Guldvaskning 

Formulärens namn 

Beskrivning

Länk

Anvisningarna 

Ansökan om guldvaskningstillstånd 

Med blanketten ansöks om tillstånd för guldvaskning En korrekt ifylld blankett möjliggör att tillståndsansökan inleds enligt gruvlagen 34 §, vilket berättigar till privilegium enligt 32 §. 

Ansökan om guldvaskningstillstånd 

 

Gruvor    

Formulärens namn 

Länk

Anvisningarna 

Template 1 - Report Fact Sheet (på finska)

Report Fact Sheet 

 

Template 2 - Bedrock and boulder data (på engelska)

Bedrock and boulder data

 

Template 3 - Surface, geophysics (på engelska) 

Surface, geophysics

 

Template 4 - Aerogeophysics (på engelska) 

Aerogeophysics

 

Template 5 - Soil drilling, geochemistry (på engelska) 

Soil drilling, geochemistry

 

Template 6 - Soil observations, geochemistry (på engelska)

Soil observations, geochemistry

 

Template 7 - Drill hole channel sampling data (på engelska) 

Drill hole channel sampling data