsfirandet ska sluta tokigt. Skyddsglasen skyddar effektivt såväl...

fyrverkeripjäser pyroteknik

Tukes förbjöd försäljningen av farliga usb-laddare

21.12.2016

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har låtit testa tio usb-laddare som sålts i webbutiker. Hälften av laddarna visade sig vara så bristfälliga att försäljningen av dem förbjöds. Endast en av de...

elutrustningar

Tukes utredningsgrupp utreder gruvolycka i Kittilä

20.12.2016

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har tillsatt en utredningsgrupp för att utreda en olycka i Agnico Eagle Finland Oy:s gruva i Kittilä den 15 december 2016, som ledde till att en anställd hos...

gruvor

Ingen enskild orsak till problemen i betongens kvalitet – undersökningarna fortsätter

16.12.2016

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har undersökt problemen med betongens kvalitet på arbetsplatserna. Vi har hittills inte hittat något samband mellan de olika fallen, som skulle förklara...

byggande

Tråkiga följder av elarbeten utan tillstånd – anlita en registrerad entreprenör

12.12.2016

Det utförs kontinuerligt elarbeten utan vederbörliga rättigheter i de finländska hemmen. Säkerhets- och kemikalieverket Tukes får årligen flera anmälningar om elarbeten som utförts utan tillstånd....

elarbeten

Kolla upp lämpligheten av din schuko-uttagsprovare

2.12.2016

På marknaden finns olika slags s.k. schuko-uttagsprovare avsedda för snabb kontroll av eluttagens anslutning. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått veta att en schuko-uttagsprovare av...

elarbeten

Trampolinerna flyttas från hemmaträdgårdarna till inomhusparker – hur kan vi garantera säkerheten för hopparna?

11.11.2016

De första trampolinparkerna har öppnat sina dörrar i Finland. Trampolinen hemma i trädgården har fått konkurrens av inomhustrampoliner i många inomhuslekplatser och aktivitetsparker. Vi vet att det...

service

Tukes utreder säkerheten hos elinstallationer i nya egnahemshus

10.11.2016

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utreder denna höst hur väl elinstallationer, ibruktagningsbesiktningar och besiktningsprotokoll för nya egnahems- och parhus samt sommarstugor uppfyller de...

elarbeten

Tukes utredningsgrupp utreder läckaget av svavelväte vid Stora Enso

8.11.2016

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har tillsatt en utredningsgrupp för att utreda läckaget av svavelväte i luktgassystemet vid Stora Enso Abp:s fabriker i Veitsiluoto i Kemi den 7 november...

produktionsanläggningar

Tukes tar kameradrönare i bruk för gruvövervakning

21.10.2016

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) börjar utnyttja kameradrönare för gruvövervakning. Drönaren möjliggör effektivare övervakning av terrängen inom malmletnings- och gruvområden.

gruvor

Tukes hittade säkerhetsbrister på balansskotrar

5.10.2016

Från och med den senare hälften av 2015 har medier i USA publicerat nyheter om överhettning och eldsvådor som orsakats av balansskotrar. Den senaste rapporten kom denna vecka från Sverige. Även i...

konsumtionsvaror

Ny anvisning för skydd av odlingsväxter och vilda växter mot vindavdrift av växtskyddsmedel

4.10.2016

På växtskyddsmedel eller herbicider som används för att bekämpa vissa ogräs, ska i texterna på förpackningen i fortsättningen läggas till en anvisning om hur man kan minska på att växtskyddsmedel...

växtskyddsmedel

Glyfosatpreparat som innehåller tillsatsmedlet POEA förbjuds

29.9.2016

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har återkallat tillstånden för 13 glyfosatpreparat som innehåller tillsatsmedlet POEA (polyetoxilerad talgamin). Preparaten får säljas och distribueras till...

växtskyddsmedel

Ny kompetensförordning för kylbranschen

19.9.2016

Statsrådets förordning (766/2016) om kompetenskrav för den som hanterar anordningar som innehåller fluorerade växthusgaser eller ämnen som bryter ned ozonskiktet trädde i kraft 19.9.2016....

kylapparater

Brister i simhallars säkerhetsdokument, efterkontroller av badövervakningen

13.9.2016

Arrangemangen för badövervakning vid simhallar, badanläggningar och friluftsbad befanns i det riksomfattande övervakningsprojektet till största delen vara tillräckliga. I säkerhetsdokumentens...

service

Fel värmebärare har levererats till värmebrunnar – anvisningar ges om byte av vätska

8.9.2016

Miljöministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) informerar Suomen Kalustekierrätys Oy har i stället för en etanolbaserad värmebärare sålt en...

säkerhet och trygghet

Säkra tjänster för konsumenter – ta lärdom av olyckor och anmäl dem

30.8.2016

Det lönar sig att dra nytta av information om olyckor och tillbud för att identifiera faror och förebygga olyckor. Den som erbjuder tjänster till konsumenter ska föra bok över olyckor som inträffat...

service

Växtskyddsmedel orsakade inte humledöd i Eura

25.8.2016

Massdöd av humlor i Eura berodde inte på användning av växtskyddsmedel. Enligt Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utredningar dog humlorna inte på grund av förgiftning till följd av...

växtskyddsmedel

Tukes övervakar peelingkrämer som innehåller syror och som säljs på internet

8.8.2016

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har upptäckt att det på marknaden finns syrabaserade peelingämnen som säljs som kosmetik och inte uppfyller kraven i EU-lagstiftningen. Vissa produkter som...

kemikalier

Tukes reviderar villkoren för användning av glyfosatpreparat under hösten

14.7.2016

EU:s ständiga kommitté för växtskyddsmedel skärpte villkoren för användning av glyfosat på sitt möte 12.7.2016. Efter övergångsperioderna godtas inte längre tillsatsmedlet POEA (polyetoxilerad...

växtskyddsmedel

Nya webbplatsen Rakennustuoteinfo.fi hjälper till att säkerställa byggprodukternas duglighet

5.7.2016

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har öppnat en ny webbplats som hjälper till att utreda vilken metod som ska användas för att påvisa byggproduktens duglighet. Om byggprodukterna inte är...

byggande

Det slutliga beslutet om glyfosat låter vänta på sig

30.6.2016

Godkännandet av glyfosat, som används för bekämpning av ogräs, har fått förlängd tid.  Efter ett halvår av intensiva diskussioner har kommissionen kommit fram till att ett beslut om godkännande...

växtskyddsmedel

Tukes erbjuder säkerhetsinformation i realtid via livesändningar

29.6.2016

Denna sommar kommunicerar Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) säkerhet på ett nytt sätt: genom regelbundna livesändningar varje vecka. Den första sändningen sker i dag, onsdag den 29 juni, från...

säkerhet och trygghet

Persiennsnören farliga för barn

23.6.2016

Persienners snören och barn är en farlig kombination. Snörena, som ser harmlösa ut, kan medföra en risk för strypning för barn. Störst är risken med långa snören, av vilka man kan göra en ögla och...

konsumtionsvaror

Elbränder med dödlig utgång kan förhindras med tekniska lösningar och ändrade handlingssätt

27.5.2016

Under 2010-talet har i genomsnitt 15 människor per år omkommit i byggnadsbränder som börjat i elektriska apparater eller elanläggningar. I de flesta fall har offret varit en medelålders man, som...

elarbeten

Riskera inte din hälsa och belasta inte miljön med kemikalier - använd impregnerat trä rätt

20.5.2016

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar dem som reparerar på gårdsplanen i sommar att undvika onödig användning av impregnerat trä. Impregnerat trä behövs om det krävs särskild lång...

biocider

Tukes nya strategi tar grepp om möjligheterna till förnyat myndighetsarbete

16.5.2016

I Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) nya strategi, som sträcker sig fram till 2022, accentueras ansvarighet, riskbasering, digitalisering och samarbete. Tukes utvecklar nya övervakningsrutiner...

säkerhet och trygghet

Rättsakter om personlig skyddsutrustning ändras

11.5.2016

En ny EU-förordning om personlig skyddsutrustning har publicerats. Kraven i förordningen gäller all personlig skyddsutrustning som för första gången släpps ut på EU:s marknad eller tas i bruk för...

konsumtionsvaror

Våga vara försiktig i sommarens våghalsiga lekar, uppmanar en nykomling bland tillsynsmyndigheterna

2.5.2016

Ni föräldrar som följer med barnen till lekplatserna, ni aktiva idrottsutövare som planerar en vandring och ni som på er möhippa eller svensexa ska anta utmaningar i form av olika programtjänster:...

service

Konsumenttjänsternas säkerhetsövervakning övergår till Tukes 1.5.2016

27.4.2016

Övervakningen av konsumentsäkerheten har ingått i kommunernas miljö- och hälsoskydd och övervakningen av konsumenttjänster har skett på kommunala samverkansområden under ledning av Säkerhets- och...

service

EUs databas över farliga produkter gagnar både konsumenter och företag

25.4.2016

Varje år anmäls över 2000 farliga produkter till europeiska alarmsystemet för farliga produkter (RAPEX). De flesta anmälningarna gällde leksaker samt textiler och modeprodukter. Tack vare systemet...

konsumtionsvaror

Skärpning av restsubstanser av växtskyddsmedel i potatis

25.4.2016

Skärpta krav för restsubstanser från Rizolex 50 SC-produkten, som i Finland används för betning mot silverskorv i potatis. Från och med den 26 augusti skärps gränsvärdena för rester av produktens...

växtskyddsmedel

Importörer och distributörer får ökat ansvar för att produkterna uppfyller kraven

20.4.2016

Importörens och distributörens ansvar för att produkter uppfyller kraven ökar, när EU:s nya produktdirektiv börjar tillämpas från och med den 20 april. Hädanefter ska importören bland annat...

säkerhet och trygghet

Många säkerhetsbrister i oljelyktor

19.4.2016

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har låtit testa nio oljelampor och -lyktor samt en inredningslykta som fungerar med bioetanol. Ingen av de testade produkterna uppfyllde alla säkerhetskrav...

konsumtionsvaror

Tre personer dog av elstötar och 16 i elbränder i fjol

7.4.2016

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) fick i fjol kännedom om tre dödsfall på grund av elstötar, varav två till följd av att personerna klättrat upp på tåg. En person dog efter att ha kopplat ett...

elarbeten

Förekomsten av rodenticider är vanligare i finländska rovdjur än i centraleuropeiska

10.3.2016

87 procent av gnagarna eller djuren som äter dem exponeras för de aktiva substanserna i rodenticider.  I en undersökning som utfördes av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Åbo universitet,...

biocider

Utsädets förpackningspåskrifter minskar de risker som medförs av användningen

1.2.2016

Gemensamt meddelande från Tukes och Evira  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Livsmedelssäkerhetsverket Evira påminner om att utsädesförpackningar bör vara försedda med garantibevis och...

kemikalier

Tukes drog 158 farliga produkter tillbaka från marknaden år 2015

29.1.2016

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) drog i fjol tillbaka från marknaden 158 produkter som var farliga eller inte uppfyllde de gällande kraven. Mängden var nästan hälften så stor som året innan...

säkerhet och trygghet

Tukes utvecklar övervakningen av växtskyddsmedel vid undersökning av bidöd

28.1.2016

Tukes och Evira utreder ett eventuellt samband mellan användning av växtskyddsmedel och den bidöd som inträffade under sommaren 2015. Laboratorieanalyser visade att det sannolikt fanns ett samband...

växtskyddsmedel

Skador orsakade av fyrverkeripjäser ökade klart

26.1.2016

Vid årsskiftet orsakade fyrverkeripjäser mer skada än på många år. På sjukhusen behandlades sammanlagt 29 ögonskador och 4 handskador orsakade av fyrverkeripjäser, och fyrverkeripjäser ledde till...

fyrverkeripjäser pyroteknik

Endast små mängder allergiframkallande kromföreningar hittades i de testade läderprodukterna

25.1.2016

Endast i ett läderarmband hittades en för hög halt av krom(VI)-föreningar vid Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) övervakning. Tukes lät testa sammanlagt 10 läderskor och läderarmband i...

kemikalier

Användningen av växtskyddsmedel på en trygg nivå i områden som är populära bland barn och unga

19.1.2016

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) övervakning visar att det används lite växtskyddsmedel i grönområden som är populära bland barn och unga och att användarna är väl medvetna om riskerna med...

växtskyddsmedel

Biocidbehandlade varor i hushållet - till skada eller nytta?

