Urbruktagning 

En elanläggning som har tagits ur bruk får inte orsaka fara.

En elanläggning anses vara tagen ur bruk när den är frånskild från det matande elnätet på ett betryggande sätt så att ingen spänning kan kopplas in i anläggningen genom vanliga driftåtgärder. Tukes rekommenderar att man demonterar elanläggningen eller en del av den om den ska tas ur bruk.

Anmäl urbruktagningen till nätinnehavaren och även till Tukes, om det handlar om större anläggningar som finns i Tukes register. Anmälan kan du göra här eller via ett fritt formulerat e-postmeddelande till kirjaamo (at) tukes.fi.

Om verksamheten i en byggnad upphör, t.ex. om produktionen avtar, är det ändå inte säkert att byggnaden kopplas bort helt från det matande elnätet. Man kan fortfarande behöva ström, t.ex. för uppvärmning och belysning. Om elanläggningen har krävt en driftledare upphör inte skyldigheten så länge elanläggningen inte har frånskilts helt från det matande distributionsnätet.

Demonterade installationskablar ska lossas från den matande centralen

För att undvika elolyckor och för att upprätthålla den generella tydligheten i elinstallationer ska demonterade installationskablar alltid lossas från den matande centralen i samband med demonteringsarbetet. Om det är möjligt bör kablar som inte används demonteras bort helt och hållet. Om demonteringen inte lyckas, till exempel på grund av svåra ledningsdragningar, ska kablarna slutas in i dosor och tydligt märkas upp i båda ändar. Efter demonteringsarbetet ska centralens märkningar och elritningar uppdateras så att de motsvarar de ändrade installationerna.