Produkter som tillverkats av flera olika material

Stenar på smycken

Du kan lägga till andra material i en ädelmetallprodukt, till exempel emalj, pärlor och ädelstenar. De andra delarna måste tydligt skilja sig från ädelmetalldelarna och vara synliga.

Många olika metaller i samma produkt (mångmetallprodukter)

En ädelmetallprodukt kan också bestå av delar gjorda av olika metaller.

Du får kombinera en metalldel med en ädelmetallprodukt, om

  • metalldelen tydligt skiljer sig från ädelmetallen till utseende och färg – metall som liknar ädelmetall får inte kombineras med ädelmetallen
  • metalldelen är synlig och till exempel inte innanför smycket
  • du stämplar metalldelen t.ex. med märkningen METAL
  • du inte pläterar metalldelen med ädelmetall.

Metalldelar på ädelmetallprodukter ska stämplas. Alternativa sätt att stämpla metalldelar

  • Använd ordet METAL, det kemiska tecknet för metallen i fråga (Cu, Al osv.) eller till exempel beteckningen STEEL.
  • Om märkningen av tekniska skäl inte kan läggas i metalldelen, kan den läggas till stämpelserien med ett +-tecken, t.ex. ABC 925 + METAL (namnstämpel, finhaltstämpel och märkning på metalldel).

Många olika ädelmetaller i samma produkt

Om du tillverkar en produkt av flera olika ädelmetaller ska detta tydligt framgå av märkningarna. Du kan dock lägga till en värdefullare ädelmetall i en ädelmetallprodukt utan separat märkning. Du kan till exempel lägga till en del av guld i en silverprodukt som stämplats med finhaltstämpeln 925. Om du vill, kan du också stämpla gulddelen med finhaltstämpeln för guld.

Produkter som tillverkats med Mokume Gane-tekniken

Mokume Gane-produkter består av flera lager av olika metaller som bearbetats och sintrats ihop. Produkten kan innehålla t.ex. silver- och kopparlager eller t.ex. silver-, guld- och palladiumlager. Produkterna skiljer sig från mångmetallprodukter genom att metallagren inte kan lösgöras från varandra och finhalten av en enskild del inte kan analyseras.

Enligt den gällande lagstiftningen kan Mokume Gane-produkter vanligen inte stämplas som ädelmetallprodukter. Detta beror på att produkterna inte uppfyller lagstiftningens krav på finhalt. Du kan således inte sälja sådana produkter som ädelmetallprodukter.

 Mokume Gane-produkter kan stämplas endast om deras lager i olika färger tillverkats av samma metall, till exempel 585-gulddelar i olika färger. Då stämplas produkten med finhaltstämpeln 585 och namnstämpel.

Leramassor av ädelmetall

Det är möjligt att köpa olika silver- och guldleramassor med vilka konsumenter kan tillverka smycken själva. Eftersom massorna är råvara behöver de inte stämplas. Situationen är en annan om du beslutar att sälja produkter som tillverkats av silver- eller guldmassor: Ädelmetallprodukter som säljs i Finland ska ha de obligatoriska stämplarna. Som säljare är du ansvarig för att ädelmetallprodukten uppfyller de gällande kraven bl.a. på dess finhalt. Den färdiga produkten är inte alltid av rent ädelmetall som kan stämplas med finhaltstämpeln 999. Om du tillverkar smycken av massa för ditt eget bruk behöver smyckena inte stämplas.