18.1.2016

Vår vardag är full av produkter som innehåller eller är behandlade med biocider – ämnen som är utformade för att bekämpa mikroorganismer och skadedjur.  Biocider kan vara helt onödiga i många...

biocider

Fyrverkerier försämrar luftkvaliteten i synnerhet vid vindstilla väder

31.12.2015

Gemensamt meddelande tillsammans med HRM  Fyrverkerier innehåller många kemikalier som påverkar luftkvaliteten på nyårsnatten. I synnerhet vid vindstilla väder har man uppmätt synnerligen höga...

fyrverkeripjäser pyroteknik

Fyrverkeripjäser är explosiva varor – skydda ögonen och kom i håg att vara försiktig

29.12.2015

Totalt 22 procent av finländarna tänker ta emot det nya året genom att skjuta raketer, men 18 procent av dem tänker inte använda skyddsglasögon, visar en enkät som Taloustutkimus har utfört för...

fyrverkeripjäser pyroteknik

Tema för Tukes fyrverkerisäkerhetskampanj är #muistasuojalasit!

27.12.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar igen nyårsfirarna att tänka på säkerheten när man använder fyrverkeripjäser. I fyrverkerisäkerhetskampanjen är fokus inställt på skyddsglasögon, som...

fyrverkeripjäser pyroteknik

Undantagstillstånd från Tukes för växtskyddsmedel med neonikotinoider

30.11.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat undantagstillstånd för användning av produkterna Elado FS 480 och Cruise OSR för betning av oljeväxtfrön. Tillståndet gäller säden som sås våren...

växtskyddsmedel

Ändrade rutiner för handeln med växtskyddsmedel – medtag examensbevis vid köp

26.11.2015

Rutinerna för handeln med växtskyddsmedel ändras från och med 26.11.2015. Från och med det här datumet får produkter som godkänts för yrkesmässigt bruk endast säljas och överlåtas till personer som...

växtskyddsmedel

Att handla tryggt på nätet kräver vaksamhet – även under julen

23.11.2015

Finländarna handlar i år igen en större andel av innehållet i julklappssäckarna på nätet än föregående år. Det lönar sig ändå för konsumenten att vara uppmärksam vid nätköp så att inte presenterna...

konsumtionsvaror

Leksaksvapen och nappkedjor dragits tillbaka

20.11.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät testa leksaksvapen och nappkedjor och till följd av testresultaten drogs fyra produkter tillbaka från marknaden. Tukes bestämde också att två leksaksvapen...

konsumtionsvaror

Nya direktörer för Tukes

13.11.2015

Teknologie doktor Tiina Putkonen har valts till direktör för Enheten för kemikalieproduktövervakning och teknologie licentiat Risto Suominen till direktör för Ackrediteringstjänsten FINAS. De båda...

Ta det lugnt! - Hantering av brådska förebygger olyckor

13.11.2015

Social- och hälsovårdministeriets meddelande Temat för Olycksfallsdagen som ordnas fredagen den 13 november är brådska.

säkerhet och trygghet

Endast en verifierad våg lämpar sig för kommersiellt bruk

12.11.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och regionförvaltningsverken (RFV) har i år övervakat specialbutikernas vågar effektiviserat. Man har kontrollerat om vågarna överensstämmer med kraven. Den...

mätinstrument

Skorstenslösa inredningskaminer kräver bevakning

11.11.2015

Nu när det börjar skymma under höstkvällarna vill Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminna konsumenterna om att vara särskilt försiktiga med levande ljus, oljelyktor och skorstenslösa...

konsumtionsvaror

Så kan du använda växtskyddsmedel tillsammans med fånggröda

27.10.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått många förfrågningar om huruvida det är tillåtet att bespruta fånggröda som tjänar som insådd gröda för växande odlingsväxt, om preparatet inte har...

växtskyddsmedel

Nolltolerans för huvudskador i boboll – fokus på hjälmanvändning och hjälmarnas skick

20.10.2015

Finlands bobollsförbund rf, tillverkare av huvudskydd inom boboll, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) samt Arbetshälsoinstitutet påminner om vikten av att använda hjälm vid bobollsmatcher och...

konsumtionsvaror

Förbjudet ämne i nagellack, alltför mycket sensibiliserande konserveringsämne i schampo?

15.10.2015

Ett schampo som innehåller mera sensibiliserande konserveringsämne än den maximala tillåtna halten. En hårfärg som marknadsförs som skonsamt för huden, trots att preparatet i verkligheten...

kemikalier

Nya verktyg för att lära sig av olyckor

9.10.2015

Nya verktyg för olycksutredare och utbildare har utvecklats av ESReDA. Verktygen omfattar en modell för att analysera vad som man lärt sig och vad man inte lärt sig, en lista över hinder som...

säkerhet och trygghet

Kolla att det inte finns en farlig ljusarmatur i barnrummet

2.10.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ber barnfamiljer kontrollera att det hemma t.ex. i barnrummet inte finns en farlig Disney-ljusarmatur. I en del av armaturerna kan anslutningsledningen lossna...

elutrustningar

Varför lyckas det inte att få slut på kemikalieolyckor?

29.9.2015

I produktionsanläggningar där farliga kemikalier hanteras och upplagras är likadana olyckor framme om och om igen. Tar vi inte lärdom av de tidigare olyckorna? Använder man i olycksundersökning...

produktionsanläggningar

EU skjuter upp sitt beslut om glyfosatets godtagbarhet

23.9.2015

Godtagbarheten av glyfosat som används allmänt inom växtskydd har förlängts till 30.6.2016. EU:s ständiga kommittés växtskyddssektion fattade ett beslut i ärendet vid sitt möte i Bryssel denna...

växtskyddsmedel

Gruvdriftens sociala acceptabilitet främjas bäst av transparent verksamhet och kommunikation

17.9.2015

Utmaningen för gruvbranschen är att påvisa att man klarar av att hantera miljö- och säkerhetsfrågorna och således göra gruvdriften socialt accepterad. Ansvarsfullhet är en förutsättning för social...

gruvor

Gruvmyndigheter i Europa sammanträder för att diskutera gruvverksamhetens sociala acceptabilitet

14.9.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är värd för de europeiska gruvmyndigheternas möte i Finland 15–16.9.2015. Temat under mötet är det sociala verksamhetstillståndet för gruvorna.

gruvor

Brister i funktionssäkerheten hos kolmonoxidvarnare – sluta använda produkten och returnera den till butiken

3.9.2015

Hos fem olika modeller av kolmonoxidvarnare har hittats allvarliga brister i funktionssäkerheten under Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) övervakning. Största delen av de testade...

brandsäkerhet produkter

Tusental barn besöker dagligen säkerhetsspelet Pikin huone

27.8.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har i samarbete med Yles Lilla Tvåan och studenternas innovationsorganisation Demola i Tammerfors skapat ett säkerhetsspel som riktar sig till barn i...

säkerhet och trygghet

Tukes och kommunerna utreder säkerheten i simhallar och spaanläggningar

26.8.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), regionförvaltningsverken samt kommunerna utreder under hösten säkerheten i simhallar och spaanläggningar. Det riksomfattande övervakningsprojektet har...

konsumtionsvaror

EU:s beslut om godtagbarhet för glyfosat står klart under hösten

11.8.2015

Internationella cancerforskningsinstitutet IARC som lyder under Världshälsorganisationen (WHO) har publicerat en rapport där man föreslår att växtskyddsmedlet glyfosat som är i allmän användning...

växtskyddsmedel

Myndighetstillsynen och konsumentskyddet når inte ut till webbutikerna i fjärran länder

3.8.2015

Allt fler finländare köper allt mer från webbutiker. Möjligheterna att göra enkla köp, de obegränsade urvalen och de förmånliga priserna lockar konsumenter att köpa på webben. Kampanjen Tieto lisää...

konsumtionsvaror

Tukes och NTM-centralen i Egentliga Finland har utrett förekomsterna av bidöd i Loimaa

21.7.2015

 Vid övervakningen av användningen av växtskyddsmedel konstaterades att ogräsbesprutningarna har utförts i enlighet med bruksanvisningarna, vilket innebär att det inte är fråga om brott mot...

växtskyddsmedel

Anordnare av den nya examen i växtskyddsmedel på Tukes webbplats

14.7.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har godkänt cirka 130 personer som anordnare av utbildning och examen i växtskyddsmedel. Kontaktuppgifterna till de personer som har samtyckt till publicering...

växtskyddsmedel

Ingen returrätt för allergi – var medveten om vilka kemikalier du använder för att piffa upp dig

13.7.2015

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes uppmuntrar unga att omsorgsfullt fundera på vilka kemikalier de använder för att snygga till sig. Om du en gång har blivit överkänslig för ett visst ämne, till...

kemikalier

Du hoppar väl inte i vattnet med dykarmask

8.7.2015

När vattnet blir varmare trivs barnen bra i vattnet och under vattenytan. Det är lättare att studera undervattenvärlden om man inte får vatten i ögonen. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och...

konsumtionsvaror

Låt oss ha en bra badsommar då ingen mer drunknar på badstränderna

2.7.2015

På sommaren finns det mycket tid för att njuta av bad och fritiden på badstränderna. Baksidan är att sommarmånaderna är den tid då flest människor drunknar. Tyvärr har det även den här sommaren...

konsumtionsvaror

Av växtskyddsmedlen måste en större mängd än förut i fortsättningen förvaras i låst utrymme

24.6.2015

Av växtskyddsmedlen måste en större mängd än förut förvaras i låst utrymme enligt EU:s nya CLP-förordning. Just nu pågår en några år lång övergångstid gällande klassificering, märkning och packning...

växtskyddsmedel

Drunkna inte – använd flytväst!

