Säkra leksaker

Håll lekande barn under uppsikt.

Leksaker är en produktgrupp med särskilda krav på säkerheten.  Kemikalierna i leksakerna får inte äventyra barnens hälsa och därmed har användningen av de farligaste ämnena i leksaker begränsats eller förbjudits. Även om leksaken skulle uppfylla lagens krav, kan den medföra fara för barnet om den används på fel sätt.

Kom-ihåg-lista vid inköp av leksaker

Kontrollera att produkten eller dess förpackning är försedd med

 • CE-märkning, tillverkarens och importörens namn och adress
 • Varningar och bruksanvisning på finska och svenska
 • Tvätt- och skötselråd för mjukisdjur

Avsaknaden av de uppgifter som nämnts ovan kan tyda på att leksakens tillverkare eller importör inte känner till de säkerhetskrav som ställts på produkten.

Exempel på farliga leksaker och barnavårdsartiklarna kan hittas på farligaprodukter.fi.

Leksaker som köpts från länder utanför Europa uppfyller inte nödvändigtvis de europeiska säkerhetskraven. (https://tukes.fi/sv/pa-eget-ansvar)

Beakta även följande vid köptidpunkten

 • Leksaker avsedda för barn under 3 år får inte innehålla små delar som kan lossna och medföra kvävningsrisk. Leksaker för små barn ska vara särskilt starka – de ska tåla slag och kast utan att gå sönder.
  • kontrollera att klistermärken eller andra delar inte lossnar från produkten (t.ex. mjukisdjurs ögon, knoppussels knoppar, delar i böcker för bebisar)
 • Observera skillnaden mellan en varning och en rekommendation: utöver åldersbegränsningen (ej tillåten för barn under 3 år) kan produkterna ha försetts med en åldersrekommendation, t.ex. 5+.
  • åldersbegränsningen baseras på säker användning av produkten
  • åldersrekommendationen baseras på barnets färdigheter att leka med leksaken
 • Rollkläder får inte ha långa dragsnören kring huvan och halshålet, eftersom de medför kvävningsrisk.
 • Batterifacket får inte vara lättöppnat. T.ex. i leksaker avsedda för barn under 3 år ska batterifacket ha skruvats fast. Batterier kan medföra kvävningsrisk eller skador på inre organ om de sväljs.
 • Leksaker med högt ljud kan skada barnets hörsel.
  • testa ljudet, om det är möjligt
  • av två leksaker med ljud välj den som har ett lägre ljud
 • Köp inte parfymerade leksaker till en familj med doftkänslighet. Vissa parfymer är tillåtna för användning i leksaker, men de kan orsaka symptom hos personer med doftkänslighet.

Om du har frågor om leksakens säkerhet, ställ dem till försäljaren innan du köper leksaken.

Att beakta när du har fått den nya leksaken hem

 • Låt inte barnet leka med leksakens förpackning. Tunna plastförpackningen innebär en kvävningsrisk.
 • Spara anvisningarna och kontaktuppgifterna i förpackningen.
 • Materialen i rollkläder kan vara lättantändliga. I dessa fall ska förpackningen ha försetts med texten ”Se upp för öppen eld!”. Observera detta vid användningen.
 • Se till  att leksaker som är avsedda för större barn inte finns åtkomliga för små barn.
  • Leksaker för större barn har ofta små delar som kan medföra kvävningsrisk för mindre barn.
  • Man ska iaktta särskild försiktighet med leksaker med magneter, eftersom små barn kan svälja magneter. Starka magneter kan orsaka skador på inre organ vid sväljning.

Leksakernas kondition ska kontrolleras regelbundet. Ta trasiga leksaker ur bruk.

Plastleksaker

Plast är en vanlig tillverkningsmaterial för leksaker. Bebisar vill gärna suga och tugga på tuggleksaker och andra leksaker och föremål. Leksaker tillverkas ofta av plast med stabiliserande och mjukgörande ämnen. Vissa av dessa ämnen kan vara skadliga för hälsan och miljön.

