Ekodesign

Målet för ekodesigndirektivet för energirelaterade produkter är att minska produkternas miljöpåverkan och i synnerhet att förbättra energieffektiviteten. Genom direktiven främjas hållbar utveckling, nivån på miljöskyddet och energiförsörjningens säkerhet.   Tillverkaren ansvarar för att produkten är enhetlig med ekodesigndirektivet.

Ekodesigndirektivet är även känt under namnen EuP-, ErP- och Ecodesigndirektivet.

Tillämpande av ekodesigndirektivet

Ekodesigndirektivet berör elapparater i hushåll och industri

  • som säljs i EU-området över 200 000 stycken i året och
  • som har uppskattats ha betydande miljöpåverkan och
  • för vilka det har upprättats produktgruppsspecifika genomförandeåtgärder, oftast kommissionens förordning.

Det finns förordningar för cirka 30 produktgrupper. Produkter som uppfyller kraven omfattas av CE-märkningen, och lämplig förordning måste nämnas i produktens EU-försäkran om överensstämmelse.

Ekodesigndirektivet är till sin natur ett ramdirektiv, dvs det ställer inte i sig några tekniska krav eller skyldigheter på tillverkarna eller importörerna.

Produktspecifika krav och mer information om ekodesigndirektivet hittar du på ekosuunnittelu.info-sidorma.