15.6.2015

Enligt uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd (THL) drunknar i Finland årligen cirka 150 personer, varav cirka hälften är under påverkan av alkohol. THL:s Hälsa i skolan-enkät från 2013...

konsumtionsvaror

Övervaka alltid små barn i simbassänger och i badtunnor

5.6.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner särskilt barnfamiljer om säker användning av badtunnor och simbassänger.  Utöver nytta och nöje finns det också risker med badtunnor och...

konsumtionsvaror

Värmepumpar får endast installeras av kvalificerade installationsföretag

4.6.2015

Luftvärmepumpar, jordvärmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar i fordon innehåller kylmedier som är skadliga för klimatet. Anläggningar som innehåller sådana får därför endast hanteras av...

kylapparater

De nya skyddsavstånden till vattendrag för växtskyddsmedel blir obligatoriska – kontrollera preparatens begränsningar före spridning

3.6.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner jordbrukarna om att kontrollera skyddsavstånden till vattendrag för de växtskyddsmedel de använder före besprutningen. Under denna växtperiod är alla...

växtskyddsmedel

Förpackningspåskrifter för kosmetika innehåller viktig information

2.6.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) rekommenderar att konsumenter bekantar sig noggrant med förpackningspåskrifterna för kosmetiska produkter innan användning och vid användningen följer den...

kemikalier

24 människor dog i fjol i elbränder

28.5.2015

I fjol inträffade i Finland totalt 2 460 bränder eller brandtillbud i anslutning till el.  Antalet elbränder som krävde liv uppgick till 20, och i dem omkom 24 människor. Av bränderna berodde 1 700...

elutrustningar

Undvik gasolyckorna – granska och serva anordningarna innan du börjar använda dem

27.5.2015

Varje år inträffar särskilt i sommarstugor flera olyckor och tillbud som orsakas av flytgasanordningar som inte har servats, som är felaktiga eller som används vårdslöst. I gasolyckor har dött 15...

flytgas

Varningsmärkena för kemikalier ändras från och med 1.6.2015 - lär dig de nya märkena senast nu

25.5.2015

De orange-svarta märkena som informerar om kemikaliernas faror ersätts med nya röd-vit-svarta märken.  Från och med första juni får kemikalietillverkare inte längre trycka de gamla varningsmärkena...

kemikalier

Måste jag alltid avlägga en examen i växtskydd - inköpsbegränsningar för växtskyddsmedel vid hobbyodling

11.5.2015

Det blir tryggare än förr för hobbyodlare att använda växtskyddsmedel när användningen av de farligaste produkterna begränsas till professionellt bruk. I Finland får man för närvarande använda över...

växtskyddsmedel

Båtsäsongen är här - spara på miljön och undvik att använda antifoulingprodukter

7.5.2015

Antifoulingprodukter eller sk. giftfärger mot alger, havstulpaner, mossdjur och blåmusslor är mycket giftiga även för andra organismer.  En stor del av ämnena som stryks på båtbottnen löses ut i...

biocider

Säkerhetsbrister i barnmatstolar

5.5.2015

I ett europeiskt samprojekt testades 70 barnmatstolar av vilka 12 konstaterades ha allvarliga brister. Deltagaren från Finland var Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) som valde att låta åtta...

konsumtionsvaror

Tukes påminner valborgsfirare om säker användning av ballonger, smällserpentiner och engångsgrillar

29.4.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner valborgsfirare om säker användning av ballonger, smällserpentiner och engångsgrillar. Vid fyllande av i synnerhet ballonger med ovanlig form, såsom...

konsumtionsvaror

Bli medveten om riskerna innan du tatuerar dig

28.4.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) rekommenderar alla som överväger en tatuering att ta reda på om de tatueringsfärger som tatueraren använder uppfyller kemikaliesäkerhetskraven. Flera...

kemikalier

Ädelmetallsmycken i webbutiker utan tillräcklig produktinformation

15.4.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har upptäckt att på många webbplatser säljs ädelmetallsmycken med bristfällig produktinformation. Konsumenten ska få tillräckligt med information om...

ädelmetaller

Tukes instruerar affärer att förvara brännbara vätskor tryggt

31.3.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ger affärer anvisningar om förvaring av brännbara vätskor i affärslokaler. Genom trygg förvaring av spolarvätskor, frostskyddsvätskor, lösningsmedel,...

produktionsanläggningar

Nästan 2 500 farliga produkter drogs bort från EU-marknaden 2014

24.3.2015

  År 2014 gjordes sammanlagt 2 435 anmälningar om farliga produkter till det europeiska RAPEX-systemet. De flesta anmälningarna gällde leksaker samt kläder, textiler och modeprodukter. Tack vare...

konsumtionsvaror

Förnyade anvisningar främjar säkerheten inom fritidstjänster

19.3.2015

Ett brutet ben på skidsemestern, en krock i vattenrutschbanan eller en hjärnskakning på ridlektionen är alla olyckor som tjänsteleverantörer bör försöka undvika genom att fästa tillräcklig...

konsumtionsvaror

Årligen exponeras tusentals personer världen över för kemikalierna i tvättmedelskapslar – förvara dem utom räckhåll för barn

17.3.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner föräldrar om säker förvaring och användning av tvättmedelskapslar. Tvättmedel innehåller kemikalier som är skadliga för hälsan, varför de ska...

kemikalier

Beakta säkerheten när du byter till sommardäck!

12.3.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått kännedom om flera olyckor i samband med däckbyte eller bilreparationer. I de allvarligaste fallen har personen klämts fast under bilen. Om du byter...

konsumtionsvaror

Tukes föreslår minskning av administrativ börda i andan för normuppluckring

11.3.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) anser att största delen av ämbetsverkets tillstånds- och anmälningsförfaranden inom arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde kan luckras upp....

säkerhet och trygghet

Förändringar i försäljningen av växtskyddsmedel – delta i diskussionen

4.3.2015

Den nya lagen om växtskyddsmedel medförde ändringar i försäljningen av växtskyddsmedel. Säljare av växtskyddsmedel som godkänts för yrkesbruk ska avlägga examen i växtskyddsmedel från 26.11.2015....

växtskyddsmedel

Nästan 300 produkter drogs tillbaka från marknaden år 2014

26.2.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) drog i fjol tillbaka från marknaden 288 produkter som var farliga eller uppfyllde inte de gällande kraven, av vilka 85 återkallades från konsumenterna. I...

säkerhet och trygghet

Skidcentret ansvarar för säkerheten – åkarna ska följa anvisningarna

19.2.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), som styr den riksomfattande övervakningen av konsumenttjänsterna i Finland, påminner om att ett företag som äger ett skidcenter ansvarar som helhet för...

konsumtionsvaror

Tukes skapade ett säkerhetsspel för småbarn i samarbete med Yle

18.2.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har i samarbete med Yle och studenternas innovationsorganisation Demola i Tammerfors skapat ett säkerhetsspel för barn i åldern 3–5 år. Pikin huone har...

säkerhet och trygghet

Kompositflaskor till andningsapparater ska kontrolleras vart tredje år

16.2.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att den återkommande kontrollen av kompositflaskor till andningsapparater ska utföras av ett kontrollorgan vart tredje år.  Kompositflaskor ska...

tryckbärande anordningar

Kom ihåg säkerheten när du tränar på gym!

16.2.2015

Säker träning är det gemensamma målet både för gymmen och för användarna. För säkerheten på gymmet ansvarar den som upprätthåller verksamheten, användarna ansvarar för att de följer anvisningarna...

konsumtionsvaror

Skärpt övervakning av oljelyktor

6.2.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar intensifierat oljelyktor på marknaden i år. Att använda oljelyktor  och -lampor innebär säkerhetsrisker, såsom brand- och förgiftningsfara. Lampolja...

konsumtionsvaror

Fyrverkerier orsakade fler ögonskador men färre eldsvådor än i fjol

27.1.2015

Vid årsskiftet vårdades sammanlagt 17 patienter vid sjukhus i Finland på grund av ögonskador som orsakats av fyrverkerier. Antalet skador ökade med sex från året innan. Däremot minskade antalet...

fyrverkeripjäser pyroteknik

Årets teman i Tukes: unga och kemikalier samt vattensäkerhet

23.1.2015

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) särskilda teman för övervakning och kommunikation i år är kemikaliesäkerheten för unga och vattensäkerhet. I temat unga och kemikalier ingår bl.a....

säkerhet och trygghet

Säkerhetskraven på trampoliner skärps

16.1.2015

Säkerhetskraven på trampoliner avsedda för hemmabruk skärps när dessa enligt de nya europeiska riktlinjerna härefter klassificeras som leksaker. Tidigare har trampoliner räknats som allmänna...

konsumtionsvaror

Ackrediteringstjänsten FINAS överfördes till Tukes

2.1.2015

Den 1 januari 2015 överfördes Ackrediteringtjänsten FINAS till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). FINAS blev Ackrediteringsenheten vid Tukes och denna fortsätter som Finlands nationella...

säkerhet och trygghet

Cirka 10 ton metallutsläpp från nyårsfyrverkerierna

31.12.2014

I Finland avfyras vid nyår fyrverkeripjäser med en sammanlagd massa på uppskattningsvis cirka 300 000 kilo, varav cirka 10 000 kilo är metaller av olika slag. Utsläppen av fina partiklar från...

fyrverkeripjäser pyroteknik

Bly och flammor? Bra att veta om tenn och dess alternativ

30.12.2014

På nyårsafton är det vanligt att titta in i framtiden genom att stöpa tenn. På marknaden finns också alternativ till traditionellt tenn, tillverkade av bivax. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)...

konsumtionsvaror

Det är förbjudet att bygga egna fyrverkerier eller själv reparera fyrverkerier

30.12.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om farorna med självtillverkade fyrverkerier. Man ska aldrig själv bygga, reparera eller förbättra fyrverkerier. Fyrverkeripjäsens krut och dess...

fyrverkeripjäser pyroteknik

Skydda ögonen för fyrverkeripjäser och kom ihåg att vara försiktig

29.12.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner nyårsfirarna att använda fyrverkeripjäser med försiktighet, följa instruktionerna noggrant och vara noga med säkerhetsavstånden. Skyddsglasögon ger...

fyrverkeripjäser pyroteknik

Nya produktkrav – trots det blir skinkan stekt och kaffet drickbart

29.12.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Motiva Ab informerar: De nya energimärkningarna som införs på ugnar och köksfläktar i början av januari gör det lättare att jämföra apparaternas...

elutrustningar

Tema för Tukes fyrverkerisäkerhetskampanj är #muistasuojalasit!

19.12.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner i sin fyrverkerisäkerhetskampanj även i år om vikten av att använda skyddsglasögon. Skyddsglasögon kommer att postas till kända personer och Tukes...

fyrverkeripjäser pyroteknik

Aktuellt för elentreprenörer 2/2014

17.12.2014

Aktuellt för elentreprenörer 2/2014 nyhetsbrev finns här.

elarbeten

Tukes gav undantagstillstånd för användning av växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider

12.12.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat undantagstillstånd för användning av medlen Elado FS 480 och Cruise OSR för betning av oljeväxtfrön våren 2015. Medlens verksamma ämnen är...

växtskyddsmedel

Brister i universalstegars konstruktion

9.12.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät testa universalstegars säkerhet vid Lahtis yrkeshögskola. Vid testningen observerades brister i tre av fem stegars konstruktion. En stege hade så...

konsumtionsvaror

Nätbutiksföreståndare, har du redan elektroniska energimärkningar?

