Beredskap för störningar i energiförsörjningen

På den här sidan finns information och råd för att du ska kunna förbereda dig på energibrist och elavbrott.

Råd för hemmet

Elavbrott i hiss

Råd för företag och organisationer