Ämnen som är förbjudna eller begränsade i leksaker är t.ex. vissa ftalater som används i plasttillverkningen och bisfenol A. Ftalater används som mjukgörande medel i PVC-plast (polyvinylklorid). Vissa av ftalaterna och bisfenol A är hormonstörande och reproduktionstoxiska ämnen.

Kritor, pennor, vattenfärger, lim

För barn rekommenderas vattenbaserade produkter. De är säkrare än lösningsmedelsbaserade produkter, eftersom man vet att vissa lösningsmedel har en skadlig inverkan på nervsystemet. De flesta färger och lim som är avsedda för barn är vattenbaserade. Även vattenbaserade produkter kan emellertid innehålla allergiframkallande konserveringsmedel.  Håll alltid uppsikt över den lilla konstnären, så att färgerna inte hamnar i munnen.

Oljefärger kan innehålla giftiga färgämnen eller kräva användning av lösningsmedel och lämpar sig därför inte för barn. Akrylfärger är ett bättre alternativ för lite större barn som vill måla ”på riktigt”.

Smink och ansiktsfärger

För barn bör man välja smink eller ansiktsfärger som är avsedda för barn, eftersom säkerhetsbedömningen av dessa preparat har utförts särskilt för denna användargrupp.

Leksakskosmetika, dvs. barnsmink samt smink för dockor, ska uppfylla kraven för både leksaker och säkerhetskraven för kosmetiska produkter

I förpackningsmärkningarna kan du kontrollera t.ex. att produkten inte innehåller ingredienser som inte är lämpliga för ditt barn och att bäst före-datumet inte har utgått. Konserveringsmedlet i produkten skyddar inte produkten för evigt. Följ produktens förpackningsmärkningar.

Kosmetiska produkter, såsom smink och ansiktsfärger, ska vara försedda bl.a. följande förpackningsmärkningar på finska och svenska:

 • produktens användningsändamål
 • eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid användningen
 • minimihållbarhetstiden, dvs. texten ”bäst före utgången av” eller symbolen för ”hållbarhet efter öppnandet”
 • nominellt innehåll

Övriga obligatoriska förpackningsmärkningar är ingrediensförteckning ”ingredients”, partinummer och namn och kontaktuppgifter av det ansvariga företaget.

Innehållsdeklaration ska finnas på alla kosmetiska produkter så att användarna ska veta vilka ingredienser produkten är tillverkad av och därmed kunna välja en produkt som är tillämplig för dem eller deras barn.

Tillfälliga tatueringar

Man bör undvika onödig kemikaliebelastning på barn. Färgämnen som kommer i kontakt med huden kan innehålla sensibiliserande ingredienser. Sensibiliseringen vara livet ut och man kan senare få allvarliga allergiska reaktioner t.ex. vid hårfärgning.

Tatueringar med naturlig henna anses vara relativt säkra, men man kan också sensibiliseras för de ämnen de innehåller. De s.k. svarta hennatatueringar med parafenylendiamin (PPD) medför den största risken. PPD är ett sensibiliserande ämne som gör färgen djupare och gör tatueringen mer långvarig. Vid en svart hennatatuering är PPD i kontakt med huden under en relativt lång tid och därmed är risken för sensibilisering större. Kontaktallergin kan visa sig omedelbart eller först efter några dagar. Efter sensibiliseringen kan följande kontakt med ämnet orsaka en kraftig allergisk reaktion.

Elektriska leksaker och apparater

Låt aldrig barnet skruva upp en elektrisk apparat. Elektriska apparater kan innehålla små delar, vassa kanter eller till och med spänningsförande komponenter, vilka orsakar fara även om strömmen inte är påkopplad.

Bra att veta om kemikalier i elektriska leksaker:

 • Användningen av vissa metaller, plastmjukgörare och flamskyddsmedel är begränsad i el- och elektronikprodukter dit även elektriska leksaker räknas. Syftet med RoHS-lagstiftningen, dvs. Restriction of Hazardous Substances är att skydda människornas hälsa och miljön och att göra avfall mindre skadligt.
 • Datorer och spelkonsoler innehåller i allmänhet flamskyddsmedel för ökad brandsäkerhet. Många flamskyddsmedel är emellertid skadliga för både hälsan och miljön. Apparaterna kan bland annat ge ifrån sig små mängder flamskyddsmedel när de används. Risken är störst när apparaterna är nya.