8.12.2014

Användningen av energimärkningar omfattar från och med januari 2015 även nätbutiker. Fram till nu har nätbutikerna varit förpliktade att ange vissa uppgifter i energimärkningen, men i...

elutrustningar

Lösviktsförsäljning av tvättmedel diskuterades i Bryssel

8.12.2014

Europeiska kommissionens tvättmedelsarbetsgrupp diskuterade lösviktsförsäljning av tvättmedel i Bryssel den 5 december 2014. Europeiska kommissionen fattade beslut om att utreda helhetsläget. Detta...

konsumtionsvaror

Tukes nya studiematerial för växtskydd nu tillgängligt på nätet

3.12.2014

På vilka grunder godkänns växtskyddsmedel för användning i Finland? Och hur ska de förvaras? Och hur beaktas skydd av pollinerare vid användning av växtskyddsmedel? Svaren på bland annat dessa...

växtskyddsmedel

Kunskap ökar säkerheten vid köp på nätet

28.11.2014

Gemensamt meddelande från Konkurrens- och konsumentverket (KKV), Trafiksäkerhetsverket (Trafi), Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Strålsäkerhetscentralen (STUK), Tullen...

säkerhet och trygghet

Stora brister i växelriktare för solpaneler

27.11.2014

I den gemensamma kampanj som genomförts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och 13 andra marknadsövervakningsmyndigheter inom EU hittades ett stort antal brister i växelrikare för solpaneler...

elutrustningar

Glömde du stänga av plattan? Branden får ofta sin början vid spisen

26.11.2014

Spisen är den vanligaste orsaken till elektrisk brand i Finland. År 2013 inträffade nästan tusen spisbränder, i dessa omkom sju personer.  Spisbranden får sin början då man glömmer stänga av...

elutrustningar

Ljus i mörkret – kontrollera att din julbelysning inte är farlig

24.11.2014

Är du inte längre säker på om de gamla ljusslingorna i förrådet är för utomhus- eller inomhusbruk? Och vad betyder de olika IP-märkningarna? Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har satt ihop ett...

elutrustningar

Övervakning av mätinstrument: Hälften av vågarna stämmer överens med bestämmelserna

21.11.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och regionförvaltningsverken har i år effektiviserat kontrollmätningen av säsongförsäljares produkter på torg och vid direktförsäljning på gårdar. Vid...

mätinstrument

Farliga barnvagnar drogs tillbaka från marknaden

19.11.2014

Barnvagnars säkerhet har utretts i ett europeiskt samprojekt där Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) deltog från Finland. I projektet testades 51 liggvagnar, sittvagnar och kombivagnar. I åtta...

konsumtionsvaror

Tukes utredde kemikaliehalter i leksaker

18.11.2014

 Enligt resultaten av Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) marknadsövervakning uppfyller leksaker som säljs i Finland rätt väl de nya kemikaliesäkerhetskraven. Under sommaren lät Tukes testa 25...

konsumtionsvaror

Barnkläder i Tukes test innehöll inte farliga kemikalier

17.11.2014

Inga farliga kemikalier observerades i de barnkläder som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit testa. Tukes lät testa 12 barnkläder från utländska tillverkare vid Tullaboratoriet. Bland de...

kemikalier

Ämnen som stör hormonfunktionerna orsakar samhället ansenliga kostnader

17.11.2014

Nordiska ministerrådets färska rapport visar att användningen av ämnen som stör hormonfunktionerna orsakar samhället ansenliga kostnader som kunde undvikas genom en mindre användning av dessa...

kemikalier

Test avslöjade inga säkerhetsbrister i drickflaskor och muggar för barn

14.11.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) undersökte säkerheten hos drickflaskor och muggar för barn genom att låta Tullaboratoriet testa 15 produkter. Tukes hade fått ett par anmälningar om...

konsumtionsvaror

Brister har observerats i hörselskydd för barn

13.11.2014

 Hörselskydd för barn har dragits tillbaka från marknaden på grund av observerade brister i dem. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät Arbetshälsoinstitutet testa sex hörselskydd för barn. På...

konsumtionsvaror

Brister i domkrafters säkerhet

21.10.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har observerat brister i konstruktionen samt i märkningen och bruksanvisningarna hos domkrafter för konsumentbruk. Tukes lät testa sex garagedomkrafter och en...

konsumtionsvaror

Genomslagskraftig tillsyn för miljö- och hälsoskyddet

9.10.2014

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheterna söker genomslagskraft genom riskbaserad, synlig tillsyn och utveckling av datasystemen.  Finlands centrala ämbetsverk inom hälso- och miljöskydd Evira, Tukes och...

konsumtionsvaror

Ny standard för persienner – risken för strypning ska minimeras

22.9.2014

Nya säkerhetsstandarder har offentliggjorts för inomhuspersienner. Med standarderna vill man förhindra olyckor med persiennernas linor och kedjor där det finns risk för strypning. Dylika olyckor...

konsumtionsvaror

Behörighetsproven för ansvarig föreståndare för handel med fyrverkerier under slutet av år 2014

18.9.2014

En affär som bedriver handel med fyrverkerier och andra sprängämnen ska ha en föreståndare som ansvarar för handeln med och lagringen av produkterna i sin tjänst. Behörighetsprovet för ansvarig...

fyrverkeripjäser pyroteknik

Misslyckad inertering vid process orsak till explosion på pyrolysanläggning i Joensuu

8.9.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har färdigställt en olycksutredningsraport om en explosion som inträffade 27.3.2014 på en pyrolysanläggning som hör till Fortum Power and Heat Oy. Den främsta...

produktionsanläggningar

Tänk också på annat än effekten vid valet av dammsugare

3.9.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Motiva Ab informerar Energimärkningen på dammsugare som införs i början av september gör det lättare för konsumenter att jämföra apparaternas egenskaper....

elutrustningar

Övervakningen av kylföretags behörighet överfördes till Tukes

2.9.2014

Den nya miljöskyddslagen (527/2014) trädde i kraft den 1 september. I och med den reviderade lagen överfördes övervakningen av kylföretags behörighet från Finlands miljöcentral till Säkerhets- och...

kylapparater

Lösviktsförsäljning av kosmetika tillåtet – tvättmedel ska säljas förpackade och märkta

1.9.2014

Förbudet mot lösviktsförsäljning av tvättmedel har under de senaste dagarna väckt en livlig diskussion i de sociala medierna. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått hundratals meddelanden...

kemikalier

Ordning på CE-märkningen av produkter

29.8.2014

Vissa produkter på marknaden ska enligt EU-lagstiftningen CE-märkas, påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Exempel på sådana produkter är elapparater, leksaker och personlig...

konsumtionsvaror

Kemikalieanläggningar måste samarbeta för att förebygga olyckor

28.8.2014

I Finland finns det hundratals anläggningar som hanterar och lagrar farliga kemikalier och som måste ha beredskap för kemikalieolyckor. I industriområden kan en olycka sprida sig från en anläggning...

produktionsanläggningar

Risk för elstöt i uppblåsbara MSpa-bubbelpoolar

25.8.2014

Uppblåsbara MSpa-bubbelpoolar har förorsakat flera elstötar runt om i Europa. Åtminstone i Holland, Sverige och Norge har man rapporterat om elstötar.

elutrustningar

Vågar som inte verifierats är den mest allmänna bristen vid gårds- och torgförsäljning

15.8.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och regionförvaltningsverken har under sommaren effektiviserat kontrollmätningen av säsongförsäljares produkter på torg och vid direktförsäljning på gårdar....

mätinstrument

Krav på fyllningsplatser för dykflaskor

12.8.2014

I meddelandet berättas i vilka utrymmen dykflaskor kan fyllas och vilka krav som ställs på den ansvariga personen och fyllarna på fyllningsplatsen.

tryckbärande anordningar

Kosmetikareklam får inte vara vilseledande

4.8.2014

De påståenden som används i marknadsföring av kosmetika ska vara sanningsenliga och kunna bevisas, påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Kosmetiska produkter måste uppfylla kraven i...

kemikalier

Tukes påminner verksamhetsutövarna om kraven på personlig skyddsutrustning

22.7.2014

Personlig skyddsutrustning på marknaden måste uppfylla europeiska säkerhetskrav, påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Skyddsutrustning ska vara CE-märkt och ha bruksanvisning på finska...

konsumtionsvaror

Gelnagellack kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner

18.7.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) varnar för att användning av nagellacket Depend GelLack, som innehåller akrylater, kan orsaka allergiska reaktioner.  Man har förbjudit försäljning av...

kemikalier

Utredning av utsläppet vid Norilsk Nickel Harjavalta har begärts

18.7.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har av Norilsk Nickel Harjavalta Oy begärt en utredning enligt kemikaliesäkerhetslagen av det utsläpp av nickelsulfat som inträffade i början av juli....

produktionsanläggningar

Vita rökgranater och tydligt rostiga rökgranater av annan färg av märket Enola Gaye återkallas av konsumenterna

10.7.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beslutat att förbjuda försäljningen av vita rökgranater av märket Enola Gaye, Burst Wire Pull Smoke (Tukes-3000) och ålagt partiförsäljarna att återkalla...

fyrverkeripjäser pyroteknik

Professionella skadedjursbekämpare har i framtiden en yrkesexamen

27.6.2014

Professionell bekämpning av skadedjur, till exempel råttor och löss, kräver i fortsättningen att bekämparen har avlagt en examen. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kommer att föra ett register...

biocider

Alla gruvdistrikt i Finland förordnas att ställa säkerhet

23.6.2014

Alla gruvdistrikt i Finland förordnas att ställa en säkerhet för åtgärder som vidtas efter att gruvan lagts ned. Säkerhets- och kemikalieverket Tukes utfärdar i slutet av juni en föreskrift om att...

gruvor

Explosionsrisk i samband med Enola Gaye-rökgranater, sluta genast använda dem!

19.6.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) varnar konsumenterna för explosionsrisk i samband med rökgranater av märket Enola Gaye, Wire Pull Smoke Grenade. En del av produkterna är felaktiga och kan...

fyrverkeripjäser pyroteknik

Intensifierad övervakning av utomhusgymmens säkerhet

18.6.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), kommunerna och regionförvaltningsverket övervakar i sommar intensifierat utomhusgymmens säkerhet. Vid övervakningsprojektet utreder man hur...

konsumtionsvaror

Knappcellsbatterierna i hemmet farliga för barn

17.6.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Giftinformationscentralen meddelar Många vardagliga föremål hemma innehåller knappcellsbatterier och andra små batterier, och luckorna till dessa kan...

elutrustningar

Rätt användning och underhåll av gasapparater förebygger olyckor

12.6.2014

Gasapparater som inte blivit servade, som fått något fel eller använts oaktsamt orsakar årligen kolmonoxidförgiftningar, gasläckage och bränder. På 10 år har 15 personer omkommit i gasolyckor. Det...

flytgas

Kontrollera din kolmonoxidvarnare – en del av varnarna opålitliga i Tukes tester

2.6.2014

Vid de tester som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit utföra på kolmonoxidvarnare har man upptäckt brister. Av de sex produkttyper som Tukes låtit testa reagerade fyra för långsamt eller...

brandsäkerhet produkter

Handboken Ett säkert hem för barn finns nu också på svenska

28.5.2014

Handboken Ett säkert hem för barn, som Säkerhets- och kemikalieverket Tukes gav ut på finska i april, kan nu läsas på webben också på svenska. Handboken ger praktiskt orienterade råd om åtgärder...

konsumtionsvaror

Dödsolyckor sällsynta i finländska gruvor

27.5.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) får årligen kännedom om i medeltal 30 olycksfall som sker i gruvor och leder till sjukfrånvaro i minst tre dagar. De allvarligare olyckorna är färre än tio...

gruvor

Barnens säkerhet tas upp vid evenemanget HUPS i Esbo den 24 maj

22.5.2014

Hur kan vuxna se till att barn inte exponeras för kemikalier? Hurdant är ett säkert barnrum? Hur ser de nya varningsmärkena ut? En säker vardag i barnfamiljer tas upp på Säkerhets- och...

konsumtionsvaror

Undersökning: Exponering för kemikalier bekymrar var femte finländare

21.5.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har hos Taloustutkimus låtit göra en undersökning där man för första gången utredde finländarnas inställning till användningen av produkter som innehåller...

kemikalier

Kemikalier på marknaden övervakas ännu effektivare

13.5.2014

Marknadsövervakningen av kemikalier blir effektivare och enhetligare efter att verksamheten överförts från kommunerna till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Tukes ansvarar bland annat för...

kemikalier

Vågar på gårds- och torgförsäljning kontrolleras igen i sommar

8.5.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och regionförvaltningsverken kontrollerar också inkommande sommar effektiviserat säsongförsäljares vågar och definitionen på innehållet i förpackningar....

mätinstrument

Tre dödsfall på grund av elstöt under fjolåret

25.4.2014

Under fjolåret dog tre personer av elstöt och 11 personer i bränder som orsakats av el. Ett av olycksoffren var en elyrkesman, som fick en elstöt i samband med installationen av en kraftledning....

elarbeten

Intensivövervakning av kemikalie- och sprängämnesanläggningar gav resultat

10.4.2014

  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) inledde hösten 2013 en intensivövervakning av kemikalie- och sprängämnesanläggningar som vid periodiska inspektioner hade konstaterats ha brister i...

