Distansbesiktning och konsernbesiktning

 

Distansbesiktning

Utöver ett besök på anläggningen kan besiktningen också göras via videokonferens eller t.ex. med Skype for Business -applikationen, om Tukes anser att fabriksrundan kan ersättas med fotografier, video eller annan dokumentation som tillhandahålls.

Konsernbesiktning

För företag med flera omfattande anläggningar för hantering och upplagring av kemikalier, kan en konsernbesiktning utföras. Det förutsätter att förfarandena mellan anläggningarna är enhetliga. I besiktningen bedöms ledningssystemet.

Om Tukes i konsernbesiktningen konstaterar att förfarandena är lagenliga, kan man i besiktningarna som görs på anläggningarna fokusera på systemets funktion i praktiken. Detta sparar resurser hos alla parter och ökar effektiviteten.

Göra så här