Batterier i leksaker

Om apparaten är batteridriven, kontrollera att barnet inte kan få loss batteriet ur leksaken. Om batteriet sväljs kan det orsaka allvarliga skador, såsom kvävning eller frätning av de inre organen.

Så har återvinner du batteridrivna leksaker

 • Om möjligt, ta loss batteriet ur den elektroniska leksaken före den återvinns. Ta leksaken till EE-insamlingen.
 • Tejpa batterihuvuden genast då du tar batteriet ur bruk för att förhindra kortslutning.
 • Batterier får inte slängas i soporna. För batterier till batteriinsamlingskärl som finns t.ex. vid de flesta matvarubutikerna.

Parfymerade leksaker

Undvik leksaker som är kraftigt parfymerade. Parfymerade leksaker kan släppa ut allergiframkallande ämnen. Användningen av vissa allergiframkallande parfymer är förbjuden i leksaker, och de parfymer som är tillåtna har angetts med namn på leksaksförpackningen.

Modellera och modellmassa

Låt barnet leka endast med modellera och modellmassa som är avsedda för barn. Färdig modellera och modellmassa är i regel tillverkade av plast. Modelleran är avsedd för barnlekar, och därför har de kemikalier som den får innehålla begränsats genom lag. Vissa magnetiska massor och motsvarande är däremot ofta avsedda för vuxna, varför de inte omfattas av lika stränga begränsningar vad gäller tungmetaller.

Slajm

Kontrollera vilka ingredienser barnen använder för slajm. Vid slajmlekar kan barnens hud vara i kontakt med kemikalier under en lång tid när de arbetar med slajmet i händerna. Barn tillverkar slajm med olika recept från YouTube. I näthandeln utanför EU kan en ingrediens i slajmpaketen vara borax, som inom EU har klassificerats som ett reproduktionstoxiskt ämne.

Undvik följande ämnen i ”slajmlaboratoriet”:

 • Borax. Klassificerat som en reproduktionstoxisk kemikalie. Kemikalien får inte säljas till konsumenter inom EU.
 • Borsyra. Kemikalien finns i små koncentrationer t.ex. i linsvätskor. Även borsyra har klassificerats som en reproduktionstoxisk kemikalie.
 • Övriga farliga kemikalier med varningsmärkningar.

Använd dessa i stället:

 • Ingredienser för matlagning, såsom potatismjöl, majsstärkelse, yoghurt, vatten och livsmedelsfärg.

De vuxna är ansvariga för att se till att barnens lekar är säkra.

Byggsatser

Byggsatser för bilar, flygplan och båtar är avsedda endast för äldre barn. Följ alltid åldersgränsen för leksakerna: små delar i byggsatser är farliga för små barn.

Om en byggsats säljs som en leksak, får lim och målarfärger i byggsatsen inte innehålla farliga lösningsmedel. Byggsatser för över 14-åringar omfattas inte av de stränga kraven för leksaker.

Låt inte barnen leka med gamla apparater som de kan skruva upp och ta isär. De kan innehålla skadliga ämnen. Dessutom kan det finnas små delar och vassa kanter inuti apparaterna.

Gamla ärvda leksaker

Överväg noga om du ska låta barnen leka med gamla, ärvda leksaker. De uppfyller inte alltid dagens säkerhetskrav:

Gamla leksaker kan innehålla skadliga ämnen som man inte längre får använda vid tillverkning av leksaker. Man kan inte se eller känna doften av leksakernas kemiska egenskaper, varför det är svårt att bedöma hur säker eller farlig en gammal leksak är. Nya kemikalier utvecklas hela tiden, och ibland konstaterar man att ett ämne kan vara skadligt först efter flera år.

Gamla leksaker kan även ha mekaniska eller fysikaliska brister, som långa snören som medför strypningsrisk eller för högt ljud som kan skada hörseln.