produktionsanläggningar

Handboken om ett tryggt hem för barnet hjälper föräldrarna att förebygga faror

7.4.2014

Vad är den vanligaste olyckan som drabbar småbarn och hur kan den förebyggas? Vad ska man tänka på när man möblerar barnkammaren? Och ska barnkläder tvättas innan de används första gången?...

konsumtionsvaror

Malmletningen minskade kraftigt i Finland förra året – i gruvorna bryter man dock mer malm än tidigare

28.3.2014

Gruvbolagen i Finland rapporterade till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) att man år 2013 investerade 40 procent mindre i malmletning än året innan. Antalet provborrningar minskade till...

gruvor

Kimmo Peltonen ny generaldirektör för Tukes

27.3.2014

Arbets- och näringsministeriets meddelande Filosofie doktor Kimmo Peltonen blir generaldirektör för Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) från och med den 1 juli 2014. Tjänsten tillsätts för en...

säkerhet och trygghet

Tejpa batterierna och återvinn tryggt

27.3.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Recser Ab och Räddningsbranschens centralorganisation i Finland SPEK påminner om att ovarsam förvaring av gamla batterier alltid medför risk för brand. Under...

elutrustningar

E-cigaretter klarade inte Tukes test

26.3.2014

I laddare till e-cigaretter upptäcktes många säkerhetsbrister vid Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) test. Tukes lät testa 15 e-cigarettförpackningar och på basis av testen drogs tio produkter...

elutrustningar

Det starka RAPEX-samarbetet ger förbättrad konsumentsäkerhet

25.3.2014

År 2013 gjordes sammanlagt 2 364 anmälningar om farliga produkter till det europeiska RAPEX-systemet. Antalet anmälningar har fyrdubblats under de senaste tio åren. De flesta anmälningarna gällde...

konsumtionsvaror

Ögon- och ansiktskydd för airsoftspel har dragits tillbaka från marknaden

21.3.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har dragit tillbaka från marknaden sju för airsoftspel avsedda ögon- och ansiktsskydd som inte är i överensstämmelse med kraven. Tukes lät i ett...

konsumtionsvaror

Hjälp av det nya energimärket vid val av belysningsanordning

10.3.2014

 Gemensamt meddelande från Motiva och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) Det nya energimärket hjälper vid valet av belysningsanordningar i vilka man kan använda lampor som förbrukar litet...

elutrustningar

Alla byggprodukter måste inte CE-märkas

13.2.2014

EU:s byggproduktförordning, som trädde i kraft i somras, förutsätter CE-märkning för en stor del av byggprodukterna. Märkningstvånget gäller dock enbart sådana byggprodukter som omfattas av de...

byggande

Rekordmånga farliga produkter drogs tillbaka

10.2.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) drog i fjol tillbaka 364 farliga produkter eller produkter med allvarliga brister från marknaden, av vilka 116 även återkallades från konsumenterna. I fråga...

säkerhet och trygghet

Nonchalans gentemot underhåll av elinstallationer orsakar omfattande bränder

4.2.2014

En del av de bränder och släckningsarbeten som orsakas av att det uppstår fel på elanläggningar kunde undvikas om anläggningarnas ägare bättre skötte om underhållet av elinstallationerna....

elarbeten

Rekordlågt antal ögonskador av fyrverkeripjäser, bränderna ökade

31.1.2014

Vid det senaste årsskiftet sökte 11 patienter sjukhusvård på grund av ögonskador som orsakats av fyrverkeripjäser. Siffran är lägre än någonsin tidigare på 2000-talet och följer de senaste årens...

fyrverkeripjäser pyroteknik

Rybs- och rapsutsäde som betats med neonikotinoider får användas 3.3–30.6.2014

24.1.2014

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har fattat beslut om att tillåta försäljning, marknadsföring och användning av rybs- och rapsutsäde som betats med produkterna Cruiser OSR, Elado FS 480 och...

växtskyddsmedel

Tillverkare och importörer av kemikalier förnyade en rekordmängd säkerhetsuppgifter om kemikalier

14.1.2014

Tillverkare och importörer av kemikalier gjorde fler anmälningar till Tukes kemikalieproduktregister än någonsin. Den stora mängden förnyelser av anmälningar berodde framför allt på att...

kemikalier

Snöbrist och kraftiga vindar kräver extra noggrannhet i samband med fyrverkerier

31.12.2013

Det ovanligt milda vädret ställer särskilda krav på avfyrningen av fyrverkeripjäser och raketer. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar alla som skjuter fyrverkerier att i brist på snö...

fyrverkeripjäser pyroteknik

En elmontörs död i Savitaipale berodde på bristfälligt iakttagande av säkerhetsinstruktionerna

31.12.2013

Olyckan som inträffade 17.4.2013 i Savitaipale, i vilken en elmontör omkom, berodde på ett bristfälligt iakttagande av säkerhetsförfarandena. Elmontören som var utsänd av en polsk entreprenör...

elarbeten

Bättre kemikaliesäkerhet med hjälp av effektivare kommunikation

30.12.2013

Finlands första nationella kommunikationsplan för farliga kemikalier har blivit klar. Beredningen av planen utfördes i ett omfattande myndighetssamarbetsprojekt samordnat av Säkerhets- och...

kemikalier

Konsumentimport av fyrverkeripjäser regleras genom många begränsningar

30.12.2013

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att många olika begränsningar hindrar konsumenter från att föra in fyrverkeripjäser från utlandet. Lagen reglerar på många sätt import, transport,...

fyrverkeripjäser pyroteknik

Skydda ögonen för fyrverkeripjäser och kom ihåg att vara försiktig

27.12.2013

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar nyårsfirarna att använda fyrverkeripjäser med försiktighet, följa bruksanvisningarna noggrant och vara noga med säkerhetsavstånden. Skyddsglasögon...

fyrverkeripjäser pyroteknik

Skyddsredskap avsedda för militärbruk inte lämpliga som personlig skyddsutrustning

17.12.2013

Skyddsredskap som är avsedda för militärbruk, t.ex. hjälmar och skyddsvästar, har sålts till konsumenter felaktigt som personlig skyddsutrustning. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) varnar att...

konsumtionsvaror

I julleksaker och ljusslingor färre säkerhetsbrister än förut

12.12.2013

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har genomfört en kontroll inför julsäsongen och upptäckte klart färre farliga produkter än under tidigare år. Denna höst har Tukes låtit testa totalt 30...

säkerhet och trygghet

Laddare till bärbara datorer orsakar ofta störningar i andra elapparater

11.12.2013

I den gemensamma kampanj som genomförts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och 18 andra marknadsövervakningsmyndigheter inom EU hittades ett stort antal brister i laddare till bärbara...

elutrustningar

Dödlig elolycka berodde på felaktig installation utförd av icke yrkeskunnig person

5.12.2013

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) utredning av en elolycka i Rovaniemi 6.9.2013 där en VVS-montör miste livet är nu klar och utredningsrapporten har lagts ut på Tukes webbplats. Olyckan...

elarbeten

Tukes register över verksamhetsutövare finns nu på svenska

5.12.2013

Tukes register över verksamhetsutövare och elanläggningar har översatts till svenska. Registret över verksamhetsutövare som gjort anmälan till Tukes upptar el- och hissentreprenörer, installations-...

säkerhet och trygghet

Tukes påminner om brandrisker i samband med värmepannor

4.12.2013

I Finland har det i år inträffat över hundra bränder i samband med ved-, flis- och pelletspannor. Under de senaste åren har användningen av biobränslen för uppvärmningsändamål ökat märkbart inte...

tryckbärande anordningar

Den nordiska brandvarnardagen firas söndagen den 1 december

29.11.2013

Inrikeministeriets meddelande Den gemensamma nordiska temadagen påminner oss om att endast en fungerande brandvarnare alarmerar. Därför ska man varje månad testa att brandvarnaren fungerar och...

brandsäkerhet produkter

Nytt program ska förbygga olycksfall - de flesta fallen inträffar under fritiden

7.11.2013

Social- och hälsovårdsministeriets meddelande Olycksfall i hemmet och under fritiden är ett betydande folkhälsoproblem och samhällsekonomiskt problem. Finlands olycksfallsdödlighet är den fjärde...

säkerhet och trygghet

Oförsiktig hantering och lagring av sprängämnesavfall orsakade fara för storolycka i Vihtavuori

5.11.2013

Enligt Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) orsakade brister i hanteringen av sprängämnesavfall från Pyhäsalmi gruva och lagring av avfallet bredvid ett sprängämneslager på Oy Forcit Ab:s...

produktionsanläggningar

Kontrollera att din gamla julbelysning inte är farlig

4.11.2013

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ber konsumenterna kontrollera att tidigare inköpt julbelysning är säker innan den tas i användning. Nästan 1 900 uppsättningar av julbelysning återlämnades...

elutrustningar

Professionella skadedjursbekämpare ska ha examen i fortsättningen

22.10.2013

Professionella skadedjursbekämpare ska i fortsättningen ha behörighet för att kunna sälja sina tjänster. Skadedjursbekämpare ska avlägga examen fram till slutet av 2016. Syftet med examen är att...

biocider

Tryckbärande anordningar som besiktats vid Savon Sammutinhuolto 2005–2012 måste besiktas på nytt

8.10.2013

Dyk- och svetsgasflaskor samt koldioxidsläckare som besiktats vid Savon Sammutinhuolto åren 2005–2012 måste lämnas in för ny besiktning. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har upptäckt brister...

tryckbärande anordningar

Obetydliga brister i cigarrettändare

7.10.2013

Vid testning konstaterades bara obetydliga säkerhetsbrister i cigarettändare. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät SGS Fimko Oy testa 10 cigarettändarmodeller på den finländska marknaden. Små...

konsumtionsvaror

Användning av växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider begränsas

4.10.2013

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) begränsar användningen av fem växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider. Elado FS 480, som används som betmedel för oljeväxtfrön, förbjuds helt och...

växtskyddsmedel

Säkerhetsbrister i prydnadsoljelampor

27.9.2013

Prydnadsoljelampor har dragits tillbaka från marknaden på grund av säkerhetsbrister som upptäckts i dem. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät Tullaboratoriet testa fyra prydnadsoljelampor för...

konsumtionsvaror

Tukes effektiviserar övervakningen av de produktionsanläggningar som fått de svagaste omdömena

11.9.2013

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har startat en effektiviserad övervakning av de produktionsanläggningar där man upptäckt brister i verksamheten vid de regelbundna inspektionerna och vilka...

produktionsanläggningar

Tukes söker utbildare och examensanordnare inom området för växtskyddsmedel

4.9.2013

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) söker anordnare och utbildare för den förnyade examen i växtskyddsmedel.  Tukes utbildar de godkända sökandena i höst och i början av nästa år. De personer...

växtskyddsmedel

Ny kemikalierådgivningstjänst har öppnats på Tukes webbplats

2.9.2013

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har 2.9.2013 öppnat den nya sajten kemikaalineuvonta.fi i sin nättjänst. Rådgivningssajten betjänar företag som behöver information om de skyldigheter som...

biocider

Brister i lekutrustningen och dess placering vid inomhuslekplatser

30.8.2013

Vid inomhuslekplatserna handlar man säkerhetsmedvetet, men det finns även brister. Vid den effektiverade övervakning som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), regionalförvaltningsverket och...

konsumtionsvaror

Strängare säkerhetskrav på leksakernas kemiska egenskaper

22.7.2013

Från och med den 20 juli 2013 omfattas leksakernas kemiska egenskaper av allt strängare krav. Nya ämnen som är förbjudna eller begränsade i leksaker är bl.a. CMR-ämnen (carcinogena, mutagena och...

