Om tjänsten medför en fara

 1. Gör så här om du är osäker på om tjänsten är säker
  1. Meddela omedelbart tjänsteleverantören om din oro eller dina observationer.
  2. Du kan vid behov anmäla en farlig tjänst till Tukes.
 2. Gör så här om du är med om en olycka när du använder en tjänst
  Om du är med om en olycka när du använder en konsumenttjänst ska du agera enligt tjänsteleverantörens anvisningar. Om det behövs, be själv om hjälp från utomstående och ring 112.
 3. Gör så här om du är missnöjd med kvaliteten på en tjänst
  Om du är missnöjd med innehållet, utförandet eller kvaliteten på den konsumenttjänst du har köpt, men tjänsten inte har inneburit någon risk för din hälsa eller egendom, diskutera först ärendet med din tjänsteleverantör. Vid behov får du förhandlingshjälp från konsumentrådgivningen
 4. Berätta om dina observationer – då hjälper du också andra
  Om du misstänker att någon tjänst du har använt kan utgöra en risk för din hälsa eller egendom, anmäl det till Tukes.