konsumtionsvaror

Tillfälligttillstånd för Forcits nya avfallsförråd

19.7.2013

Säkerhets- och kemikalieverket, Tukes, har genomfört ytterligare utredningar gällande Oy Forcit Ab:s nya förvaringsplatser för avfallscontainrar, och man har kunnat konstatera att det inte finns...

produktionsanläggningar

Lågenergilampornas kvicksilverhalter inom tillåtna gränser

16.7.2013

I och med att glödlamporna avlägsnas från marknaden har konsumenterna varit bekymrade över de ersättande lampornas lämplighet och särskilt lågenergilampornas kvicksilverhalter. Säkerhets- och...

elutrustningar

Produktionsstopp på Forcits Kemix-fabrik tills avfallscontainrarna har flyttats

12.7.2013

En utredningsgrupp från Säkerhets- och kemikalieverket, Tukes, gjorde under fredagen ett besök på Oy Forcit Ab:s fabrik i Vihtavuori, Laukas. Utredningsgruppen har i samarbete med Oy Forcit Ab...

produktionsanläggningar

Tukes förbjuder Iloiset Keittiöpojat Oy:s minutförsäljning av lustgas

12.7.2013

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har förbjudit Iloiset Keittiöpojat Oy att sälja lustgas i kapslar som är avsedda att användas för att få grädde att skumma. Beslutet gäller företagets...

kemikalier

Tukes utredningsgrupp besöker Vihtavuori på fredagen

11.7.2013

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utredningsgrupp besöker Vihtavuori på fredagen. Tukes utredningsgrupp reder ut tillbudet på Forcit Oy:s fabriksområde. Utredningsgruppen går igenom...

produktionsanläggningar

Risk för storolycka i Vihtavuori, Tukes bildar en utredningsgrupp

10.7.2013

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) bildar en utredningsgrupp på grund av explosionstillbudet på krutfabriken i Vihtavuori i Laukaa. På fabriksområdet i Vihtavuori hanteras farliga kemikalier i...

produktionsanläggningar

Anhopningen av ansökningar om tillstånd för malmletning och gruvverksamhet minskar

3.7.2013

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har under innevarande år påskyndat behandlingen av tillstånd inom gruvbranschen. För tillfället ligger 698 ansökningar om tillstånd för malmletning, gruvdrift...

gruvor

Konsumenterna måste informeras om vilka krav som gäller för installation av eltillbehör

28.6.2013

Elinstallationsmaterial säljs fritt till konsumenterna i järnhandeln och motsvarande butiker. I allmänhet krävs det elmontörskompetens och elentreprenadrättigheter för att få installera de här...

elarbeten

Tukes välkomnar sommargäster till Farmarimässans säkraste sommarstuga

27.6.2013

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har en egen sommarstuga på Farmarimässan i Seinäjoki 3–6.7.2013. På Tukes sommarstuga bjuds det på råd och handledning i många olika somriga sysslor. På...

säkerhet och trygghet

Tukes varnar för en livsfarlig strömkälla och reseadapter som säljs på webben

25.6.2013

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes ber att konsumenterna omedelbart slutar använda en livsfarlig strömkälla och reseadapter och kasserar dem. Universalströmkällan HY-100W MAX och reseadaptern...

elutrustningar

Produktgodkännandet för byggprodukter förnyas: bruket av CE-märkning utvidgas från och med juli

24.6.2013

Miljöministeriet och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) informerar I juli blir det lättare att jämföra byggprodukter, då CE-märkning blir obligatorisk för ca 80 procent av byggprodukterna. I...

byggande

Undvik gasolyckor på sommerstället

20.6.2013

I samband med användning av flytgas inträffar varje år många olyckor och farliga situationer så som bränder, explosioner och läckage. På tio år har 15 personer omkommit och tiotals skadats i...

flytgas

Tukes påminner om säker användning av trampoliner – bara en får hoppa åt gången

14.6.2013

Trampoliner orsakar olyckor bland barn varje sommar. De flesta olyckor skulle kunna undvikas genom att använda skyddsnät och att följa instruktionerna. Det är mest sannolikt att olyckor sker om...

konsumtionsvaror

Myndighetssamarbete främjar elsäkerheten i Norden

10.6.2013

Nordiskt samarbete i elsäkerhetsfrågor syftar till att minska olyckorna och identifiera säkerhetsrisker i ett tidigt skede. Nu har ett diplomarbete om elolyckor i Norden publicerats. I sitt...

elarbeten

Värmare för gas/eldrift nya riskprodukter på den nordiska marknaden

6.6.2013

På den nordiska marknaden har allvarliga säkerhetsbrister upptäckts i värmare som fungerar med både gas och el. De farliga apparaterna har huvudsakligen upptäckts i Danmark och bara enstaka i de...

flytgas

Aktuellt för elentreprenörer - juni 2013

5.6.2013

De flesta elbränder orsakas av elspisen, bränderna som börjat i bastuaggregat har fyrdubblats Enligt Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utredning gjorde räddningsverken på ett år 2590...

elarbeten

Tänk på elsäkerheten vid arbeten ute på gården

5.6.2013

Elsäkerhetsriskerna ökar under sommaren när elapparater används ute på gården, i trädgården och vid vatten. Även de flesta elolyckorna med dödlig utgång inträffar sommartid. Säkerhets- och...

elarbeten

Utlokalisering av tjänster medför utmaningar för tillsynen av kemikalieanläggningar

4.6.2013

De myndigheter som övervakar omfattande kemikalieanläggningar inom EU upplever att utlokaliseringen av tjänster i företag utgör ett hot mot säkerheten. Myndigheterna som övervakar...

produktionsanläggningar

Information om inträffade olyckor nu ännu bättre tillgänglig

24.5.2013

Skade- och olycksdataregistret VARO har förnyats och nu är olycksdata som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) samlat in ännu bättre tillgänglig för alla än tidigare. I det förnyade VARO finns...

säkerhet och trygghet

Fler anmälningar om farliga produkter i EU

16.5.2013

I Europeiska unionens medlemsländer gjordes år 2012 sammanlagt 1938 anmälningar om produkter som utgjorde en allvarlig risk för konsumenters hälsa och säkerhet. De flesta anmälningarna gällde...

konsumtionsvaror

Bastuaggregat allt oftare orsak till farliga situationer eller brand

3.5.2013

Antalet bränder och farliga situationer som orsakats av bastuaggregat har fyrdubblats under de två senaste åren. Orsaken till den oroväckande utvecklingen är att bastubadarna är oaktsamma med...

elutrustningar

Grillsäsongen börjar – tänk på säkerheten när du använder flytgas

30.4.2013

Inför grillsäsongen påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) om säker användning av flytgas. För att undvika fettbränder ska gasgrillen rengöras omsorgsfullt innan den tas i bruk efter...

produktionsanläggningar

Köp inte lustgas i berusningssyfte

27.4.2013

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) varnar för att köpa lustgas i berusningssyfte, eftersom inhalering av lustgas kan medföra kvävningsrisk. Det har kommit till Tukes kännedom att företag som...

kemikalier

Tukes fördelar på Twitter aktuell information om säkerhet och kemikalier

22.4.2013

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har öppnat ett konto på mikrobloggtjänsten Twitter i det sociala mediet på internet. Genom den nya kommunikationskanalen vill Tukes nå ut till en bred publik,...

säkerhet och trygghet

Tukes utreder elolyckan med dödlig utgång i Savitaipale

18.4.2013

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har tillsatt en utredningsgrupp som ska utreda elolyckan i Savitaipale 17.4, där en elmontör miste livet. I utredningen utreds händelseförloppet och...

elarbeten

Torrdräkters säkerhet måste verifieras före utsläppandet på marknaden

16.4.2013

Torrdräkter klassas som personlig skyddsutrustning, som ska uppfylla europeiska säkerhetskrav. Före utsläppandet på marknaden ska de typkontrolleras av ett anmält organ, som utfärdar ett intyg över...

konsumtionsvaror

Kemikalieimportörer övervakas inom ett europeiskt projekt

5.4.2013

Gemensamt meddelande från Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Tullen Det tredje övervakningsprojektet som koordineras av Europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) Forum för informationsutbyte...

kemikalier

Användning av lustgas i berusningssyfte kan medföra kvävningsrisk

28.3.2013

Gemensamt meddelande från Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Säkerhets- och...

kemikalier

Fyrverkeripjäser orsakade rekordfå ögonskador och bränder

18.3.2013

Enligt uppgifter från Finlands Ögonläkarförening orsakade fyrverkeripjäser senaste nyår 15 ögonskador som krävde sjukhusvård, vilket är den lägsta siffran under hela 2000-talet. Även bränderna som...

fyrverkeripjäser pyroteknik

Konsumenterna ska informeras om nanomaterial i kosmetiska produkter

18.3.2013

SHM och Tukes informerar I fortsättningen kan konsumenterna kontrollera på förpackningen om en kosmetisk produkt innehåller nanomaterial. Även produktens ursprungsland ska anges på förpackningen,...

konsumtionsvaror

Användning av mögelhämmande kemikalier rekommenderas inte

19.2.2013

SHM, THL, Tukes, Valvira och Arbetshälsoinstitutet informerar Användning av mögelhämmande medel rekommenderas inte som lösning på mögelproblem och inte heller för att effektivisera mögelstädning...

biocider

Tukes uppmanar odlarna att kontrollera de ändrade skyddsavstånden till vattendrag för växtskyddsmedel

13.2.2013

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har ändrat skyddsavstånden till vattendrag för växtskyddsmedel för besprutning. Orsaken till ändringarna är Tukes riskbedömningar av växtskyddsmedel där man...

växtskyddsmedel

Anmälningarna till kemikalieproduktregistret ökade i fjol

5.2.2013

Anmälningarna till Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) kemikalieproduktregister ökade i fjol, då tillverkarna och importörerna av kemikalier förnyade sina anmälningar aktivare än året innan....

kemikalier

Lösning söks på EU-nivå för användning av växtskyddsmedel som påverkar bin

1.2.2013

I Finland och även på annat håll i Europa diskuteras den skadliga inverkan på bin och andra pollinerande insekter av växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider och är avsedda för bekämpning av...

växtskyddsmedel

Laddare, nätaggregat och LED-lampor ökade antalet farliga elprodukter under fjolåret

29.1.2013

Under 2012 ålade Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) importörerna att från konsumenterna återkalla sammanlagt 100 produkter som konstaterats vara farliga. Vid Tukes marknadskontroll upptäcktes...

säkerhet och trygghet

Säkerheten hos nanomaterial kartläggs i samarbete mellan myndigheter och industri

14.1.2013

Säkerheten hos nanomaterial utreds i ett samarbete mellan myndigheter och industri, i EU:s omfattande Nanoreg-projekt som just nu påbörjas. Finlands målsättning i projektet är att fortsätta med...

kemikalier

Många begränsningar hindrar konsumenter från att införa fyrverkeripjäser från utlandet

28.12.2012

Lagen begränsar import, försäljning, användning och transport av fyrverkeripjäser på många sätt. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att en del av begränsningarna även gäller...

fyrverkeripjäser pyroteknik

Var försiktig med fyrverkeripjäser och skydda ögonen

27.12.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar nyårsfirarna att använda fyrverkeripjäser med försiktighet, följa bruksanvisningarna och vara noga med säkerhetsavstånden. Fyrverkeripjäser är...

fyrverkeripjäser pyroteknik

Markku i Tukes fyrverkerisäkerhetskampanj uppmanar att köpa skyddsglasögon

26.12.2012

Vid årsskiftet för Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) igen en kampanj för säker användning av fyrverkeripjäser. Skyddsglasögon är obligatoriska för alla som avfyrar fyrverkeripjäser och...

fyrverkeripjäser pyroteknik

Deltagarna i snöskotersafari behöver noggranna instruktioner

19.12.2012

Kunder som deltar i snöskotersafarier skulle kunna instrueras bättre, framgick det vid Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes), regionförvaltningsverkens och kommunernas gemensamma nationella...

konsumtionsvaror

Möjligheterna att spåra el- och elektronikapparaters ursprung förbättras

18.12.2012

Skärpt EU-lagstiftning förbättrar möjligheterna att spåra el- och elektronikapparaters ursprung. I fortsättningen ska bland annat en kontaktadress till tillverkaren och importören finnas på...

elutrustningar

Julleksakstest avslöjade allvarliga säkerhetsbrister

13.12.2012

Vid det traditionella testet av julleksakers säkerhet upptäcktes allvarliga säkerhetsbrister. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) valde ut 28 leksaker för testning, och fem av dessa hade så...

konsumtionsvaror

Aktuellt för driftsledare för elanläggningar

12.12.2012

Ny besiktning för 25 elanläggningar på grund av brister Vid ingången av 2011 fick elsäkerhetslagen ett tillägg om ny besiktning. Om ett auktoriserat organ eller en auktoriserad besiktningsman vid...

elarbeten

Aktuellt för elentreprenörer - december 2012

11.12.2012

Vem är ansvarig för en elolycka? I Finland är ledningen av elarbeten på hög nivå. Av Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) statistik framgår dock att en av ledaren för elarbetens allvarligaste...

elarbeten

Behandla inte mögelhus eller lösöre med farliga desinfektionsmedel

10.12.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) varnar konsumenterna för att använda desinfektionsmedel som innehåller polymeriska guanidiner för behandling av byggnader invändigt. De här biociderna används...

biocider

Gasinstallationsföretag, installationsföretag för oljeeldningsaggregat samt företag för besiktning av oljecisterner mister sitt verksamhetstillstånd utan ny anmälan till Tukes

10.12.2012

      Gasinstallationsföretag       Installationsföretag för oljeeldningsaggregat       Företag för besiktning av oljecisterner       Räddningsverken Alla som bedriver installations- och...

produktionsanläggningar

För mycket kadmium i smycken

23.11.2012

Tillverkarna, importörerna och försäljarna av smycken har redan i nästan ett år varit tvungna att följa den nya begränsningen för kadmiumhalten i smycken. Kadmiumhalten i nya smycken eller delar av...

ädelmetaller

Persienner som orsakar risk för strypning har avlägsnats från marknaden

19.11.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har tillsammans med Tullen i samband med övervakning hittat flera persienner som orsakar strypningsrisk för barn. Dessutom har man hittat brister i...

konsumtionsvaror

Tukes på inspektionsbesök till Talvivaara på måndag

17.11.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och NTM-centralen i Kajanaland gör ett gemensamt inspektionsbesök i Talvivaara gruva på måndag. Efter besöket analyserar myndigheterna tillsammans...

produktionsanläggningar

Tillstånds- och tillsynsmyndigheterna intensifierar samarbetet för att lösa problemen i Talvivaara

14.11.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Strålsäkerhetscentralen och NTM-centralen i Kajanaland har inrättat en gemensam arbetsgrupp för att intensifiera övervakningen av gruvan i Talvivaara....

produktionsanläggningar

Brister i tröstnapparnas bruksanvisningar

24.10.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har upptäckt brister i märkningen av tröstnappar. I tillsynsprojektet lät Tukes testa 10 tröstnappar från fysiska butiker och e-butiker. Brister upptäcktes i...

konsumtionsvaror

EU styr sina medlemsländer mot mångsidigare växtskydd

23.10.2012

I fortsättningen gäller det för åker- och trädgårdsodlare att hitta andra bekämpningsmetoder som komplement till växtskyddsmedel. Myndigheter från EU:s medlemsländer möts i Helsingfors 25–26.10 för...

växtskyddsmedel

Skärpta bestämmelser om upplagring av fyrverkeripjäser

16.10.2012

Bestämmelserna om upplagring av fyrverkeripjäser i container utanför en butiksbyggnad skärps. I fortsättningen får en container som innehåller fyrverkeripjäser inte placeras närmare butiksbyggnaden...

fyrverkeripjäser pyroteknik

Gruvsäkerheten främjas genom nya författningar

11.10.2012

Gruvsäkerheten ska främjas genom nya författningar och metoder. I fortsättningen måste alla gruvor ha en gruvsäkerhetsansvarig, och för nya gruvor krävs ett gruvsäkerhetstillstånd. Under de senaste...

produktionsanläggningar

Olika bekämpningsmetoder ska börja kombineras inom växtskyddet

8.10.2012

När principerna för integrerat växtskydd, dvs. växtskydd som kombinerar olika bekämpningsmetoder, träder i kraft 2014 gäller det för odlarna att upphöra med den rutinmässiga användningen av kemiska...

växtskyddsmedel

Vid olycksutredningen upptäcktes brister i EURENCO Vihtavuori Oy:s identifiering av kemikalierisker

5.10.2012

Skadorna vid branden i EURENCO Vihtavuori Oy:s krutfabrik i Laukas orsakades av förångad eter som brann snabbt. Vid Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) olycksutredning kunde brandorsaken inte...

produktionsanläggningar

Låt en behörig verkstad underhålla bilens klimatanläggning regelbundet

21.9.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar bilisterna att låta en behörig verkstad underhålla bilens klimatanläggning regelbundet. I klimatanläggningar i bilar används köldmedier som är...

kylapparater

Hissar med korggrind kan vara farliga

20.9.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar hissinnehavarna att tänka på säkerheten i hissar med korggrind. I gamla hissar där hisskorgen har en dörr av grindmodell kan det mellan grinden och...

hissar

Säkerhetsdatabladen och kemikalieanmälningarna ska vara enligt den nya EU-förordningen i december 2012

19.9.2012

Från 1.12.2012 ska säkerhetsdatabladen för kemikalier stämma överens med EU-förordningen nr 453/2010. Eftersom kemikalieanmälningarna som lämnas till Säkerhets- och kemikaliever­kets (Tukes)...

kemikalier

Se upp för förfalskade växtskyddsmedel

14.9.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar användarna av växtskyddsmedel att vara på sin vakt mot produktförfalskningar. Enligt den europeiska växtskyddsorganisationen ECPA (European Crop...

växtskyddsmedel

Försök först bli av med gnagare på annat sätt innan du använder gift

11.9.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att gnagargifter ska användas med eftertanke och att bruksanvisningen till gifterna ska läsas omsorgsfullt. Gnagargifter är skadliga för miljön...

biocider

Nordiska tillsynsmyndigheter för kemikaliers och explosiva varors säkerhet möts i Tammerfors

7.9.2012

Den 12–13 september står Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) värd för en konferens i Tammerfors där de nordiska tillsynsmyndigheterna för säker användning av kemikalier och explosiva varor möts....

produktionsanläggningar

Bristfälliga vågar förekom på sommartorgen

31.8.2012

Omkring var sjunde torgvåg var inte helt prickfri, visade det sig när Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kontrollerade mätinstrument på sommartorgen i somras. Torgvågar, cylindermått och kappar...

mätinstrument

Tukes får nya telefonnummer 4.9.2012

29.8.2012

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) telefonnummer som börjar på 010 faller bort 4.9.2012. De nya numren inleds med siffrorna 0295. Det nya numret till Tukes växel är 029 5052 000.

säkerhet och trygghet

Förebygg bränder genom att följa bruksanvisningen

25.7.2012

Under sommaren har Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) fått kännedom om flera bränder och tillbud som orsakats av att elapparater använts i strid med bruksanvisningen. Tukes påminner såväl...

elutrustningar

Tukes uppmanar konsumenterna att förhålla sig kritiska till svampböcker

10.7.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar konsumenterna att ställa sig försiktiga till svamp- och kokböcker. Inom bara några år har det uppdagats tre fall av farliga översättnings- och...

konsumtionsvaror

Åtgärderna för att korta gruvtillståndsköerna har börjat ge resultat

9.7.2012

Behandlingen av inmutningsansökningar och förbehållsanmälningar har kommit igång under det första verksamhetsåret för Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) gruvgrupp, även om det fortfarande står...

gruvor

Skyddsavstånden vid besprutning nära vattendrag ändras

29.6.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) håller på att ompröva växtskyddsmedlens risker för vattendragen. I och med omprövningen ändras bredden på skyddszonerna längs vattendragen. I fortsättningen...

växtskyddsmedel

Felaktiga märkningar upptäckta på smycken från e-butiker

25.6.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har i e-handeln upptäckt smycken som strider mot författningarna om ädelmetallarbeten. På ädelmetallsmycken (platina, guld, palladium och silver) som säljs i...

ädelmetaller

Tukes påminner: En minimotorcykel är ingen leksak för barn

20.6.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att en minimotorcykel inte är någon leksak. En minimotorcykel fungerar med förbränningsmotor och når upp i hastigheter som kan leda till...

konsumtionsvaror

Olycksutredningen visade brister i Talvivaara Sotkamo Oy:s hantering av processäkerheten

19.6.2012

Den sannolika tekniska orsaken till olyckan på Talvivaara Sotkamo Oy:s fabriksområde som ledde till en anställds död är en reaktion som orsakades av kalkstensslam som pumpats till en upplagscistern...

produktionsanläggningar

Klart färre döda i olyckor inom Tukes verksamhetsområden under fjolåret

14.6.2012

År 2011 var antalet döda i olyckor inom Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) verksamhetsområden klart mindre än de två föregående åren. Inom Tukes verksamhetsområden (konsumentsäkerheten icke...

säkerhet och trygghet

Tukes ger råd för en trygg sommar i samband med Jukolakavlen

11.6.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lever stugliv den 16–17 juni i samband med Jukolakavlen i Vanda. I Tukes sommarstuga ges råd och handledning om många saker som hör sommaren till. Utanför...

säkerhet och trygghet

Växtskyddsmedelexamen blir obligatorisk för tusentals personer i olika branscher

7.6.2012

Senast i november 2015 ska alla som använder växtskyddsmedel i yrkesverksamhet ha avlagt växtskyddsmedelexamen. Examen blir obligatorisk för tusentals personer i olika branscher, bland annat...

växtskyddsmedel

Skadliga ämnen i konsumtionsvaror ska kontrolleras närmare

1.6.2012

I fortsättningen får konsumtionsvaror som säljs inom Europeiska unionen inte längre innehålla biocider som inte är godkända i EU. Övervakningen av biocider i varor skärps när EU:s nya...

kemikalier

Aktuellt för elentreprenörer

1.6.2012

elarbeten

Vågarna i saluhallar huvudsakligen i sin ordning

9.5.2012

Verifieringen av vågar som används i saluhallar är i huvudsak välskött. Under vårens lopp har Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kontrollerat vågarna i saluhallar i 13 städer från Helsingfors...

mätinstrument

Flest RAPEX-anmälningar om farliga kläder, textiler och modeprodukter i EU

8.5.2012

I Europeiska unionens medlemsländer gjordes år 2011 sammanlagt 1556 anmälningar om produkter som utgjorde en allvarlig risk för konsumenters hälsa och säkerhet. De flesta anmälningarna gällde...

konsumtionsvaror

Märkningen av gasgrillar fortfarande bristfällig

4.5.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har upptäckt många brister i märkningen av gasgrillar på marknaden. På basis av observationer vid tillsynen saknar gasgrillarna ofta obligatoriska märkningar...

flytgas

Begränsningarna i användningen av MCPA-växtskyddsmedel i kraft i etapper

24.4.2012

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) beslut i januari att förbjuda användningen av MCPA-växtskyddsmedel närmare än 25 meter till sjöar och vattendrag har väckt en livlig debatt om huruvida...

kemikalier

Köp inte giftiga elstolpar

20.4.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått kännedom om fall där gamla impregnerade elstolpar har sålts till vanliga konsumenter för olika ändamål. Tukes påminner om att gamla elstolpar är...

biocider

Tillsynsprojekt förbättrade säkerheten på bollspelsområden

18.4.2012

Säkerheten på allmänna bollspelsområden är rätt bra, men det finns fortfarande utrymme för förbättring t.ex. i fråga om fotbollsmålens och basketmålens skick, placering och förvaring. Sommaren 2011...

konsumtionsvaror

Tukes gjorde inspektionsbesök på Talvivaaras metallverk

16.4.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har gjort ett inspektionsbesök på Talvivaara Sotkamo Oy:s metallverk. Vid inspektionsbesöket konstaterades att de omedelbara åtgärder som krävdes för att...

produktionsanläggningar

Talvivaaras metallverk fick tillstånd att fortsätta verksamheten

5.4.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beslutat att Talvivaara Sotkamo Oy:s metallverk på Talvivaara fabriksområde får fortsätta sin verksamhet. För en vecka sedan belade Tukes verket med...

produktionsanläggningar

Räddningsmyndigheter utbildas för att bättre urskilja elbränder

29.3.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) börjar utbilda räddningsmyndigheter för att urskilja när elektricitet är antändningsorsaken till branden. Utbildningstillfällen anordnas för räddningsverken...

elutrustningar

Europeiska marknadsövervakningsmyndigheter möts i Tammerfors

23.3.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är värd för ett möte för EU:s marknadsövervakningsmyndigheter i Tammerfors 27.3.2012, i vilket deltar representanter från tio EU-medlemsstater och Norge. Det...

elutrustningar

Tukes utredningsgrupp utreder Talvivaaraolyckan

19.3.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har tillsatt en utredningsgrupp som ska utreda olyckan på Talvivaara Sotkamo Oy:s fabriksområde i Talvivaara 15.3.2012, där en anställd miste livet.

produktionsanläggningar

Köp luftvärmepump och installation från ett pålitligt företag

14.3.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att det behövs tillstånd för att installera en luftvärmepump. Köparen ansvarar för att se till att företaget som installerar en luftvärmepump har...

kylapparater

Säkerhet i pisten och skidspåret är summan av flera faktorer

21.2.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att tjänsteleverantörerna, d.v.s. skidcentren, har huvudansvaret för att pisterna är säkra. Den som upprätthåller ett terrängskidspår ansvarar för...

konsumtionsvaror

Ammoniumnitrat får endast säljas för yrkesmässigt bruk

15.2.2012

Lagstiftningen om försäljning och innehav av ammoniumnitrat är mycket restriktiv, påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Ammoniumnitrat får endast säljas till myndiga personer som har...

produktionsanläggningar

Fler elprodukter med allvarliga brister än tidigare

9.2.2012

Vid Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) marknadskontroll under 2011 hittades fler farliga produkter och produkter med allvarliga brister än tidigare. Tukes ålade importörerna att från...

elutrustningar

Granskning av elsäkerheten i småhus försummas ofta

19.1.2012

Av Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) utredning framgår att elsäkerheten i nya småhus inte tillförsäkras i tillräcklig mån. Tukes utredde i sitt övervakningsprojekt som omfattade 131 par- och...

elarbeten

Aktuellt för elentreprenörer

17.1.2012

Elinstallationerna i småhus kunde vara bättre I vart tredje nya småhus hade man inte försäkrat sig om elsäkerheten på ett tillräckligt sätt, framgick det av Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes)...

elarbeten

Många brister i märkningen av hårfärger

12.1.2012

Vid Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) övervakningsprojekt upptäcktes många brister i märkningen av hårfärgningsmedel. Tukes tog in 15 produktprover från fysiska butiker och nätbutiker och lät...

konsumtionsvaror

Strängare säkerhetskrav på leksaker och konsumenttjänster

5.1.2012

Kraven på leksaker och konsumenttjänster skärptes vid årsskiftet. De nya kraven ska särskilt förbättra barnens säkerhet. Samtidigt gjordes även förändringar i Säkerhets- och kemikalieverkets...

konsumtionsvaror

Instruktionerna måste följas när man tänder stubinen på fyrverkeritårtor

30.12.2011

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om farorna som hotar särskilt när man tänder de största fyrverkeritårtorna, om man inte läser instruktionerna eller inte följer dem noga. Vissa...

fyrverkeripjäser pyroteknik

Skyddsglasögon och försiktighet minskar riskerna vid fyrverkerier

29.12.2011

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner nyårsfirarna om riskerna med fyrverkerier. Fyrverkeripjäser är explosiva varor som kräver att man handskas försiktigt med dem och följer...

fyrverkeripjäser pyroteknik

Tukes har effektiverat övervakningen av fyrverkeripjäser

22.12.2011

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har utvecklat tillsynsrutinerna för fyrverkeripjäser under 2011. I stället för att göra egna testavfyrningar har Tukes övervakare intensivare än tidigare...

fyrverkeripjäser pyroteknik

Test av julbelysning och ljusprodukter avslöjade flera säkerhetsbrister

13.12.2011

Vid Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) test av julbelysning och ljusprodukter för inomhusbruk upptäcktes flera säkerhetsbrister. Tukes fältinspektörer valde ut 22 elektriska julbelysningar i...

konsumtionsvaror

Tukes upptäckte säkerhetsbrister i barnvagnar

16.11.2011

Det finns utrymme för förbättring i fråga om barnvagnars säkerhet och kvalitet, säger forskare Anna Pukander på Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).  Tukes lät testa sex olika barnvagnar och vid...

konsumtionsvaror

Invigning av Tukes kontor i Rovaniemi

31.10.2011

I och med en lagändring blev Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) i juli 2011 gruvmyndighet, som övervakar och främjar gruvverksamhet och ser till att den ordnas på ett samhälleligt, ekonomiskt...

säkerhet och trygghet

Riskhantering av kemikalier i textilier har utretts

21.10.2011

Finlands miljöcentrals meddelande Risker som förknippas med kemikalier i textilier och sätt att minska dessa risker har utretts av Finlands miljöcentral. Forskarna konstaterar att åtgärder på...

kemikalier

Säkerhetsbrister upptäckta i nöjesparksleksaker

14.10.2011

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har upptäckt säkerhetsbrister i två nöjesparksleksaker. Under sommaren gjorde Tukes övervakningsbesök av stickprovskaraktär i nöjesparker och valde ut 10...

konsumtionsvaror

Myndigheter som övervakar industriell hantering av kemikalier möts i Tammerfors

7.9.2011

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är värd för ett ömsesidigt möte för EU:s kemikalieövervakningsmyndigheter i Tammerfors 7–9.9.2011, i vilket deltar över 35 inbjudna från 20 EU-medlemsstater....

produktionsanläggningar

Utredningen av olyckan vid Arizona Chemical visade flera säkerhetsbrister i hanteringen av råterpentin

1.9.2011

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) utredningsrapport om olyckan som inträffade vid Arizona Chemical Oy i samband med rengöring av en transporttank för råterpentin är nu klar. En chaufför som...

produktionsanläggningar

Tryggt att använda glyfosat - inga nya begränsningar

19.7.2011

Enligt Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kan glyfosatpreparat som godkänts i Finland fortsättningsvis användas, bara bruksanvisningarna följs. EU-kommissionen och medlemsländerna föreslår inga...

växtskyddsmedel

Tukes övervakade cirkelsågars säkerhet

8.7.2011

I en rad test som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit utföra undersöktes säkerheten hos fyra handcirkelsågar, fyra gersågar och två vedkapar. Allvarliga säkerhetsbrister upptäcktes inte,...

konsumtionsvaror

Bort med gamla gasapparater från sommarstugorna

30.6.2011

Varje år inträffar flera olyckor som orsakas av gamla gasapparater i sommarstugor, såsom eldsvådor, explosioner och kolmonoxidförgiftningar. I gasolyckor har dött i genomsnitt 2–4 personer varje...

produktionsanläggningar

Med sommaren dyker guldbedragarna upp i gatubilden

28.6.2011

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) som övervakar försäljningen av ädelmetallprodukter i Finland varnar konsumenterna för att köpa guld av gatuhandlare. Produkter som säljs som guld på gatan...

ädelmetaller

Använd bara säkra och godkända produkter för att hålla insekter borta

16.6.2011

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om vikten av att skydda sig mot myggor, fästingar och andra kryp på ett säkert sätt genom att använda godkända produkter och följa...

biocider

Ny gruvlag träder i kraft i början av juli

9.6.2011

Arbets- och näringsministeriets meddelande Enligt statsrådets förslag ska en ny gruvlag träda i kraft den 1 juli 2011. Lagen ersätter helt den nuvarande gruvlagen från 1965. Avsikten är att lagen...

säkerhet och trygghet

Övervakningen av badstränder ska vara ordnad

1.6.2011

I Finland har årligen 150–170 personer drunknat under de tre senaste åren. Sommaren 2010 var särskilt tragisk – då drunknade hela hundra personer. De flesta drunkningsolyckorna sker under sommarens...

konsumtionsvaror

Brister i underhållet av bollplaner orsakar farliga situationer

18.5.2011

Att fotbollsmål och basketställningar har vält har lett till flera allvarliga olyckor på senare år. I syfte att förbättra bollplanernas säkerhet genomför Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)...

konsumtionsvaror

Information om farliga produkter sprids allt effektivare i Europa

12.5.2011

Information om produkter som medför allvarlig risk sprids allt effektivare mellan EU:s medlemsstater. Antalet anmälningar i RAPEX, dvs. systemet för snabbt informationsutbyte förvaltat av...

konsumtionsvaror

Glöm inte brandfaran med engångsgrill

28.4.2011

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) påminner om farorna med användning av engångsgrillar vid vårens och sommarens utomhusfester....

konsumtionsvaror

Leksak i överraskningsägg innehöll för mycket ftalater

20.4.2011

Vid de test av överraskningsägg som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utfört hittades förbjudna ftalater i leksaken i ett Mumin-överraskningsägg. På grund av säkerhetsbristen återkallas...

konsumtionsvaror

Lättlästa sidor på vår webbplats

23.3.2011

säkerhet och trygghet

Utredningen av olyckan vid Arizona Chemical visade flera säkerhetsbrister

14.3.2011

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) utredningsrapport om cisternexplosionen vid Arizona Chemical Oy är nu klar. Olyckan inträffade på Nuottasaarifabriken i Uleåborg i september 2010 när...

produktionsanläggningar

Tukes varnar om livsfarligt gaskylskåp

11.3.2011

Ett flytgasdrivet kylskåp XC-60G har konstaterats ha en allvarlig säkerhetsbrist. Skåpet alstrar snabbt en stor mängd kolos (kolmonoxid) i rumsluften och orsakar därför livsfara särskilt när det...

produktionsanläggningar

Endast godkända tankar får användas vid bränsletransporter

7.3.2011

Vid transport av diesel eller brännolja på väg får från 1.7.2011 enbart användas godkända IBC-behållare, tankcontainrar eller egentliga tankar avsedda för transport av farliga ämnen som alla ska...

farliga ämnen transport

Utredning om förbättring av fyrverkeripjäsernas säkerhet

4.2.2011

Arbets- och näringsministeriet har gjort en utredning som gäller förbättring av kvalitetskontrollen av fyrverkeripjäser och deras säkerhet. Utredningen ansågs befogad, eftersom det vid årsskiftet...

produktionsanläggningar

Tryggt att öka användningen av grönsaker

27.1.2011

växtskyddsmedel

Säkerhets- och kemikalieverket inledde sin verksamhet

3.1.2011

Finland fick en ny nationell säkerhetsmyndighet 1.1.2011 då uppgifterna inom produktövervakningen av kemikalier koncentrerades till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Det nya Tukes är nu...

säkerhet och trygghet